Prezentacja: Menedżer spółdzielca

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

Bankowy Ośrodek Doradztwa i Edukacji Sp. z o.o. (BODiE) w partnerstwie z Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu (UEP) realizuje projekt pt. "Studium menedżerskie dla pracowników banków spółdzielczych".

dr Maciej Brzozowski
– kierownik studium menedżerskiego dla pracowników banków spółdzielczych, UEP

Celem projektu jest podniesienie konkurencyjności 120 pracowników banków spółdzielczych poprzez umożliwienie kadrze kierowniczej (obecnej i rezerwowej) banków spółdzielczych z terenu całego kraju podnoszenie kwalifikacji, nabywanie wiedzy oraz doskonalenie umiejętności menedżerskich.

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet II poddziałanie 2.1.1. Rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach i jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Studium jest organizowane w konsorcjum zawiązanym pomiędzy Bankowym Ośrodkiem Doradztwa i Edukacji (lider projektu) oraz Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu (partner projektu) i jest ono pierwszą ofertą edukacyjną dla menedżerów na poziomie studiów podyplomowych uwzględniającą specyfikę zarządzania bankami spółdzielczymi.

Pomysł utworzenia studium był odpowiedzią na dynamiczny rozwój bankowości spółdzielczej w ciągu ostatnich lat. Umożliwił on awans zawodowy wielu pracownikom ze stanowisk specjalistycznych na kierownicze. Doprowadziło to do sytuacji, w której osoby piastujące stanowiska kierownicze posiadają gruntowne przygotowanie zawodowe z zakresu bankowości, ale jednocześnie wykazują deficyt kompetencji menedżerskich.

Przed kadrą kierowniczą banków spółdzielczych stoją kluczowe wyzwania, takie jak: konieczność redefiniowania strategii rozwoju banku, modyfikacja działań sprzedażowych i marketingowych, optymalizacja zarządzania zasobami ludzkimi, weryfikacja zarządzania ryzykiem, zwiększenie efektywności działań w sferze finansów oraz usprawnienie działalności operacyjnej. Aby sprostać powyższym wyzwaniom, konieczny jest transfer najnowszej wiedzy z zakresu zarządzania do banków spółdzielczych. Ograniczone moż...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI