Prezentacja: MACIF Życie TUW – naturalny partner Banków Spółdzielczych

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

MACIF Życie jako Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych (TUW) stawia sobie nadrzędny cel, jakim jest ubezpieczanie klientów na jak najlepszych warunkach. Ponad 50-letnia tradycja, oparta na więzi z klientami, sprawiła, że Grupa MACIF jest we Francji ubezpieczycielem pierwszego wyboru. Dzięki zaufaniu, jakim darzą ją ubezpieczeni, ochrania dziś ponad 16 milionów klientów.

Podstawą funkcjonowania MACIF Życie TUW są rozwiązania oparte na możliwie najkorzystniejszych warunkach, tak w zakresie proponowanych ryzyk, ceny ubezpieczenia, jak i wysokiego poziomu obsługi – kluczowych elementów oferty. W ramach działalności, tworzonej wspólnie z klientami, Towarzystwo koncentruje się na budowie i umacnianiu partnerskich stosunków oraz na poszukiwaniu jak najlepszych odpowiedzi na ich potrzeby. MACIF Życie TUW, w zakresie przyjętej strategii, realizowanej w atmosferze pełnej przejrzystości oraz współpracy opartej na wspólnych wartościach i otwartym dialogu, rozwija także Związek Wzajemności Członkowskiej Banków Spółdzielczych.

Zapraszam do kontaktu:

Mariusz Chądzyński
Dyrektor ds. Współpracy
z Bankami Spółdzielczymi
MACIF Życie TUW
Ul. Bema 89, 01-233 Warszawa
Tel.: 22 535 02 00

Związek Wzajemności Członkowskiej jest platformą wymiany informacji oraz wspólnego dialogu, w której uczestniczą przedstawiciele banków ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI