Prezentacja: Kolejne studia podyplomowe dla pracowników banków spółdzielczych zakończone sukcesem

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

W październiku br. dobiegła końca IV edycja studiów podyplomowych Doradca Bankowy realizowanych wspólnie przez Bankowy Ośrodek Doradztwa i Edukacji Sp. z o.o. i Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Dr Maciej Ławrynowicz
– kierownik studium podyplomowego Doradca Bankowy, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

W konkurencyjnym środowisku finansów banki poszukują sposobów utrzymania lub zdobycia przewagi konkurencyjnej w różnych obszarach swego funkcjonowania. Tendencja do ograniczania marży za usługi finansowe oraz profesjonalizacja zarządzania prowadzi coraz częściej do sięgania po odpowiednie techniki celem wykorzystania potencjału kompetencyjnego pracowników do realizacji zamierzeń strategicznych. W odniesieniu do praktyki polskiej, a szczególnie banków spółdzielczych obserwujemy w ostatnim czasie wzrost inwestycji w zasoby ludzkie, co poniekąd jest odpowiedzią na działania w bankach komercyjnych w ostatniej dekadzie.

Pomimo systematycznego wzrostu, przeciętne wykształcenie pracowników niższego szczebla i kierowników w sektorze bankowości spółdzielczej jest niższe niż w bankach komercyjnych. Jednak pod względem stażu pracy sytuacja w bankach spółdzielczych przedstawia się korzystniej – gdyż kierownicy w BS-ach mają średnio dłuższy staż pracy. Niestety w czasach burzliwych zmian, postępu technologicznego, wzrostu wymagań konkurencji substytucja kompetencji czasem przepracowanym w bankowości już nie wystarczy.

Wzrost wykształcenia zatrudnionych i nabywanie nowych umiejętności możliwy jest przez szkolenia wewnętrzne preferowane przez banki komercyjne bądź szkolenia zewnętrzne, które w bankach spółdzielczych cieszą się większą popularnością.

Podejście do klienta – jakość jego obsługi – oznacza, że wynik zależy od sprzedawcy, jego wiedzy, zdolności i komunikatywności, zwłaszcza dla takich produktów, jak bankowe, niewyróżniających się szczególnymi cechami w porównaniu z podobnymi sprzedawanymi w innych bankach. Współczesne podejście nie skupia się tylko na procesie sprzedaży, lecz na tworzeniu więzi z klientem, ważne staje się bycie dla klienta doradcą i partnerem.

Kończący się projekt studiów podyplomowych „Doradca Bankowy – nowe kwalifikacje, nowe możliwości – II edycja” prowadzony przez ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI