Prezentacja: Innowacyjne podejscie do klienta w wykonaniu fi rmy NCR – jak za pomoca rozwiazan IT budowac przewage rynkowa

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

nbs.2011.05.foto.50Pomysły biznesowe fi rmy NCR na najbliższe lata są ściśle związane ze specyfi ką segmentu rynku, na którym fi rma działa. NCR jest od lat wiodącym dostawcą bankomatów oraz innych urządzeń samoobsługowych np. wpłatomatów, stale umacniając swoją pozycję poprzez proponowanie klientom zupełnie nowych rozwiązań.

Anita Banach,
Tomasz Mysior,
Marcin Wrotkowski

Do takich należą dualne rozwiązania wpłacająco-wypłacające, które zostały przez fi rmę NCR zaoferowane kilku bankom w Polsce oraz niezależnym operatorom sieci bankomatowych, takich jak np. Euronet. Jeden z największych banków w Polsce już zdecydował się na instalację tego urządzenia z podwójną funkcją. Firma NCR z ogromnym powodzeniem rozwija na polskim rynku popularność urządzeń dualnych, wyposażonych w moduł nazwany RECYKLEREM.

Zasadą działania tego urządzenia jest wypłata tych samych banknotów, którymi zostało ono wcześniej zasilone przez wpłacającego. Firma NCR staje się prekursorem zmian – gdyż zawsze na względzie jest dobro klienta, a takie rozwiązanie daje ogromne możliwości bankom, poprzez znaczne zmniejszenie wizyt ekip konwojujących gotówkę (CIT-owskich), a co za tym idzie ograniczenie kosztów.

NCR jako globalna fi rma ma doświadczenia spoza granic Polski, dlatego stara się oferować klientom korzystanie z dualnych urządzeń do przyjmowania i wypłacania gotówki, co spotyka się z bardzo pozytywnym odzewem rynku. Jednak do tego rozwiązania trzeba przekonać również instytucje nadzorujące w Polsce. Przekonać, że ten pomysł jest bezpieczny skoro jest od lat z powodzeniem wykorzystywany w strefi e euro. Przecież te dualne urządzenia sprawdzają banknoty automatycznie już w samym momencie wpłaty. Sprawdzane są autentyczność i nominały, zliczana jest ich wartość, dlatego nie ma technicznych przeszkód, aby pieniądze od razu wracały do obiegu. Problemem są bariery prawne, ale jeden z większych światowych banków już zastosował w krajach Beneluksu technologię recyklingu i dzięki temu zmniejszył ilość wizyt ekip CIT-owskich ze średnio dwóch tygodniowo do jednej wizyty raz na trzy tygodnie. Łatwo można policzyć, jakie daje to oszczędności. Jest to również bezpieczny proces, tym bardziej że urządzenie nie popełnia typowych ludzkich błędów kasjera wynikających np. ze zmęczenia.

Wpłatomaty fi rmy NCR mogą być skonfi gurowane i zaprogramowane tak, aby działać zgodnie z dyrektywami Europejskiego Banku Centralnego (norma ECB6), a według niej wpłacana gotówka jest dzielona na pięć kategorii i podkategorii. Banknot podejrzany o fałszywość jest zatrzymywany w sposób inteligentny, bowiem kojarzony jest od razu z osobą wpłacającą. Dlatego korzystając z takich urządzeń, można od razu zastosować standardową bankową procedurę obowiązującą w typowym oddziale, gdy ktoś wpłaca podrobiony banknot.

Urządzenia fi rmy NCR tak właśnie działają i w takiej konfi guracji są instalowane na zamówienie jednego z globalnych banków działających w Polsce, który dzięki temu będzie przygotowany do wejś...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI