Prezentacja Huawei: IT BPS jednym z pierwszych klientów w Polsce, który oparł platformę IaaS o pamięci masowe i serwery Huawei

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

nbs.2016.05.foto.042.a.267xSpółka IT BPS jest częścią Grupy BPS, którą tworzy359 zrzeszonych banków spółdzielczych, dwa banki współpracujące oraz Bank BPS. Powstała w lutym 2011 r. z Departamentu Informatyki Banku Polskiej Spółdzielczości, aby lepiej i sprawniej wspierać zadania stojące przed Grupą BPS.

IT BPS jest producentem i integratorem rozwiązań informatycznych wspierających działanie członków Grupy BPS.Są to: Bank Polskiej Spółdzielczości, BPS Leasing, BPS Faktor, BPS Nieruchomości, BPS TFI, IT Card, Centrum Finansowe, Dom Maklerski Banku BPS oraz banki spółdzielcze i instytucje współpracujące z grupą. IT BPS tworzy i wdraża aplikacje, świadczy usługi szkoleniowe i konsultingowe, buduje i integruje zarówno lokalne, jak i rozległe sieci komputerowe, a także dostarcza i instaluje sprzęt komputerowy.

Budowa chmury prywatnej w Grupie BPS

Jednym z ostatnich przeprowadzonych przez IT BPS projektów była budowa platformy IaaS (Infrastructure-as-a-Service). Jest to środowisko stworzone na potrzeby świadczenia usług dla podmiotów zrzeszonych w Grupie BPS. IT BPS jest jednym z pierwszych klientów w Polsce, który oparł swoje rozwiązanie IaaS na infrastrukturze Huawei. Firma zdecydowała się zakupić serwery oraz macierze dyskowe Huawei.

Głównym założeniem projektu było umożliwienie bankom spółdzielczym oraz spółkom Grupy BPS wynajęcia infrastruktury IT w modelu cloud computing. – Wdrożenie najnowszej generacji serwerów Huawei RH2288H v3 opartych na procesorach Intel Haswell oraz najnowszej rodzinie macierzy dyskowych Huawei OceanStor5300 v3 umożliwiło świadczenie usług na infrastrukturze zbudowanej na zwirtualizowanych serwerach i systemach pamięci masowych. Rozwiązanie pozwala na tworzenie dedykowanego, zwirtualizowanego środowiska, które realizuje wybrane usługi biznesowe naszych klientów” – wyjaśnia Anna Garcarz, wiceprezes zarządu IT BPS Sp. z o.o.

Model IaaS oferowany przez IT BPS – oparty na rozwiązaniach Huawei – dostarcza kompletną infrastrukturę IT dostosowaną do potrzeb biznesu. – Korzystając z naszej infrastruktury w chmurze, każdy z banków spółdzielczych Grupy BPS ma możliwość zakupu określonej liczby wirtualnych procesorów, pamięci, przestrzeni dyskowej czy łączy internetowych – mówi Marcin Ostaszewski. Platforma IaaS oferowana przez IT BPS zapewnia: szybki dostęp do środowiska serwerów wirtualnych, zasoby indywidualne dostosowane do potrzeb każdego z banków, optymalizację i przewidywalność kosztów, centra danych zlokalizowane w Banku BPS, całkowite bezpieczeństwo danych szyfrowanych dedykowanym kanałem VPN, a także dostęp do najnowszych technologii IT. – Korzyści wynikające z implementacji takiego rozwiązania są zrozumiałe nie tylko wśród informatyków w Grupie BPS, ale także wśród kadry zarządzającej, osób zajmujących się zarządzaniem ryzykiem, bezpieczeństwem informacji czy finansami – zaznacza Anna Garcarz.

Niższe koszty przy zachowaniu wysokiej dostępnoś...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI