Prezentacja GieldaKapitalu.pl: Bank – elektrownia rozwoju gospodarki

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

nbs.2016.05.foto.054.a.400xCzy w centrum działania banku jest rozwój sieci placówek? Raczej nie. Zwiększanie zatrudnienia? Niekoniecznie. Czy w końcu generowanie zysku? Tak - jednak nie mniej, ale też nie bardziej, niż każdego innego przedsiębiorstwa.

Jeżeli spojrzymy na bank z perspektywy jego istoty, zobaczymy bardzo ciekawy obraz. Jest to swoista elektrownia, dla której paliwem są pieniądze. Dostarczane we właściwej ilości i proporcjach określanych m.in. przez regulacje prawne, w skarbcu zostają zamienione na czystą energię. Ta następnie jest przesyłana do różnych gałęzi gospodarki i życia społecznego w formie kredytów. Pracownicy banku – to maszynista, palacz, dostawca paliwa, jak również jego dystrybutorzy. Natomiast zadaniem każdego zarządu banku jest takie zorganizowanie wszystkich procesów maszyny bankowej, by bezpiecznie i z możliwie największą wydajnością przetwarzała paliwo na energię, generując przy tym racjonalne zyski.

Wyższe zyski, niższe koszty, normy w normie

Elektrownie i banki mają wspólny cel – przekazywanie energii. Pierwsze robią to formie prądu elektrycznego, drugie – jako fundusze przekazywane w formie kredytów i innych instrumentów rynku finansowego. Właśnie środki finansowe dostarczane we właściwej ilości i proporcjach określanych m.in. przez regulacje prawne, w skarbcu zostają zamienione na czystą energię. Pracownicy banku – to maszynista, dostawca paliwa, jak również jego dystrybutorzy. Natomiast zadaniem każdego zarządu banku jest takie zorganizowanie wszystkich procesów maszyny bankowej, by bezpiecznie i z możliwie największą wydajnością przetwarzała paliwo na energię, generując przy tym racjonalne zyski.

W kolejnym roku rekordowo niskich stóp procentowych osobom odpowiedzialnym za banki coraz trudniej jest znaleźć sposoby na zwiększenie rentowności swoich przedsiębiorstw. Zarządzanie finansami jest trudniejsze nie tylko z powodu ogólnej sytuacji na rynku, lecz także z uwagi na nowe obciążenia administracyjne. Niepewność zarządzających jest potęgowana przez zmiany o charakterze strukturalnym i personalnym w całym sektorze bankowym, których efekty są obecnie stosunkowo trudne do przewidzenia w średniookresowej perspektywie.

W tej sytuacji tradycyjne metody szacowania przychodów i kosztów – a co za tym idzie oferty skierowanej do różnych grup klientów – są obarczone znacznie większym ryzykiem błędu. Dla banków coraz bardziej miarodajną wartością staje się obciążenie wyniku z działalności bankowej kosztami całokształtu jednostki. Codzienna analiza tej wartości w poszczególnych podmiotach może czasami doprowadzić do zaskakujących – umożliwiają...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI