Prezentacja: Działania edukacyjne prowadzone przez Biuro Informacji Kredytowej

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

eds.k1.2012.foto.29.a.250xDopiero po zmianach polityczno-gospodarczych w 1989 r. możliwe stało się uruchomienie w Polsce nowoczesnego rynku finansowego z nowoczesnym sektorem bankowym, ubezpieczeniowym i innymi podmiotami działającymi w tym obszarze. Powstała cała infrastruktura, którą tworzą podmioty świadczące usługi bezpośrednio dla osób fizycznych i przedsiębiorstw, jak i niezbędne stało się stworzenie infrastruktury wspierającej funkcjonowanie podmiotów takich, jak banki, firmy ubezpieczeniowe, leasingowe, telekomunikacyjne czy inne funkcjonujące w naszej gospodarce.

Patrycjusz Rozpiątkowski,
Biuro Informacji Kredytowej S.A.

Takimi właśnie przedsiębiorstwami infrastrukturalnymi sektora finansowego, które wspierają funkcjonowanie wyżej wymienionych podmiotów są na przykład Biuro Informacji Kredytowej czy Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor. Są to podmioty stosunkowo młode, gdyż w Polsce dopiero w 1997 r. wraz z nowelizacją art. 105 ust. 4 Prawa bankowego, możliwe było utworzenie przez Związek Banków Polskich i banki takiej instytucji, jak Biuro Informacji Kredytowej. Natomiast utworzenie Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor stało się możliwe dopiero po wprowadzeniu ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych w 2003 r.

Na świecie, zwłaszcza w krajach wysokorozwiniętych rynek finansowy i wymiana informacji finansowej rozwijają się od dziesiątek, a nawet setek lat. Jako jeden z wielu przykładów można tu podać rynek wymiany informacji w Szwecji, gdzie biuro informacji kredytowej zostało założone w 1890 r. Dzięki temu, że BIK jest bardzo aktywny na polu współpracy międzynarodowej ma możliwość wzajemnej wymiany zdobytych doświadczeń i transferu wiedzy, zarówno dzieląc się swoimi doświadczeniami w zakresie wymiany informacji, jak i czerpiąc z doświadczeń podmiotów działających w innych krajach. Obserwując działania naszych zagranicznych partnerów, zaobserwowano bardzo duży nacisk na kwestie związane z edukacją finansową. Edukacja ta jest prowadzona na wielu poziomach, często już w szkołach podstawowych wprowadza się przedmioty, które uczą młodych ludzi bycia oszczędnym, przedsiębiorczym, czyli po prostu, jak mądrze i z pożytkiem dla samego siebie obchodzić się z pieniądzem. Na podstawie doświadczeń naszych zagranicznych partnerów oraz przeprowadzonych ankiet i badań, jak choćby tej przeprowadzonej przez Fundację Kronenberga, gdzie 6 na 10 Polaków krytycznie ocenia swoją wiedzę na temat zagadnień finansowych, Biuro Informacji Kredytowej postanowiło zaangażować się w projekt współpracy z uczelniami wyższymi. Poza tym docierały do nas sygnały, że studenci, kończąc studia mają niewystarczającą wiedzę praktyczną o funkcjonowaniu rynku finansowego, a przecież często ci młodzi ludzie, będąc jeszcze na studiach, zakładają własne firmy i taka praktyczna wiedza jest dla nich niezbędna. Przy konstruowaniu całego modelu współpracy brano pod uwagę różne możliwości, jednak na podstawie dotychczasowych doświadczeń zadecydowano, że najlepszą formą działań edukacyjnych są wszelkie te działania, które wiążą się z bezpośrednim kontaktem z odbiorcą, gdyż jest wtedy możliwość wymiany poglądów, uzyskania od razu odpowiedzi na zadane pytania czy wyjaśnienia wątpliwości. Te wszystkie przesłanki zadecydowały o wdrożeniu w życie projektu w jego obecnej formie. W projekt zaangażowały się również inne firmy infrastrukturalne sektora finansowego: Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor, Krajowa Izba Rozliczeniowa, Centrum Prawa Bankowego i Informacji oraz Związek Banków Polskich. Pierwsze szkoły, które postanowiły wziąć udział w tym projekcie i z którymi zostały podpisane porozumienia o współpracy to czołowe polskie uczelnie kształcące dziesiątki tysięcy studentów: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Uniwersytet Szczeciński, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Gdański, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie.

W ramach współpracy z uczelniami prowadzone są wykłady dla studentów na wszystkich poziomach studiów (licencjackie, magisterskie, podyplomowe). Przedstawiciele firm biorących udział w projekcie prezentują narzędzia do zarządzania ryzykiem oraz pokazują, jak je praktycznie wykorzystywać, prowadząc działalność gospodarczą lub też będąc osobą fizyczną. Również osoby fizyczne mogą korzystać z usług takich firm, jak Biuro Informacji Kredytowej czy BIG InfoMonitor, sprawdzając chociażby, jakie informacje o nas samych przesyłają do BIK banki. Coraz więcej osób rozumie, że warto dbać o swoją pozytywną historię kredytową, co w dużym stopniu jest efektem prowadzonych od lat działań w obszarze edukacji finansowej, w ramach której przekazywana jest klientom wiedza m.in. na temat funkcjonowania instytucji finansowych, przebiegu procesu kredytowania, zawierania umów finansowych itp. Na obecnym etapie rozwoju projektu widać, że dotychczasowe działania edukacyjne zaczynają przynosić pozytywne efekty. Coraz więcej osób rozumie, że warto dbać o swoją pozytywną historię kredytową, co w dużym stopniu jest efektem prowadzonych od lat działań w obszarze edukacji finansowej, w ramach której przekazywana jest klientom wiedza m.in. na temat funkcjonowania instytucji finansowych, przebiegu procesu kredytowania, zawierania umów finansowych itp. Ważne jest, aby klienci banków rozumieli istotę funkcjonowania Biura Informacji Kredytowej i żeby wiedzieli, czemu służy gromadzenie, przechowywanie i udostępnianie informacji o kredytobiorcach, dlaczego warto budować swoją pozytywną historię kredytową i udzielać zgody, a przetwarzanie swoich danych w BIK. Tymi działaniami wspieramy nie tylko instytucje finansowe, ale również konsumentów. Dzięki możliwości dotarcia do szerokiego grona odbiorców wyjaśnia się także mity obecne na rynku, chociażby takie, że BIK to „czarna lista”, co jest nieprawdą, gdyż 90 proc. informacji znajdujących się w bazie BIK to informacje pozytywne, informacje, że Jan Kowalski ma albo miał kredyt i rzetelnie go spłaca albo spłacał i dzięki temu uwiarygodnia się on w oczach banków i innych instytucji, buduje sobie pozytywną historię kredytową. W bazie Biura Informacji Kredytowej znajdują się już informacje o ponad 90 milionach rachunków kredytowych należących do ponad 20 milionów osób, które mają lub miały jakieś zobowiązania kredytowe. Dla studentów, którzy będą zainteresowani wzbogaceniem swojej wiedzy o rynku wymiany informacji finansowej czy nowoczesnym zarządzaniu biznesem został przygotowany skrypt, który opisuje ideę funkcjonowania systemów wymiany informacji finansowej, pokazuje jak praktycznie można skorzystać z naszych usług i produktów i je wykorzystać w zarządzaniu ryzykiem. Dodatkowo Biuro Informacji Kredytowej ogłosiło ogólnopolski konkurs „Informacja w procesie zarządzania ryzykiem” na najlepszą pracę magisterską oraz doktorską, obronione w roku akademickim 2011/2012. Po więcej informacji zapraszamy na stronę www.bik.pl do zakładki związanej z konkursem. Jak widać na powyższych przykładach, Biuro Informacji Kredytowej przywiązuje dużą wagę do działań związanych z edukacją finansową, pracując od wielu lat na różnych płaszczyznach na rzecz wielu grup społecznych, edukując i informując nasze społeczeństwo z jednej strony, a z drugiej zdając sobie sprawę, jak wiele jeszcze pracy przed nami w tym nigdy niekończącym się procesie wspólnego odkrywania i przekazywania coraz to nowszej wiedzy z zakresu funkcjonowania rynków finansowych.