Prezentacja: Dowód osobisty to nie tylko kawałek plastiku to nasza tożsamość i miliardy złotych do ochrony w skali całego kraju

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

nbs.2016.03.foto.056.a.400xW 2015 r. próbowano wyłudzić aż 7,2 tys. kredytów na 253 mln zł. Stosowany nie tylko w bankowości System DOKUMENTY ZASTRZEŻONE kolejny rok z rzędu bije rekordy popularności - w zeszłym roku zastrzeżono aż 130,8 tys. dowodów osobistych i paszportów. Związek Banków Polskich opublikował 24. edycję Raportu o dokumentach InfoDOK.

Związek Banków Polskich już od kilkunastu lat prowadzi system do zastrzegania dokumentów tożsamości. Tylko w IV kw. 2015 r. dzięki niemu udaremniono 1,8 tys. prób wyłudzeń kredytów na kwotę 67,5 mln zł.

– W minionym roku udało się nam pobić rekord z 2014 r. – odnotowaliśmy największą liczbę zastrzeżeń od momentu uruchomienia Systemu DOKUMENTY ZASTRZEŻONE. Aż 130,8 tys. nowych dokumentów trafiło do centralnej bazy danych systemu. A to oznacza, że obecnie ponad 1,5 mln dokumentów nie będzie wykorzystanych do wyłudzeń – podkreśla Grzegorz Kondek, koordynator Kampanii Informacyjnej Dokumenty Zastrzeżone.

Na koniec 2015 r. wielkość Centralnej Bazy Danych Systemu DZ z dokumentami, które powszechnie służą do potwierdzania tożsamości wynosiła 1,55 mln szt. W ostatnim kwartale odnotowano wzrost bazy o 29,7 tys. dokumentów. W całym 2015 r. statystycznie, niezależnie od pory dnia i nocy, do bazy co 4 minuty trafiał nowy dokument.

– Trzeba pamiętać, że publikowane przez nas twarde dane dotyczą jedynie liczby i wielkości prób wyłudzeń zablokowanych na stosunkowo późnym etapie sprawdzania wiarygodności kredytowej w Biurze Informacji Kredytowej. Przy uwzględnieniu blokowania przestępczości na wszystkich etapach i procesach w relacji z klientami banków oraz w innych sektorach gospodarki można przypuszczać, że polska gospodarka oszczędza miliardy złotych rocznie – powiedział Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes Związku Banków Polskich.

nbs.2016.03.tabela.054.aSystem DOKUMENTY ZASTRZEŻONE chroni osoby, które utraciły swoje dokumenty. Skutecznie ogranicza możliwość ich wykorzystania do celów przestępczych. Każdy utracony dokument – np. dowód osobisty, paszport i prawo jazdy – powinniśmy natychmiast zastrzec w banku (nawet, jeżeli nie mamy własnego konta i nigdy nie korzystaliśmy z usług bankowych). Skradziony lub zagubiony dokument, zastrzeżony w jednym banku, natychmiast trafia do wszystkich innych banków oraz do innych firm i instytucji uczestniczących w tym systemie.

bank.2016.03.logo.157.aCzym jest System DZ i dlaczego warto zastrzegać utracone dokumenty tożsamości

Jest to narzędzie służące do eliminowania zastrzeżonych dokumentów z obrotu gospodarczego. Zabezpiecza osoby, które utraciły swoje dokumenty tożsamości. Ogranicza możliwość ich późniejszego wykorzystania do celów przestępczych popełnianych w imieniu i na szkodę osoby, która dokumenty utraciła. Co ważne, dokumenty mogą zastrzegać nie tylko osoby korzystające z usług bankowych – mogą i powinni to robić wszyscy – także ci, którzy nigdy nie posiadali własnego konta (oni bowiem jako osoby, o których banki nie miały wcześniej żadnej wiedzy, są najczęstszymi ofiarami oszustów).

Informacje z jednego banku, poprzez System DZ, są błyskawicznie przekazywane do wszystkich banków i innych instytucji korzystających z systemu. Oprócz banków korzystają z niego m.in. operatorzy telefonii komórkowych, Poczta Polska i szereg innych uczestników. Dokumenty mogą sprawdzać także notariusze, hotele, wypożyczalnie czy agencje pośrednictwa wynajmu nieruchomości.

nbs.2016.03.wykres.054.bnbs.2016.03.wykres.055.aKampania Informacyjna Systemu Dokumenty Zastrzeżone

Kampania rozpoczęła się 16 lipca 2008 r. i trwa do dzisiaj. Realizowana jest pod honorowym patronatem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, we współpracy z Komendą Główną Policji oraz Federacją Konsumentów.

Jej celem jest poszerzenie w społeczeństwie wiedzy o możliwościach oraz potrzebie zastrzegania utraconych dokumentów tożsamości, gdyż ogólna wiedza w tym zakresie przed rozpoczęciem projektu była zbyt ograniczona.

Suma działań, jakie podjął do tej pory Związek Banków Polskich wspólnie z bankami i partnerami w ramach kampanii, znacznie wpłynęły na rozpoznawalność i skuteczność Systemu DZ w walce z przestępczością z wykorzystaniem cudzej tożsamości.

Jeden wspólny numer do zastrzegania kart 828 828 828

bank.2016.03.foto.157.b.400xZwiązek Banków Polskich uruchomił System Zastrzegania Kart 1 stycznia 2014 r. Pozwala on na szybsze i bardziej efektywne zastrzeganie skradzionych lub zagubionych kart płatniczych, nawet jeśli jej posiadacz nie zna numeru telefonu do własnego banku.

Dzwoniąc pod nr (+48) 828 828 828 można z każdego miejsca na świecie, o każdej porze, zarówno z telefonów stacjonarnych, jak i komórkowych zastrzec utraconą kartę. Zautomatyzowana infolinia IVR wykorzystuje technologię rozpoznawania mowy. Posiadacz kart po wybraniu nazwy banku zostanie przekierowany do właściwej infolinii. Komponent rozpoznawania mowy rozpoznaje każdą nazwę banku na wszelkie, powszechnie wykorzystywane sposoby jej wypowiadania – uwzględnia skróty, pełne formy, pominięte słowa w pełnej nazwie, a w przypadku nazw banków o niepolskim brzmieniu będzie umożliwiał rozpoznawanie nazwy w oryginalnym języku. System będzie samoczynnie douczać się po każdej rozmowie, a portal głosowy może obsługiwać równolegle wiele rozmów połączeń.

Numer: (+48) 828 828 828 jest dostępny 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, ułatwia kontakt z wydawcą karty i jej zastrzeżenie w sytuacji, gdy czas odgrywa istotną rolę. Jedynym ponoszonym kosztem jest koszt połączenia z infolinią, zgodny z tabelą opłat operatora.

Operatorem sytemu jest ZBP. System powstał dzięki zaangażowaniu NBP. Partnerami systemu są: MasterCard, Visa i Polkomtel.

Więcej informacji: www.zastrzegam.pl.

Oszustwa metodą „na wnuczka” – współpraca Związku Banków Polskich z Komendą Stołeczną Policji

W ramach Kampanii DZ poruszony został również kolejny ważny problem, dotyczący przede wszystkim osób w podeszłym wieku, którzy coraz częściej padają ofiarą oszustw metodą na wnuczka. Przestępcy posługujący się tą metodą, wykorzystując dobroć starszych ludzi, używają różnorodnych sposobów, aby pozbawić ich wszystkich oszczędności życia.

Oszustwa charakteryzują się tym, że przestępca podaje się za krewnego ofiary. Dzwoni, mówiąc, że jest np. jej wnukiem, bratankiem, siostrzeńcem etc. Tak prowadzi rozmowę, by przekonać, że faktycznie jest tą osobą, za którą się podaje. Oszuści, to nie tylko mężczyźni! Pod pozorem niepowtarzalnej okazji (np. promocja w sklepie, okazyjny zakup mieszkania) lub nagłego nieszczęścia (np. wypadek samochodowy, porwanie, choroba) zwracają się z prośbą o natychmiastową pomoc finansową.

WARTO ZAPAMIĘTAĆ I POCZYTAĆ:
www.DokumentyZastrzezone.pl.
www.zastrzegam.pl.
www.OszustwaNaWnuczka.pl.

Komenda Stołeczna Policji oraz Związek Banków Polskich, przy realizacji Kampanii, zaprosili do współpracy zarówno instytucje rządowe, samorządowe, stowarzyszenia oraz firmy prywatne i państwowe (w tym zwłaszcza media), a także osoby publiczne, którym szczególnie bliskie są działania charytatywne mogące w realny sposób pomóc setkom tysięcy bezbronnych, starszych osób.

W ramach projektu zrealizowano specjalne spoty promocyjne. Ich grupą docelową były zarówno osoby starsze w wieku 60 lat i więcej, które mogą paść ofiarą wyłudzenia (94 proc. ofiar oszustw to osoby we wskazanym wieku), jak również osoby młode, które powinny ostrzec swoich bliskich o możliwości próby wyłudzenia. Spoty pokazywane były na antenie sześciu kanałów Telewizji Polskiej. Obecnie można je zobaczyć na stronie internetowej kampanii: www.OszustwaNaWnuczka.pl.