Prezentacja: Dostęp do informacji o historii kredytowej przedsiębiorców

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

rogowski.waldemar.01.150x22Z dr. Waldemarem Rogowskim, dyrektorem Departamentu Klienta Korporacyjnego BIK S.A., rozmawia Stanisław Brzeg-Wieluński

Czy są wyraźne rozbieżności pomiędzy danymi dotyczącymi liczby przedsiębiorców z kategorii small businessu zarejestrowanych w rejestrach publicznych? Chodzi mi głównie o liczbę aktywnych podmiotów gospodarczych.

– Niestety nadal występują spore rozbieżności dotyczące liczby aktywnych gospodarczo firm. Wiele z nich zostało tylko zarejestrowanych, a nie podjęło działalności gospodarczej, a część z nich działalności zaprzestało. Informacje przechowywane w rejestrach publicznych są rozproszone i często niespójne. Pierwszą dużą bazą publiczną jest REGON, drugą – Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG), prowadzona przez Ministerstwo Gospodarki. Kolejną – rejestr NIP pozostający w dyspozycji resortu finansów. Dane, jakie zawierają, powinny podlegać ciągłej weryfikacji i aktualizacji, powinny odzwierciedlać aktualny status danego podmiotu gospodarczego. W przypadku bazy CEIDG, należy zaapelować do przedsiębiorców, aby dane o sobie sami systematycznie uzupełniali, weryfikowali i aktualizowali. Przedsiębiorcy powinni każdorazowo zgłaszać zmiany i aktualizować wpisy w CEIDG w przypadku zaprzestania lub zawieszenia działalności gospodarczej. Samo zgłoszenie takiej sytuacji do ZUS i US nie wystarcza, gdyż w bazie CEIDG firma nadal figuruje jako prowadząca działalność gospodarczą. Zanim więc firma zdecyduje się na złożenie wniosku kredytowego, warto aby sprawdziła aktualność informacji, wchodząc na stronę www.CEIDG.gov.pl – uczynić to może na podstawie podstawowych danych – nazwy, NIP-u lub regonu.

Jak ocenia Pan perspektywy rozwoju rynku kredytowego w zakresie kredytowania przez banki mikroprzedsiębiorców?

– Panuje tu swoisty dualizm. Po pierwsze – sami mikroprzedsiębiorcy są niechętnie nastawieni do korzystania z kredytów finansujących ich działalność gospodarczą. Liczne badania przeprowadzone na zlecenie ZBP i BIK pokazują, że takie mikrofirmy inwestują, korzystając głównie z własnych kapitałów. Po drugie – często też korzystają z kredytowania jako osoba fizyczna, np. gdy dotyczy to kupna samochodu, bo często łatwiej jest skorzystać w ten sposób z oferty banków. Dlatego wiele kredytów udzielanych osobom fizycznym, które prowadzą działalność gospodarczą, staje się źródłem finansowania firm z kategorii MŚP. Dodatkowo duża część mikroprzedsiębiorców to tzw. samozatrudnienia, których jest ok. 700 tys. Tacy przedsiębiorcy związani są gospodarczo najczęściej z jednym większym podmiotem gospodarczym, na rzecz którego realizują określone prace, i nie potrzebują kapitału na rozwijanie biznesu. Gdy chodzi natomiast o banki, to – w związku ze zmianami regulacyjnymi ograniczającymi kredytowanie osób fizycznych, szczególnie w sektorze consumer finance – rośnie zainteresowanie kredytowaniem mikroprzedsiębiorców. Biorąc pod uwagę te wszystkie czynniki uważam, że rynek będzie się rozwijał, choć raczej nie w sposób spektakularny.

Pana zdaniem można zmienić nastawienie firm z kategorii MŚP do brania kredytów?

– Mali przedsiębiorcy często boją się brać kredyty, bo nie ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

 • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
 • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
 • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
 • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

 • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
 • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

 • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Prezentacja: Dostęp do informacji o historii kredytowej przedsiębiorców

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

rogowski.waldemar.01.150x22Z dr. Waldemarem Rogowskim, dyrektorem Departamentu Klienta Korporacyjnego BIK S.A., rozmawia Stanisław Brzeg-Wieluński

Czy są wyraźne rozbieżności pomiędzy danymi dotyczącymi liczby przedsiębiorców z kategorii small businessu zarejestrowanych w rejestrach publicznych? Chodzi mi głównie o liczbę aktywnych podmiotów gospodarczych.

– Niestety nadal występują spore rozbieżności dotyczące liczby aktywnych gospodarczo firm. Wiele z nich zostało tylko zarejestrowanych, a nie podjęło działalności gospodarczej, a część z nich działalności zaprzestało. Informacje przechowywane w rejestrach publicznych są rozproszone i często niespójne. Pierwszą dużą bazą publiczną jest REGON, drugą – Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG), prowadzona przez Ministerstwo Gospodarki. Kolejną – rejestr NIP pozostający w dyspozycji resortu finansów. Dane, jakie zawierają, powinny podlegać ciągłej weryfikacji i aktualizacji, powinny odzwierciedlać aktualny status danego podmiotu gospodarczego. W przypadku bazy CEIDG, należy zaapelować do przedsiębiorców, aby dane o sobie sami systematycznie uzupełniali, weryfikowali i aktualizowali. Przedsiębiorcy powinni każdorazowo zgłaszać zmiany i aktualizować wpisy w CEIDG w przypadku zaprzestania lub zawieszenia działalności gospodarczej. Samo zgłoszenie takiej sytuacji do ZUS i US nie wystarcza, gdyż w bazie CEIDG firma nadal figuruje jako prowadząca działalność gospodarczą. Zanim więc firma zdecyduje się na złożenie wniosku kredytowego, warto aby sprawdziła aktualność informacji, wchodząc na stronę www.CEIDG.gov.pl – uczynić to może na podstawie podstawowych danych – nazwy, NIP-u lub regonu.

Jak ocenia Pan perspektywy rozwoju rynku kredytowego w zakresie kredytowania przez banki mikroprzedsiębiorców?

– Panuje tu swoisty dualizm. Po pierwsze – sami mikroprzedsiębiorcy są niechętnie nastawieni do korzystania z kredytów finansujących ich działalność gospodarczą. Liczne badania przeprowadzone na zlecenie ZBP i BIK pokazują, że takie mikrofirmy inwestują, korzystając głównie z własnych kapitałów. Po drugie – często też korzystają z kredytowania jako osoba fizyczna, np. gdy dotyczy to kupna samochodu, bo często łatwiej jest skorzystać w ten sposób z oferty banków. Dlatego wiele kredytów udzielanych osobom fizycznym, które prowadzą działalność gospodarczą, staje się źródłem finansowania firm z kategorii MŚP. Dodatkowo duża część mikroprzedsiębiorców to tzw. samozatrudnienia, których jest ok. 700 tys. Tacy przedsiębiorcy związani są gospodarczo najczęściej z jednym większym podmiotem gospodarczym, na rzecz którego realizują określone prace, i nie potrzebują kapitału na rozwijanie biznesu. Gdy chodzi natomiast o banki, to – w związku ze zmianami regulacyjnymi ograniczającymi kredytowanie osób fizycznych, szczególnie w sektorze consumer finance – rośnie zainteresowanie kredytowaniem mikroprzedsiębiorców. Biorąc pod uwagę te wszystkie czynniki uważam, że rynek będzie się rozwijał, choć raczej nie w sposób spektakularny.

Pana zdaniem można zmienić nastawienie firm z kategorii MŚP do brania kredytów?

– Mali przedsiębiorcy często boją się brać kredyty, bo nie rozumieją, czym jest sam koszt kredytu. Trzeba przeł...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

 • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
 • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
 • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
 • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

 • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
 • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

 • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI