Prezentacja: Czy nasze dane jeszcze są bezpieczne…

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

nbs.10.2012.foto.056.250xTytułowe pytanie stanowiło kanwę i hasło wywoławcze panelu dyskusyjnego, jaki z inicjatywy firmy Trend Micro odbył się w ramach pierwszego dnia Forum Liderów Bankowości Spółdzielczej.

 

Maciej Małek

 

Wprowadzenie do debaty stanowiła prezentacja autorska Michała Ciemięgi – Territory Sales Managera w Trend Micro. Obrazując funkcjonalności i możliwe zastosowania zarówno środowiska wirtualnego, jak różnych poziomów cloud computing, prelegent wskazał we wstępie na praktyczny aspekt owego potencjału, również, gdy idzie o optymalizację kosztów. Moderując debatę, piszący te słowa, miał świadomość, że ten właśnie – finansowy – aspekt problemu stanowi obok wymogów bezpieczeństwa, główne kryterium oceny dla uczestniczących w debacie prezesów zarządów banków spółdzielczych. To oni bowiem ponoszą na co dzień ciężar decyzji, z których nieledwie każda ma określony wymiar finansowy, rodzący dalekosiężne skutki dla klientów banku, otoczenia biznesowego, wreszcie samej organizacji, wraz z zatrudnionymi w niej pracownikami.

Michał Ciemięga odpowiada na pytania.

Umowność systematyki

Odnosząc zaawansowane technologicznie rozwiązania do realiów prowadzenia biznesu, zwłaszcza w małych bankach spółdzielczych, można by odnieść wrażenie, że są one nieco na wyrost. Tymczasem wiele z nich funkcjonuje praktycznie, nie tyle w otoczeniu wirtualnym, ile w chmurze, tyle że prywatnej. Dużą rolę w budowaniu lokalnej architektury informatycznego wsparcia biznesu odgrywa przy tym inwencja reprezentantów własnego zaplecza informatycznego, gdyż outsourcing tego obszaru działania z wolna toruje sobie dopiero drogę w środowisku. Problem podniósł Lesław Wojtas – prezes Podkarpackiego Banku Spółdzielczego w Sanoku, wskazując, że efektywności wydatków w sferze IT nie można mierzyć jedynie stopą zwrotu z kapitału. Wydaje się zatem, że kierunek rozwoju zmierzający do powierzania części zadań podmiotom zewnętrznym będzie zdobywał coraz większą liczbę zwolenników, nie tylko ze względu na aspekt kosztowy, lecz z racji konieczności optymalizacji wdrażanych rozwiązań, zapewnienia serwisu, wreszcie efektywności działania wynikającą z wiedzy i umiejętności koniecznych w specjalistycznym dialogu.

Elastyczność i ewolucyjność wdrożeń

W zgodnej opinii zebranych banki spółdzielcze potrzebują w zakresie rozwiązań IT zoptymalizowanych rozwiązań, których indywidualny charakter nie stanowi prostego przeniesienia systemów funkcjonujących w dużych strukturach komercyjnych, lecz dostosowany będzie do konkretnych oczekiwań i potrzeb, również w zakresie intuicyjnej obsługi. Wszystko zaś przy zachowaniu najwyższych wymogów bezpieczeństwa i nowatorskich, zaawansowanych technologicznie rozwiązaniach. Ten ostatni wymóg motywowano potrzebą stopniowej, kaskadowej rozbudowy eksploatowanych systemów, w miarę rozwoju sieci placówek, wdrażania nowych usług i produktów, wreszcie rozbudowy struktur monitorowania, przetwarzania, przesyłu i przechowywania danych. W tym danych wrażliwych.

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI