Prezentacja BIK: Działania prowadzone w ramach funkcjonowania sieci Centrów Informacji Gospodarczej

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

rozpiatkowki.patrycjusz.01.200xOd prawie trzech lat funkcjonują w Polsce Centra Informacji Gospodarczej (CIG). Trzy podmioty porozumienia (Związek Banków Polskich, Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor i Biuro Informacji Kredytowej) postanowiły jeszcze aktywniej wspierać i propagować bezpieczeństwo i przejrzystość obrotu gospodarczego w Polsce - w tym celu powołały sieć CIG. Po kilku latach doświadczeń można z całą pewnością stwierdzić, że idea i pomysł zbudowania takiej sieci były jak najbardziej słuszne.

Patrycjusz Rozpiątkowski
Biuro Informacji Kredytowej S.A.

Placówki Centrów Informacji Gospodarczej zlokalizowane są w 8 miastach w całej Polsce, pracuje w nich kilkudziesięciu profesjonalnie przygotowanych doradców. Dzięki temu przedsiębiorstwa w danym regionie, jednostki administracji publicznej, spółdzielnie mieszkaniowe, gazownie, elektrownie, wodociągi i inne podmioty gospodarcze mają możliwość dotarcia do informacji, które jeszcze do niedawna dostępne były jedynie dla instytucji finansowych, głównie dla banków.

Miliony informacji

Dlaczego działania prowadzone przez CIG są tak ważne i pożyteczne dla całej gospodarki? Przede wszystkim dlatego, że dają dostęp przedsiębiorcom do informacji zgromadzonych w bazach Biura Informacji Kredytowej, Związku Banków Polskich i Rejestru Dłużników Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor. Dzięki kompletności informacji zawartych w tych bazach otrzymujemy narzędzia do podejmowania skutecznych decyzji biznesowych. Obecnie baza Biura Informacji Kredytowej zawiera informacje o 85 mln rachunków należących do 23 mln osób i jest jedyną tego typu bazą informacji w Polsce. Dodatkowo w bazach prowadzonych przez Związek Banków Polskich i BIG InfoMonitor znajdują się kolejne miliony informacji – zarówno o skradzionych dokumentach tożsamości, jak i nierzetelnych dłużnikach. Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor jest jedynym BIG-iem w Polsce, który ma bezpośredni dostęp do danych zgromadzonych w BIK i ZBP i udostępnia te informacje współpracującym z nim przedsiębiorcom oraz instytucjom – zarówno z sektora publicznego, jak i prywatnego.

Podmiot gospodarczy, który chce nawiązać współpracę z BIG InfoMonitor musi tylko skontaktować się bądź to bezpośrednio z centralą, bądź z wybranym przedstawicielem z CIG-u w regionie, w którym prowadzi on działalność i podpisać umowę o współpracy. Dzięki temu będzie mógł sprawdzić rzetelność płatniczą swoich obecnych i potencjalnych kontrahentów, a także zgłaszać dłużników do Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor. W przypadku już istniejących zaległości ich zgłoszenie sprawi, że wiedza o tych zobowiązaniach dotrze bezpośrednio do banków i innych podmiotów, które korzystają z opisanego systemu wymiany informacji finansowej. Dzięki temu prawdopodobieństwo spłaty długu znacznie wzrasta.

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI