Prezentacja: Bezpieczeństwo i wzajemne zaufanie

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

Rozmowa z Wojciechem Mądrowskim, dyrektorem ds. sprzedaży MACIF Życie TUW

Jakie rozwiązania oferujecie bankom spółdzielczym?

Dla klientów banków spółdzielczych przygotowaliśmy rozwiązanie Acti FINANSE pozwalające zabezpieczyć zobowiązania kredytowe. Głównym atutem tego ubezpieczenia jest jego prosta konstrukcja. Ubezpieczony dokładnie zna zakres ochrony, za którą płaci, oraz na jakie świadczenia może liczyć i w jakich okolicznościach. Proponowane ubezpieczenia kredytobiorców przez MACIF Życie TUW zawierają tylko trzy jasno sprecyzowane wyłączenia odpowiedzialności na wypadek śmierci ubezpieczonego. Są nimi: działania wojenne, czynny udział ubezpieczonego w aktach przemocy, aktach terroru oraz wynik działania skażenia radioaktywnego lub chemicznego.

Jakie korzyści osiągnie bank spółdzielczy oraz jego klienci korzystający z usług MACIF Życie TUW?

MACIF Życie TUW zapewnia każdemu ubezpieczonemu realne poczucie bezpieczeństwa, proponując jasne, zrozumiałe i bardzo przystępne rozwiązania. Podjęcie współpracy z MACIF Życie TUW w zakresie Acti FINANSE, daje bankom spółdzielczym wiele dodatkowych korzyści, m.in. zwiększa i wzbogaca ofertę, stwarza większe możliwości pozyskania nowych klientów oraz zabezpiecza ich interesy. Oferujemy również ubezpieczenia osobom posiadającym rachunki bankowe.

Rozwiązania MACIF Życie TUW są jasne i zrozumiałe, gdyż opierają się na solidnych podstawach oraz długofalowych założeniach.

Jakie są zalety produktu Acti GWARANT?

Według opublikowanych badań „Diagnoza Społeczna 2009” ponad 97 proc. ankietowanych gospodarstw domowych udzieliło odpowiedzi, że celem gromadzenia oszczędności są rezerwy na sytuacje losowe oraz zabezpieczenie na starość.

Wyniki wskazują jednoznacznie na potrzebę gromadzenia środków, które będą dostępne albo w dowolnym momencie, gdy zajdzie taka potrzeba, albo w chwili przejścia na emeryturę. Aby umożliwić wszystkim polskim rodzinom gromadzenie środków na takie cele, oferujemy Program Dodatkowej Emerytury Acti GWARANT. Proponowane rozwiązanie jest dostępne dla wszystkich z uwagi na wysokość minimalnych składek wynoszących zaledwie 100 zł – w przypadku składek ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI