Prezentacja: Banki spółdzielcze: naturalny partner dla agrobiznesu

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

Z Ryszardem Lorkiem, prezesem zarządu SGB-Banku, rozmawia Karol Jerzy Mórawski

Jakie miejsce zajmuje w obecnej strategii Grupy SGB finansowanie rynku rolno-spożywczego? Czy banki zrzeszone w SGB mają swobodę kształtowania oferty w tym zakresie, czy są jakieś uregulowania, wytyczne itp. ze strony zrzeszenia? Czy każdy bank zrzeszony musi mieć w swoim portfelu ofertę dla rolników?

Finansowanie rynku rolno-spożywczego zawsze było i pozostaje ważnym aspektem działalności zarówno pojedynczych Banków Spółdzielczych jak i całej Grupy SGB. Zrzeszone w Spółdzielczej Grupie Bankowej Banki Spółdzielcze są autonomicznymi podmiotami i indywidualnie kształtują swoje oferty w każdym obszarze. W niektórych sytuacjach, jak np. w przypadku współpracy z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w zakresie kredytów preferencyjnych, SGB-Bank S.A. reprezentuje zrzeszone Banki Spółdzielcze i w ich imieniu negocjuje oraz podpisuje ramowe warunki współpracy. Są również przypadki wspólnych akcji marketingowych całej lub części Grupy SGB skierowanych do określonych klientów lub nastawione na dany produkt. Obecnie promujemy nasz produkt dla rolników „Kredyt inwestycyjny AGRO” w ramach programu 10:90, w którym to zapewniamy dodatkowe środki finansowe nawet do 90% kosztów inwestycji. Jest to bardzo ciekawa oferta, dotycząca np. finansowania zakupu gruntów rolnych, a ponadto daje ona możliwość sfinansowania w jednym kredycie również nakładów na pierwszy cykl produkcyjny. Przy tych zaletach jest to kredyt długoterminowy, udzielany nawet na 25 lat, może więc stanowić alternatywę dla kredytów preferencyjnych.

W związku z tym, że Banki Spółdzielcze SGB są naturalnymi partnerami dla agrobiznesu, każdy z tych Banków ma ofertę dla sektora rolno-spożywczego, a co najważniejsze jest ona dostosowana do potrzeb rynku lokalnego. Takie podejście jest bardzo ważne, bo przecież produkcja rolna jest zróżnicowana w różnych regionach Polski.

Jaki udział w finansowaniu agrobiznesu mają banki spółdzielcze? Co jest głównym atutem banków spółdzielczych mającym przekonać rolników do korzystania z ich oferty w obliczu coraz silniejszej konkurencji ze strony podmiotów komercyjnych? W jakim stopniu oferta dużych graczy komercyjnych wchodzących na rynek wiejski stanowi wyzwanie dla banków spółdzielczych?

Banki spółdzielcze mają największy udział w rynku kredytów preferencyjnych, ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI