Prezentacja: Banki spółdzielcze pewnym wsparciem samorządów

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

nbs.2011.12.foto.057.a.200xZaczęliśmy 23 września, by zakończyć 14 listopada w Warszawie. Trzecia już edycja konferencji wojewódzkich dla samorządów terytorialnych i podmiotów zależnych pod wspólnym hasłem "Wiedzieć, znaczy zarabiać" organizowanego przez siostrzaną redakcję kwartalnika "Europejski Doradca Samorządowy" przy wsparciu Centrum Prawa Bankowego i Informacji oraz pod egidą Związku Banków Polskich, przeszła do historii.

Agnieszka Krawczyk

Silni siłą partnerów

Cyklowi, wzorem lat ubiegłych, patronowały resorty: finansów i rozwoju regionalnego, zaś poszczególnym konferencjom w każdym z 16 województw patronatu honorowego udzielili marszałkowie wojewódzcy. Bloki tematyczne podzielono na moduły dedykowane: racjonalizacji wydatków JST i optymalizacji przychodów, finansowaniu inwestycji gminnych, wreszcie edukacji ekonomicznej traktowanej, jako fundament konkurencyjności gospodarki. O ile dwa pierwsze bloki – wzorem lat minionych – stanowiły prezentację rozwiązań pozwalających usprawnić zarządzanie finansami, o tyle blok trzeci stanowił nową jakość: próbę odpowiedzi na wnioski i rekomendacje zgłaszane przez samorządowców w roku ubiegłym.

Wypróbowani partnerzy, obecni z nami od początku cyklu, tj. zrzeszenia banków spółdzielczych: BPS i SGB, podmioty związane z ZBP, a mianowicie BIK S.A., BIG Infomonitor S.A., KIR. CPBiI, uzyskali w tym roku wsparcie organizacyjne, merytoryczne i programowe od Pekao S.A., Centrum Rozwiązań Menedżerskich, Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych, Fujitsu Technology Solutions, wreszcie Departamentu Edukacji i Wydawnictw Narodowego Banku Polskiego oraz Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości.

Narodowy Bank Polski poza wsparciem programowym – prezentacja szans i możliwości, jakie dla społeczności lokalnych wynikają z przedsięwzięć popularyzatorskich, informacyjnych i edukacyjnych realizowanych z udziałem i przy wsparciu finansowym NBP, spotkała się ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI