Prezentacja: Automatyzacja procesów wewnętrznych (back-office), czyli jak w praktyce zwiększyć sprawność działania banków spółdzielczych

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

nbs.2014.10.foto.026.250xPodczas tegorocznego Forum Liderów Banków Spółdzielczych wiele się mówiło o sprawności działania oraz potrzebie jej zwiększenia. Wnioski z dyskusji są jednoznaczne: automatyzacja i ograniczenie zatrudnienia w back-office stanowią główne wyzwania dla nowego modelu biznesowego bankowości spółdzielczej.

Tylko nowoczesne rozwiązania technologiczno- -organizacyjne pozwolą na zwiększenie efektywności i racjonalizację zatrudnienia, czyli przesunięcie pracowników z back-office do działów sprzedaży.

Standaryzacja procesów, wykorzystywanie wzorców

Obecnie główne ograniczenia w organizacji back-office w sektorze bankowości spółdzielczej to:

  • wysoki udział pracowników back-office w całości zatrudnienia
  • wielozadaniowość pracowników
  • brak automatyzacji procesów back-office.

Oznacza to, że funkcje back-office angażują istotną część zasobów kadrowych, szczególnie mniejszych banków spółdzielczych. Często jedna osoba musi wykonywać wiele funkcji. Tworzy to nadmierne obciążenie pracowników oraz generuje ryzyko operacyjne (błędy, pomyłki, zagubione dokumenty).

W takiej sytuacji z pomocą przychodzą rozwiązania informatyczne wykorzystujące koncepcje szyny procesowej, automatyzujące procesy back-office w oparciu o dokumenty uczestniczące w tych procesach.

Szyna procesowa pozwala na połączenie standardu, czyli wykorzystania gotowych definicji procesów w obszarach wspólnych dla funkcjonowania organizacji, z budowanymi specjalnie dla niej unikalnymi procesami w obszarach, gdzie powstaje wartość konkurencyjna.

Jednym z przykładowych narzędzi wspierających wdrażanie koncepcji architektury opartej na szynie procesowej jest stworzona przez firmę mis24.pl aplikacja iP24/backoffice.

Jest to rozwiązanie funkcjonujące w chmurze obliczeniowej prywatnej lub mieszanej, pozwalające na zastosowanie predefiniowanych procesów, modyfikację procesów standardowych pod potrzeby banku, jak również szybkie definiowanie specyficznych, unikatowych procesów realizujących indywidualne wymagania danej organizacji.

Aplikacja iP24/backoffice jest rozwiązaniem modułowym, zbudowanym z wykorzystaniem technologii firmy IBM z elementami open source. Pozwala na sprawną integrację z systemami dziedzinowymi.

Użytkownik korzysta z aplikacji za pośrednictwem przeglądarki internetowej – dostęp jest chroniony procedurą uwierzytelniającą. Rozwiązanie charakteryzuje krótki czas wdrożenia i łatwość adaptacji użytkowników do przyjętych w aplikacji sposobów pracy.

Moduł Dokumenty

Moduł Dokumenty umożliwia ewidencjonowanie korespondencji elektronicznej (e-maile) i biznesowej (faksy i pisma), kontaktów (dane adresowe, notatki), terminów, zadań oraz innych dokumentów wewnętrznych i administracyjnych. Dla uporządkowania i ułatwienia użytkownikom korzystania z aplikacji zdefiniowano kilka podstawowych typów dokumentów.

Dokumenty typu wychodzące pisma to wszelkiego rodzaju korespondencja, którą po wprowadzeniu do systemu, a następnie wydrukowaniu, wysyłamy w tradycyjny, sposób (pocztą, faxem, kurierem). Moduł Dokumenty umożliwia wprowadzanie, porządkowanie i katalogowanie tego typu dokumentów. ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI