Prezentacja: Analizy Biura Informacji Kredytowej

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

W powszechnej opinii przedstawicieli banków i SKOK-ów BIK to jedyna instytucja oferująca raporty kredytowe i to jedynie z Systemu Informacji BIK Klient Indywidualny, w którym gromadzone są dane o zobowiązaniach kredytowych osób fizycznych. Spore grono klientów kojarzy też BIK jako dostawcę wysokiej jakości ocen scoringowych. Natomiast z pewnością warto upowszechnić wśród pracowników sektora finansowego fakt, że BIK to również podmiot wykonujący różnego rodzaju usługi i produkty analityczne.

Andrzej Fengler
Departament Rynku Bankowego Biura Informacji Kredytowej

Możliwość oferowania tego typu usług zaistniała już wiele lat temu w przypadku systemu gromadzącego informacje dotyczące osób fizycznych, który zapewnia praktycznie 100-procentowe pokrycie rynku. Należyjednak podkreślić, że w związku z dynamicznym rozwojem systemu gromadzącego informacje kredytowe o przedsiębiorcach, od mniej więcej roku różnorodne usługi analityczne są świadczone również i na jego bazie.

Większość analiz przygotowywanych przez BIK jest wykonywana według konkretnego zamówienia klienta. Są to zazwyczaj wielowymiarowe raporty sprzedażowo-portfelowe, prezentujące aktywność kredytową klientów zamawiającego bankuw innych podmiotach oraz całościowy obraz sektora.

Trendy kredytowe

Jednym z kanałów przekazywania informacji z bogatych zasobów BIK jest kwartalnik „KREDYT TRENDY”, na łamach którego w sposób cykliczny prezentowane są artykuły poświęcone koniunkturze kredytowej – udzielaniu przez sektor podstawowych typów kredytów: ratalnych, gotówkowych, kart kredytowych i mieszkaniowych. W publikacjach dostarczane są informacje na temat jakości portfeli czynnych zobowiązań, istotne z punktu widzenia menedżerów ryzyka kredytowego. Szczególnie dużym zainteresowaniem odbiorców cieszą się analizy vintage przedstawiające psucie się portfeli kredytowych pochodzących z różnych roczników w funkcji czasu, który upłynął od momentu ich udzielenia.

Uszyte na miarę…

W ostatnich miesiącach większość analiz przygotowywanych przez BIK jest wykonywana według konkretnego zamówienia klienta. Są to zazwyczaj wielowymiarowe raporty sprzedażowo- -portfelowe, prezentujące aktywność kredytową klientów zamawiającego banku w innych podmiotach oraz całościowy obraz sektora. Dane w raporcie mogą być prezentowane zarówno ilościowo, jak i wartościowo, w podziale według typów finansowania, okresów, poziomu ryzyka, kwot itp.

W przypadku analizy na indywidualne zamówienie bank ma możliwość swobodnego określenia jej zakresu – zarówno odnośnie prezentowanych produktów (kredyty ratalne, pożyczki gotówkowe, karty kredytowe, limity w koncie, kredyty mieszkaniowe), grup klientów, prezentowanych zagadnień (sprzedaż, portfel, jakość, migracje), jak i przedziałów czasowych. Do pewnego stopnia, przy zachowaniu zasady neutralności, możliwe jest również ukazanie informacji o banku na tle grupy konkurencyjnej. Przy pewnych założeniach możliwe jest również wyłuskiwanie informacji o produktach nie występujących bezpośrednio w słowniku typów finansowania SI BIK Klient Indywidualny. Przykładowo, dla kilku zainteresowanych banków BIK przeprowadził analizy dotyczące portfela i sprzedaży kredytów samochodowych, wyszukując tego typu transakcje na podstawie wspólnie wypracowanych kryteriów. Nie należy zapominać, że analogiczne zestawienia, jak w przypadku SI BIK Klient Indywidualny, mogą być kreowane na podstawie coraz bardziej dojrzałej bazy SI BIK Przedsiębiorca. W przypadku tego systemu należy zwrócić uwagę na możliwość opracowania analiz według nowego wymiaru nieobecnego w SI BIK Klient Indywidualny – formy prawnej kredytowanego podmiotu.

Wartość dodana

Warte podkreślenia jest, że w przypadku części podmiotów – osób fizycznych prowadzących działalność ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

 • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
 • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
 • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
 • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

 • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
 • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

 • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Prezentacja: Analizy Biura Informacji Kredytowej

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

W powszechnej opinii przedstawicieli banków i SKOK-ów BIK to instytucja oferująca jedynie raporty kredytowe i to jedynie z Systemu Informacji BIK Klient Indywidualny, w którym gromadzone są dane o zobowiązaniach kredytowych osób fizycznych. Spore grono klientów kojarzy też BIK jako dostawcę wysokiej jakości ocen scoringowych. Natomiast z pewnością warto upowszechnić wśród pracowników sektora finansowego fakt, że BIK to również podmiot wykonujący różnego rodzaju usługi i produkty analityczne.

Andrzej Fengler, Departament Rynku Bankowego Biura Informacji Kredytowej

Możliwość oferowania tego typu usług zaistniała już wiele lat temu w przypadku systemu gromadzącego informacje dotyczące osób fizycznych, który zapewnia praktycznie 100-procentowe pokrycie rynku. Należy jednak podkreślić, że w związku z dynamicznym rozwojem systemu gromadzącego informacje kredytowe o przedsiębiorcach, od mniej więcej roku różnorodne usługi analityczne są świadczone również i na jego bazie.

Trendy kredytowe

Jednym z kanałów przekazywania informacji z bogatych zasobów BIK jest kwartalnik „KREDYT TRENDY”, na łamach którego w sposób cykliczny prezentowane są artykuły poświęcone koniunkturze kredytowej – udzielaniu przez sektor podstawowych typów kredytów: ratalnych, gotówkowych, kart kredytowych i mieszkaniowych. W publikacjach dostarczane są informacje na temat jakości portfeli czynnych zobowiązań, istotne z punktu widzenia menedżerów ryzyka kredytowego. Szczególnie dużym zainteresowaniem odbiorców cieszą się analizy vintage przedstawiające psucie się portfeli kredytowych pochodzących z różnych roczników w funkcji czasu, który upłynął od momentu ich udzielenia

Uszyte na miarę…

W ostatnich miesiącach większość analiz przygotowywanych przez BIK jest wykonywana według konkretnego zamówienia klienta. Są to zazwyczaj wielowymiarowe raporty sprzedażowo- portfelowe, prezentujące aktywność kredytową klientów zamawiającego banku w innych podmiotach oraz całościowy obraz sektora. Dane w raporcie mogą być prezentowane zarówno ilościowo, jak i wartościowo, w podziale według typów finansowania, okresów, poziomu ryzyka, kwot itp.

W przypadku analizy na indywidualne zamówienie bank ma możliwość swobodnego określenia jej zakresu – zarówno odnośnie prezentowanych produktów (kredyty ratalne, pożyczki gotówkowe, karty kredytowe, limity w koncie, kredyty mieszkaniowe), grup klientów, prezentowanych zagadnień (sprzedaż, portfel, jakość, migracje), jak i przedziałów czasowych. Do pewnego stopnia, przy zachowaniu zasady neutralności, możliwe jest również ukazanie informacji o banku na tle grupy konkurencyjnej. Przy pewnych założeniach możliwe jest również wyłuskiwanie informacji o produktach nie występujących bezpośrednio w słowniku typów finansowania SI BIK Klient Indywidualny. Przykładowo, dla kilku zainteresowanych banków BIK przeprowadził analizy dotyczące portfela i sprzedaży kredytów samochodowych, wyszukując tego typu transakcje na podstawie wspólnie wypracowanych kryteriów. Nie należy zapominać, że analogiczne zestawienia, jak w przypadku SI BIK Klient Indywidualny, mogą być kreowane na podstawie coraz bardziej dojrzałej bazy SI BIK Przedsiębiorca. W przypadku tego systemu należy zwrócić uwagę na możliwość opracowania analiz według nowego wymiaru nieobecnego w SI BIK Klient Indywidualny – formy prawnej kredytowanego podmiotu.

Wartość dodana

Warte podkreślenia jest, że w przypadku części podmiotów – osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, spółek osobowych – możliwe jest łączenie danych dotyczących osób fizycznych pochodzących z ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

 • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
 • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
 • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
 • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

 • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
 • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

 • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI