Prezentacja: Aktywnie wyznaczamy rozwój nowych technologii

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

nbs.2012.09.foto.056.150xRozmowa z Pierre Alain Bauerem, prezesem zarządu Oberthur Technologies Poland Sp. z o.o.

W tym roku Oberthur Technologies świętuje 10. rocznicę utworzenia oddziału w Polsce. Czy to była udana dekada?

– Zdecydowanie tak. Aktywnie uczestniczyliśmy w wydarzeniach najważniejszych dla polskiego rynku kartowego, m.in. wspierając implementację pierwszych kart z podwójnym interfejsem, migrację EMV, projekty pilotażowe NFC. Choć Oberthur Technologies obecnie jest firmą globalną, zatrudnia ponad 5 tys. osób w 50 lokalizacjach na 5 kontynentach, obsługuje klientów ze 140 krajów, sukces nie byłby możliwy bez lokalnego biura i zespołu. Chcemy być jak najbliżej lokalnych potrzeb i bardzo precyzyjnie je poznawać i rozumieć. Poznając je i wspierając lokalne projekty, zdobyliśmy unikalne doświadczenie i kompetencje, które w efekcie umacniają naszą globalną pozycję. Polskie biuro – składające się z certyfikowanego centrum personalizacji, świadczącego usługi zarówno dla sektora bankowego, jak i telekomunikacyjnego, oraz dedykowanego biura wsparcia – jest jednym z największych zarówno w Polsce, jak i w regionie.

Z zespołem ponad 50 doświadczonych pracowników jesteśmy gotowi do masowej implementacji zarówno bieżących, jak i nowych produktów i usług dla banków, firm telekomunikacyjnych oraz sektora publicznego. 10 lat obecności w Polsce potwierdza na poziomie lokalnym słuszność globalnej strategii Oberthur Technologies. Zespół mówiący po polsku, znajomość lokalnych regulacji prawnych, rozumienie rynku, bezpośredni dostęp do klientów, lokalne usługi personalizacji – w tym upatrujemy naszą przewagę. Dowodem słuszności takiej strategii jest fakt, że w 2011 r. prawie 1/3 kart bankowych w Polsce została spersonalizowana w naszym centrum w Kobyłce. Klienci, pomimo silnej konkurencji, mają do nas zaufanie. Mają też świadomość, że inwestując i rozwijając się w Polsce od lat, mamy dostęp do globalnych zasobów finansowych, wiedzy i doświadczeń naszej firmy.

Spójrzmy wstecz. Jak rozwijał się rynek kart bankowych w Polsce w ostatnich latach?

– Karta jest pierwszym, najprostszym i widocznym atrybutem przynależności klienta do danego banku. W ciągu ostatniej dekady XX w. rozwój polskiego rynku kartowego był widoczny, ale niezbyt dynamiczny. Najbardziej spektakularny wzrost nastąpił w końcu lat 90. Dla przykładu, na koniec roku 1998 w Polsce funkcjonowało mniej niż 4 mln kart bankowych, podczas gdy rok później liczba ta uległa podwojeniu, przekraczając 8 mln.

Zarówno banki, jak i organizacje płatnicze w Polsce dostrzegły szansę na szybki przeskok technologiczny do nowych rozwiązań – kart bezstykowych, płatności mobilnych, bankowości elektronicznej.

Polska bardzo szybko wyrosła na lidera technologii kartowej i to nie tylko w skali regionu, ale także Europy, np. w płatnościach bezstykowych. I tak ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI