Preferencje Polaków w zarządzaniu finansami: Jana Kowalskiego portret finansowy

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

nbs.2015.01.foto.042.400xPolacy w 2015 r. mają zamiar więcej pożyczać, będą odważniejsi w pomnażaniu oszczędności, poszukując zysków zwrócą się śmielej w stronę rynku kapitałowego, kosztem produktów bardziej konserwatywnych, takich jak lokaty banków - wynika z raportu Deutsche Banku.

W cyklicznym badaniu dla Deutsche Bank respondenci, podobnie jak w latach ubiegłych, deklarowali, że wolą skupić się na oszczędzaniu, niż na inwestowaniu lub wydawaniu pieniędzy na cele konsumpcyjne. Oszczędzający deklarowali odkładanie pieniędzy przede wszystkim „na czarną godzinę”. W związku z utrzymującymi się na bardzo niskim poziomie stopami procentowymi, w 2014 r. najbardziej popularne produkty oszczędnościowe, takie jak lokaty terminowe, straciły na atrakcyjności, a Polacy chętniej szukali alternatywnych rozwiązań. Chociaż w zestawieniu z wyjątkowo niską inflacją warunki oferowane przez banki ciągle pozwalały realnie zarobić, motywacja do oszczędzania w banku jest ograniczona.

Nie ma dobrej alternatywy

Mimo że spośród respondentów, którzy mają w planach podjęcie jakichś czynności związanych z finansami, wciąż wygrywa odkładanie oszczędności na lokatach terminowych, to odsetek takich odpowiedzi nie jest tak dominujący jak kilka lat temu. Obecnie już tylko 19,9 proc. badanych skłonnych jest założyć lokatę w banku. Natomiast rachunek bankowy ma zamiar otworzyć jedynie 4,2 proc. respondentów. Więcej Polaków chce samodzielnie oszczędzać na emeryturę w ramach planów długoterminowego oszczędzania. Taką odpowiedź wybrało 16 proc. ankietowanych.

Z danych firmy Analizy Online wynika, że we wrześniu 2014 r. wartość środków powierzonych funduszom inwestycyjnym od początku roku wzrosła aż o 11 proc do poziomu 210 mld zł. Deutsche Bank policzył, że jeden na dziesięciu Polaków posiada jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych, a zamiar zakupu jednostek deklaruje 4 proc. oszczędzających. Większość Polaków (59 proc.) nadal jednak nie inwestuje w ten sposób, a 10 proc. respondentów w ogóle nie wiedziało, czym są fundusze.

Badanie pokazuje, że mężczyźni mają większą niż kobiety chęć zarobienia większych pieniędzy niż na lokacie w banku (64 proc. do 44 proc.). Aż 37 proc. ankietowanych w wieku 18-24 lata nie wiedziało, czym są fundusze. Co piąta osoba przyznała, że inwestycja w fundusze to przede wszystkim motywacja do długoterminowego oszczędzania. Niemal tyle samo osób (11 proc.) jako termin kojarzący się w największym stopniu z funduszami wybrało „duże zyski”, natomiast 9 proc. preferowało stwierdzenie, że fundusze to przede wszystkim „duże straty”.

Strategie oszczędzania

Co czwarta osoba (27 proc.) nabyła swoje jednostki uczestnictwa jednorazowo bezpośrednio w TFI. Drugą najchętniej wybieraną opcją był jednorazowy zakup jednostek w banku – w ten sposób odpowiedziało 19 proc. pytanych. W fundusze inwestują przede wszystkim osoby posiadające dość duże oszczędności. Najwięcej, bo aż 39 proc. badanych przeznaczyło na ten cel ponad 10 tys. zł, a kolejne 13 proc. między 5 a 10 tys. zł. W badaniu aż 92 proc. inwestorów indywidualnych w Polsce zadeklarowało, że swoim portfelem zarządzają samodzielnie, poprzez rachunek maklerski.

Deutsche Bank zapytał Polaków, na jakie cele odkładają swoje oszczędności w długoterminowej perspektywie. Okazało się, że w tym roku prawie 34 proc. badanych deklarowało oszczędzanie „na czarną godzinę”. Oznacza to, że konsekwencje finansowe niespodziewanych zdarzeń losowych ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI