Prawo: Rynek na miarę epoki cyfrowej

Prawo: Rynek na miarę epoki cyfrowej
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Produkty oferowane na rynku wspólnotowym będą spełniać te same standardy we wszystkich krajach członkowskich, zrównaniu ulegną prawa konsumentów korzystających z płatnych i darmowych usług internetowych, a popularne w kręgach celebrytów paradowanie z metkami straci sens. To tylko niektóre spośród postulowanych przez Komisję Europejską zmian w przepisach, regulujących funkcjonowanie rynku detalicznego.

„Nowy ład dla konsumentów”, bo tak najnowszą inicjatywę legislacyjną Komisji Europejskiej w obszarze prawa konsumenckiego określił jej przewodniczący, Jean-Claude Juncker, przewiduje nowelizację czterech aktów prawa wspólnotowego mających zastosowanie do sprzedaży towarów i usług osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej. „Większość zmian dotyczy dyrektywy 2005/29/WE dotyczącej nieuczciwych praktyk handlowych i dyrektywy 2011/83/UE w sprawie praw konsumentów. Pozostałe dwie dyrektywy – dyrektywa 93/13/EWG w sprawie nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich i dyrektywa 98/6/WE w sprawie ochrony konsumenta przez podawanie cen produktów oferowanych konsumentom – są zmieniane jedynie w zakresie dotyczącym sankcji. Niniejszy wniosek jest przedstawiany łącznie z wnioskiem dotyczącym powództw przedstawicielskich w celu ochrony zbiorowych interesów konsumentów i uchylającym dyrektywę 2009/22/WE” – zapisano w uzasadnieniu do projektu.

Koniec missellingowych rajów

Jakie przesłanki przyświecały unijnym projektodawcom? Najważniejszą jest postępująca cyfryzacja gospodarki, kreująca nowe relacje na rynku konsumenckim, nieuwzględniane przez dotychczas obowiązujące prawo. Podjęcie prac nad reformą systemu ochrony konsumenta stanowi też pokłosie tzw. afery spalinowej. „Takie naruszenia osłabiają zaufanie konsumentów do jednolitego rynku. Wywołały one również debatę, czy UE posiada wystarczająco silne mechanizmy naprawcze, które mogą być wykorzystane (…) do wzmocnienia zasad ochrony konsumentów i zapewnienia ofiarom mechanizmów dochodzenia zadośćuczynienia” – twierdzą autorzy nowelizacji. Zwrócili oni uwagę na fakt, iż sankcje nakładane przez organy nadzorujące rynek konsumencki w poszczególnych krajach nie zostały zharmonizowane, przez co ich dotkliwość dla przedsiębiorców dopuszczających się naruszeń na terenie państw niebędących ich siedzibą bywa dyskusyjna.

Komisja Europejska zaproponowała, by minimalna stawka grzywny nakładanej za naruszenia o charakterze transgranicznym wynosiła 4% rocznych przychodów firmy. „Organy krajowe powinny określać wysokość sankcji w oparciu o wspólne parametry, a w szczególności transgraniczny charakter naruszenia. Te wzmocnione przepisy dotyczące sankcji zostaną dodane do czterech wspomnianych dyrektyw” – czytamy w przedłożeniu Komisji Europejskiej. Będzie to kolejny krok na drodze ku ujednoliceniu zasad zwalczania niedozwolonych praktyk rynkowych, po wydanym rozporządzeniu nr 2017/2394 w sprawie współpracy między organami krajowymi odpowiedzialnymi za egzekwowanie przepisów prawa w zakresie ochrony konsumentów.

„Garnkowcisk” pod lupą europarlamentu ?

Najbardziej rewolucyjnych zmian spodziewać się mogą przedsiębiorcy funkcjonujący w szeroko rozumianej branży e-commerce. Tradycyjnie już do tej kategorii zalicza się podmioty dokonujące odpłatnej dostawy towarów i usług za pośrednictwem internetu. ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Źródło: Miesięcznik Finansowy BANK