Prawo: Jak działać w świecie bez bte?

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

bank.2015.07-08.foto.117.a.400xCo najmniej 10 razy podchodzono do likwidacji bte. Wielokrotnie występowaliśmy w parlamencie, broniąc tej instytucji - tym stwierdzeniem dyrektor Zespołu Prawno-Legislacyjnego Związku Banków Polskich, dr Tadeusz Białek, rozpoczął drugą sesję IV Kongresu Prawa Bankowego i Informacji. Jak nietrudno się domyślić, tematyka sesji koncentrowała się wokół kwietniowego orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego i jego konsekwencji.

Jerzy Ochocki

Jak na kwietniowy werdykt zareagował sektor bankowy? – Kończymy prace nad bardzo szczegółowymi rekomendacjami Rady Prawa Bankowego, dotyczącymi kwestii, które pojawiły się po orzeczeniu TK – m.in. przepisów intertemporalnych, kwestii wtórnej niekonstytucyjności, skorzystania z alternatywnych instrumentów dochodzenia wierzytelności – powiedział przedstawiciel ZBP. I przypomniał, iż prowadzone są również negocjacje z Krajową Radą Notarialną odnośnie obniżenia taksy za oświadczenie o poddaniu się egzekucji w formie aktu notarialnego. – Należy zwrócić uwagę, że istnieją już w rozporządzeniu o maksymalnych stawkach taksy notarialnej pewne ułatwienia, jeśli chodzi o niższe stawki; przykład hipoteki ustanawianej w celu zabezpieczenia kredytu bankowego udzielonego na budownictwo mieszkaniowe, zakup domu mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego albo na działalność gospodarczą za 1/4 taksy standardowo przewidzianej w tym zakresie – potwierdził dr Białek

Również w parlamencie trwają prace legislacyjne nad wykonaniem wyroku Trybunału z 14 kwietnia 2015 r. – Mamy aktualnie trzy projekty, wszystkie poselskie: projekt PO, który jako jedyny idzie zgodnie z datą określoną przez TK, projekt SLD – który z dnia na dzień likwiduje tę instytucję, równocześnie jednak zakładając, że do postępowań w sprawie nadania klauzuli wykonalności bankowemu tytułowi egzekucyjnemu wszczętych przed dniem wejścia w życie ustawy nowelizującej stosuje się przepisy dotychczasowe, i mamy wreszcie projekt PiS, który formalnie nie został odrzucony przez Sejm – mimo że tuż przed ogłoszeniem wyroku TK było w tej sprawie negatywne stanowisko Komisji Finansów Publicznych – przypomniał przedstawiciel ZB

Sędziowski dwugłos w kwestii bte

– Czy to co się stało to jest katastrofa? Ja uważam, że nie. Jest to problem, przed którym trzeba stanąć, zmierzyć się z nim – tymi słowami swoje wystąpienie rozpoczął mec. Maciej Panfil, reprezentujący Kancelarię Prawniczą Maciej Panfil i Partnerzy.

W jaki sposób zastosowana przez Trybunał Konstytucyjny klauzula odraczająca wpłynie na praktykę sądów? – Są dwa zasadnicze poglądy na ten temat. Zgodnie z pierwszym – skoro Trybunał orzekł, że następuje odroczenie do 1 sierpnia przyszłego roku, to do tej daty można działać po staremu. Jest również do obrony i drugi pogląd: skoro coś jest niekonstytucyjne, to udawanie, że stanie się to niekonstytucyjne w przyszłym roku jest operacją myślową trudną do wykonania – dodał prelegent. Jak tę wątpliwość rozstrzygają składy orzekające? – Większość sądów uważa, że (przepisy – przyp. red.) stracą swoją moc z 1 sierpnia 2016 r., ale mamy margines sędziów, którzy przyjęli odrębne stanowisko – przypomniał mec. Panfil. Jego zdaniem, pewną konsekwencją wyroku TK jest definitywny koniec marzeń o e-bte. – Skoro nie ma bte, to wydaje się być naturalną konsekwencją, że nie ma mowy także i o e-bte – zauważył prelegent.

Któ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI