Prawo: Dłużnicy na coraz silniejszej pozycji

Prawo: Dłużnicy na coraz silniejszej pozycji
Fot. David Pereiras/stock.adobe.com
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Obszerna nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego, uchwalona w lipcu br. przez Sejm, zapowiadana była jako usprawnienie funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości w tym kluczowym dla bezpieczeństwa i obrotu gospodarczego obszarze. Tymczasem niektóre spośród przyjętych regulacji wpisują się w tendencję ograniczania praw wierzycieli i tworzenia kolejnych przywilejów dla dłużników.

Karol Materna

Siedemnaście artykułów, zmieniających przeszło trzysta przepisów w ośmiu aktach prawnych i uchylenie ustawy o rozpoznaniu przez sądy spraw gospodarczych to efekt prac legislacyjnych, zapoczątkowanych w listopadzie 2017 r. przez resort sprawiedliwości. Od samego początku projekt zapowiadany był jako reforma procedury cywilnej, mająca na celu doprecyzowanie przepisów oraz ograniczenie czasochłonności postępowań toczących się przed polskimi sądami. Jego twórcy zdecydowali się na tak rewolucyjne rozwiązania, jak umożliwienie składania zeznań w formie pisemnej czy wprowadzenie generalnej zasady rozstrzygania spraw podczas jednej rozprawy sądowej, w razie konieczności poprzedzonej posiedzeniem przygotowawczym.

Zgodnie z nowymi przepisami rozpatrywanie pozwu w toku więcej niż jednego posiedzenia powinno mieć charakter wyjątkowy, a kolejne rozprawy powinny się wówczas odbywać niezwłocznie, w ciągu następujących po sobie dni roboczych. Nowe regulacje kładą również kres bezkarnej w dotychczasowym stanie prawnym praktyce przeciągania postępowania sądowego. Art. 4 1 kpc stanowi, iż uprawnienia przysługujące zarówno stronom, jak i pozostałym uczestnikom postępowania nie mogą być wykorzystywane w sposób sprzeczny z celem, dla którego zostały ustanowione. Jeśli skład orzekający stwierdzi, że wnioski składane w toku procesu służą jedynie obstrukcji sądowej, nie wpłyną one na dalszy przebieg postępowania. Uparty pieniacz będzie się musiał liczyć z dotkliwymi konsekwencjami natury finansowej, poczynając od grzywny, aż po obciążenie kosztami sądowymi, i to niezależnie od treści wyroku.

Równi i równiejsi?

Pośród przepisów znowelizowanego kodeksu postępowania cywilnego nietrudno wskazać i takie, które stanowią faktyczny powrót do rozwiązań znanych z odległej przeszłości. Do nich należy zawarte w art. 1301a kpc zobowiązanie sądów do zwracania pism procesowych zawierających błędy formalne, jeżeli dokumenty te wniesione zostały przez adwokatów, radców prawnych, rzeczników patentowych lub Prokuratorię Generalną RP. Eksperci organizacji zrzeszających przedsiębiorców zwracają uwagę, iż rozwiązanie to nijak nie wpłynie na przyspieszenie toku rozpatrywania sprawy, a niekiedy przyczynić się może do jego wydłużenia. Wątpliwości budzi też zgodność przyjętych regulacji z konstytucyjną zasadą równego traktowania. „Nowy przepis postawi w gorszej sytuacji podmioty, które w celu pełniejszej ochrony swoich praw zdecydowały się działać przez profesjonalnego pełnomocnika. Sankcja za niezachowanie wymogów formalnych jest dla tych podmiotów bardziej dolegliwa niż dla podmiotów, które nie skorzystały z pomocy profesjonalnego pełnomocnika, a więc nie wykazały się tak daleko posuniętą dbałością o swoje prawa” – wskazywała Konfederacja Lewiatan w piśmie wystosowanym podczas konsultacji społecznych.

...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na bank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI