Prawo bankowe: Parabank to teraz takie brzydkie słowo

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

nbs.2012.09.foto.016.150xPolacy pytani o to, czy zdecydowaliby się na pożyczkę w parabanku, w zdecydowanej większości deklarują, że nie (75 proc.), ale co dziesiąty uważa, że jest to bank, który szybko i łatwo udziela pożyczek.

Sporządzony już po detonacji afery Amber Gold raport TNS Polska dla Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów nie pozostawia złudzeń – większość z nas nie odróżnia, które informacje zawarte w przekazach reklamowych są prawdziwe, a które nie znajdują potwierdzenia w rzeczywistości. 54 proc. respondentów nie wiedziało, co to jest parabank. Tylko jedna czwarta badanych (27 proc.) podała prawidłową odpowiedź. Zaledwie połowa Polaków (52 proc.) zadeklarowała, że przed podpisaniem umowy dotyczącej pożyczki lub zainwestowania pieniędzy czyta zawarte w niej warunki. Jedna piąta nie robi tego nigdy, a co dziesiąty tylko przy inwestowaniu lub pożyczaniu dużych kwot pieniężnych. Zdaniem UOKiK parabanki często wykorzystują te „słabości klientów” i walcząc o ich portfele, zapominają o rzetelności.

Psychologia decyzji

Zaledwie połowa Polaków (52 proc.) zadeklarowała, że przed podpisaniem umowy dotyczącej pożyczki lub zainwestowania pieniędzy czyta zawarte w niej warunki. Jedna piąta nie robi tego nigdy…

W jakim stopniu konsumenci ulegają technikom marketingowym? W dużo większym, niż nam się wydaje. Nie jesteśmy tak racjonalni, jak byśmy sobie życzyli i jak to deklarujemy. Ulegamy nastrojom i emocjom. Nierzadko popadamy w stan bezrefleksyjności, i większość informacji przetwarzamy w sposób płytki i powierzchowny. Nasze procesy psychiczne są w dużej mierze zautomatyzowane. Nasza wolna wola jest bardziej iluzją niż rzeczywistością.

Dlaczego tak jest? Przede Mamy ograniczoną zdolność i możliwość analizowania, posługujemy się pewnym skrótami umysłowymi, a nie refleksyjnym wnioskowaniem. Gdy widzimy coś nowego, pierwszą reakcją są odczucia, wrażenia i emocje, dopiero w drugiej kolejności przemyślenia. Bardzo chcemy wierzyć, że jesteśmy świadomi, racjonalni, rozsądni i właśnie tak siebie widzimy. Z reguły nie podejmujemy działań, które mogą już „po fakcie” świadczyć o naszych błędnych decyzjach.

TWÓJ BANK, NASZE PIENIĄDZE

Według danych Federacji Konsumentów ze 130 tys. zgłoszonych w 2011 r. skarg jedna czwarta dotyczyła usług finansowych, w tym 40 proc. pochodziło od osób starszych. Wynika z nich m.in., że pracownicy instytucji finansowych posługują się w rozmowach z osobami w podeszłym wieku niezrozumiałym językiem, proponują im usługi, których oni nie oczekują, a umowy i regulaminy są pisane zbyt drobnym drukiem.

UOKiK w okresie ostatnich kliku lat badał świadomość praw, sposoby podejmowania decyzji oraz bariery w relacjach klient – instytucja finansowa. Większość konsumentów ma świadomość, że ich pozycja jest gorsza. Uważają, że w sporze ze sprzedawcą usług nie można wygrać, a przepisy dotyczące praw konsumenckich są nieprecyzyjne. Badania pokazują, że klienci często nie czytają podpisywanych umów lub czynią to niedokładne. Nie wiedzą też, co można ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI