Prawie 100 tys. zł na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Jak starać się o wsparcie?

Prawie 100 tys. zł na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Jak starać się o wsparcie?
Fot. stock.adobe.com/Andrey Popov
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Założenie działalności gospodarczej, utworzenie miejsca pracy, czy bezpłatne usługi szkoleń i doradztwa - to przedsięwzięcia, które można sfinansować dzięki pożyczce z programu "Pierwszy biznes - Wsparcie w starcie". W tym roku na ten cel udostępnione będzie nawet 110 mln zł. Program "Pierwszy biznes - Wsparcie w starcie" jest finansowany ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, a zarządza nimi Bank Gospodarstwa Krajowego.

Aby ubiegać się o wsparcie, należy zwrócić się do instytucji współpracujących z @BGK_pl, które pośredniczą w udzielaniu pożyczek #BGK #pożyczki #firmy

Do Instytucji finansujących w całym kraju trafiła już nowa pula środków na pożyczki z programu „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie”. O nisko oprocentowane pożyczki na założenie własnej działalności gospodarczej mogą ubiegać się studenci, absolwenci, bezrobotni w tym osoby powracające z zagranicy oraz opiekunowie osób niepełnosprawnych. Z programu mogą skorzystać także m.in. żłobki i kluby dziecięce oraz podmioty świadczące usługi rehabilitacyjne dla dzieci niepełnosprawnych.

Nisko oprocentowane pożyczki z programu „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie”

Dzięki nisko oprocentowanej pożyczce z programu „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie” można również sfinansować utworzenie i wyposażenie miejsca pracy. Pożyczkobiorcy mogą również skorzystać z bezpłatnych usług szkoleń i doradztwa.

– Na utworzenie własnej działalności gospodarczej oferujemy pożyczki do wysokości blisko 99 tys. zł z okresem spłaty 7 lat i preferencyjnym oprocentowaniem w wysokości 0,18 albo 0,44 proc. Przy czym to niższe oprocentowanie jest dostępne dla podmiotów, które świadczą usługi związane z rehabilitacją czy opieką nad małymi dziećmi w postaci żłobków lub klubów dziecięcych – podkreśla Magdalena Typa. – Przedsiębiorstwa, które chciałyby zatrudnić osobę bezrobotną, mogą skorzystać z pożyczki do kwoty 29 tys. zł z okresem spłaty do 3 lat. To, co wyróżnia te dwie formy finansowania, to brak wkładu własnego i możliwość uzyskania finansowania do 100 proc. kosztów kwalifikujących się do objęcia tym finansowaniem.

Czytaj także: BGK: do małych i średnich firm trafiło 1,79 mld zł wsparcia unijnego w tym roku >>>

Do ponad 4,2 tys. nowych przedsiębiorców trafiło w sumie blisko 280 mln zł

Do tej pory do ponad 4,2 tys. nowych przedsiębiorców trafiło w sumie blisko 280 mln zł. Z programu mogą skorzystać też firmy, które chcą utworzyć nowe stanowisko pracy dla osoby bezrobotnej, absolwenta bądź opiekuna osoby niepełnosprawnej. Dotychczas z takiej możliwości skorzystało 112 przedsiębiorstw, do których trafiło łącznie 2,7 mln zł.

– Program „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie” sprawdza się bardzo dobrze i dlatego go kontynuujemy.- Wspiera on osoby, które pozostają bez pracy. Jest skierowany do grup, które tego wsparcia najbardziej potrzebują, czyli m.in. młodych, osób powracających do kraju czy opiekunów osób niepełnosprawnych, które nie pracują. – mówi agencji informacyjnej Stanisław Szwed, sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. – W sytuacjach kryzysowych istnieje też możliwość umorzenia pożyczki, ale w tym celu zostać spełnione określone warunki – dodaje Stanisław Szwed.

Program przyczynił się już do utworzenia ponad 4 tys. mikrofirm

Jak podkreśla, największym do tej pory zainteresowaniem cieszą się pożyczki pozyskiwane przez osoby, które chcą utworzyć miejsce pracy dla samych siebie i założyć własną działalność gospodarczą. Do tej pory program przyczynił się już do utworzenia ponad 4 tys. mikrofirm.

– Na cały program przeznaczono ponad 500 mln zł. Z tej kwoty do zagospodarowania w tym roku jest 110 mln zł i znakomita większość została już udostępniona naszym partnerom, czyli podmiotom, z którymi współpracujemy i które oferują pożyczki na preferencyjnych warunkach – dodaje Magdalena Typa.

Aby ubiegać się o wsparcie, należy zwrócić się do instytucji współpracujących z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, które pośredniczą w udzielaniu pożyczek. Są to Lubelska Fundacja Rozwoju, Fundacja Agencja Rozwoju Regionalnego w Starachowicach, Fundusz Regionu Wałbrzyskiego oraz Fundacja Rozwoju Śląska. Natomiast BGK prowadzi w tej chwili postępowanie przetargowe na wybór kolejnych pośredników, co oznacza, że w ciągu kolejnych 2-3 miesięcy poszerzy się katalog instytucji oferujących wsparcie na preferencyjnych warunkach. Więcej informacji: wsparciewstarcie.bgk.pl.

Logo Newseria Biznes

Źródło: Newseria Biznes