Pożegnanie Piotra Matwieja

Pożegnanie Piotra Matwieja
Fot. ZBP,
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
20 września, pierwszego dnia tegorocznej edycji FLBS dotarła do nas smutna wiadomość. W pełni sił twórczych i aktywności odszedł nasz serdeczny kolega i współpracownik Piotr Matwiej.

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu na kierunku Finanse i bankowość-dyplom 1996- swoją drogę zawodową związał od początku z bankowością spółdzielczą.

Najpierw w Gospodarczym Banku Południowo Zachodnim we Wrocławiu, w którym przeszedł kolejne szczeble kariery zawodowej począwszy od referenta po naczelnika wydziału a potem jako dyrektor w Banku Polskiej Spółdzielczości  w Warszawie.

Ostatnio pracował na stanowisku Doradcy Zarządu Związku Banków Polskich,  gdzie koordynował prace Sekcji Banków Spółdzielczych pełniąc równolegle funkcję Sekretarza Rady Konsultacyjnej.

Cechowały Go takt I życzliwość, otwartość na nowe wyzwania i ogromna,  wręcz mrówcza pracowitość. Podejmował się z pozoru niewykonalnych zadań z determinacją i konsekwencją o cechach nieledwie heroicznych, bywało, że kosztem własnego zdrowia. Nie zabiegał przy tym o splendor, stojąc zawsze nieco w cieniu i chętnie dzieląc należne zasługi z innymi.

Za najwyższą formę nagrody uważał – jak sam mówił – zrobioną robotę. Kochający Mąż i Ojciec, oddany Syn, zawsze gotowy nieść bezinteresowną pomoc wszędzie tam, gdzie była potrzeba, nie zaniedbywał prywatnych pasji i zainteresowań jak choćby uprawianie śpiewu w Chórze Kameralnym ” In Laetitia”.

Charakterystyczną cechą Piotra była umiejętność słuchania, koncyliacyjność i zrozumienie dla odmiennych punktów widzenia.

Nawet u adwersarzy potrafił wywołać uśmiech skłaniający do szukania porozumienia w sytuacjach pozornie bez wyjścia.

Będzie nam Cię Piotrze brakowało!

Uroczystości pogrzebowe Śp. Piotra Matwieja rozpoczną się w poniedziałek, 26 września o godz. 14.00 w kościele Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski przy ul. Karmelkowej 94 we Wrocławiu.

Podczas Forum Liderów Banków Spółdzielczych 2022 prezes ZBP Krzysztof Pietraszkiewicz wspominał Piotra Matwieja

Źródło: aleBank.pl