Powstaje Krajowy System Cyberbezpieczeństwa

Powstaje Krajowy System Cyberbezpieczeństwa
Piotr Kalisz Nest Bank
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Powstanie Krajowego Systemu Cyberbezpieczeństwa (KSC), który będzie zapobiegał, wykrywał oraz minimalizował skutki ataków naruszających bezpieczeństwo informatyczne kraju - to cel ustawy o KSC

#PiotrKalisz: Ustawa ma przede wszystkim umożliwić sprawne działania na rzecz wykrywania, zapobiegania i minimalizowania skutków ataków naruszających cyberbezpieczeństwo RP #NestBank

Przepisy wdrażają dyrektywę Unii Europejskiej, która  zobowiązuje państwa UE do przyjęcia krajowych strategii cyberbezpieczeństwa, do wskazania lub ustanowienia organów właściwych do spraw cyberbezpieczeństwa oraz powołania tzw. zespołów reagowania na incydenty komputerowe (CSIRT). Dyrektywa zobowiązuje też do zapewnienia cyberbezpieczeństwa systemów informacyjnych w sektorach usług tzw. kluczowych – m.in. w energetyce, transporcie, bankowości i ochronie zdrowia.

– Regulacja dotycząca określenia ram funkcjonowania cyberbezpieczeństwa w kontekście wyzwań wynikających z dynamicznego rozwoju gospodarki cyfrowej była konieczna i pozytywnie należy ocenić, że taki akt prawny powstał. Ustawa ma przede wszystkim umożliwić sprawne działania na rzecz wykrywania, zapobiegania i minimalizowania skutków ataków naruszających cyberbezpieczeństwo RP.

Współpraca z CERT jest dla nas priorytetowa na wielu płaszczyznach, w tym przy wymianie informacji o podatnościach, ale również współpracy w przypadku konieczności obsługi incydentów. Podstawową inwestycją będzie zapewnienie odpowiednich zasobów oraz zapewnienie zgodności z obowiązującym prawem poprzez dostosowanie procedur, systemów i polityk do obowiązujących przepisów i wymogów – informuje Piotr Kalisz, Członek Zarządu Odpowiedzialny Za Pion Operacji, Logistyki I It, Nest Bank.

Więcej o Ustawie o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa w najbliższym wydaniu Miesięcznika Finansowego BANK.