Powołanie ministra cyfryzacji będzie krokiem w dobrym kierunku

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

szubert.krzysztof.01.150x18Droga do nowoczesnego społeczeństwa informacyjnego wymaga sprawnej koordynacji prac pomiędzy różnymi resortami i instytucjami lub jednej instytucji odpowiedzialnej za cały obszar informacyjno-telekomunikacyjny. Tego jednak wciąż w Polsce brakuje. Zdaniem BCC - jeżeli potwierdzą się spekulacje i powstanie Ministerstwo Cyfryzacji lub zostanie powołany odpowiedni koordynator w randze ministra - będzie to jasny przekaz, że nowemu gabinetowi zależy na budowie i rozwoju nowoczesnego społeczeństwa informacyjnego w Polsce.

Nowoczesne technologie informacyjne i telekomunikacyjne są obecnie strategicznym elementem stymulującym wzrost gospodarczy oraz zatrudnienie. Zgodnie z wynikami badań prowadzonymi przez Komisję Europejską wzrost PKB w 25% jest związany z inwestycjami w nowoczesne technologie informatyczne, a wzrost produktywności pracy w 50%. Różnice wyników gospodarczych osiągane przez poszczególne państwa można zatem w dużej mierze tłumaczyć wysokością inwestycji w technologie ICT (information and communications technology).t

Jeżeli chcemy być państwem nowoczesnym, w którym wszyscy ludzie chcą żyć i budować swoją przyszłość, muszą być stworzone jak najlepsze warunki budowy tzw. nowoczesnego społeczeństwa informacyjnego, co wyrówna szanse rozwoju dla Polaków, bez względu na to, gdzie i jak żyją i skąd się wywodzą. Aby dojść do tego należy podjąć szereg bardzo istotnych kroków, m.in.:

I. w zakresie społeczeństwa:

a). zapewnić bezpłatny i bezpieczny dostęp do Internetu (bezprzewodowy) – m.in. w okolicy budynków administracji państwowej oraz za niską kwotę (odliczaną od podatku) możliwość podłączenia Internetu do dowolnego gospodarstwa domowego w Polsce; wprowadzić wymóg, aby wszystkie nowe budynki mieszkalne obowiązkowo wyposażać w łącze internetowe;

b). wprowadzić spójne programy nauczania w zakresie sprawnego korzystania z nowoczesnych technologii informatyczno-komunikacyjnych (w tym Internetu) do wszystkich poziomów szkół; równocześnie, niezależnie i bezpłatnie dostarczać takie programy do określonych grup społecznych będących już po okresie edukacji szkolnej;

c). dostarczyć obywatelom kompleksowe, w pełni funkcjonalne elektroniczne usługi administracji publicznej – możliwość załatwiania większości spraw on-line, bez wychodzenia z domu (np. podania o dowód, paszport, rozliczenia podatków, dostęp do usług medycznych, ZUS-u, zbierania podpisów pod inicjatywami obywatelskimi itp.);

d). dostarczyć obywatelom możliwość dostępu on-line do zinformatyzowanych rejestrów publicznych, zasobów kultury, sztuki oraz nauki, finansowanych ze środków publicznych przy jednoczesnym obowiązku ich upublicznienia przez twórców korzystających z funduszy publicznych;

e). opracować programy dostarczania określonym grupom społecznym (np. dzieciom i młodzieży z biednych rodzin) bezpłatnego sprzętu dostępowego (komputery, terminale) z kompletem niezbędnych aplikacji (najlepiej opartych o standardy otwarte „open-source”).

II. w zakresie administracji państwowej:

a). ustanowić odpowiednio umocowanego ministra – gospodarza i koordynatora – np. przy Kancelarii Prezydenta (lub Premiera), odpowiedzialnego za całość obszaru wspierania rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce – wspartego wąskim zespołem praktyków i ekspertów (nie polityków);

b). przeprowadzić kompleksowe badania potrzeb odpowiednich grup społecznych (m.in. dzieci, młodzieży, kobiet z małych miejscowości, osób niepełnosprawnych, osób 50+), aby odpowiednio przygotować i wdrożyć programy kompleksowego wspierania rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce;

c). usunąć bariery prawne i administracyjne (m.in. dostęp do gruntów, nieruchomości, infrastruktury energetycznej itp.); usamodzielnić samorządy; stymulować i wspierać inwestycje w infrastrukturę ze strony firm sektora teleinformatycznego (również w modelu Partnerstwa Publiczno-Prywatnego);

d). uruchomić rządowy program wspierania rozwoju sieci Internet – nowoczesnej, bezpiecznej i szybkiej (opartej o światłowody) oraz dostępnej w całej Polsce, zsynchronizowany z programem edukacji, dostarczania umiejętności oraz podnoszenia kwalifikacji w obszarze efektywnego korzystania z tego medium;

e). uruchomić spójny, rządowy program w zakresie kompleksowego dostarczania usług administracji publicznej, zsynchronizowany z programem ucyfrowienia przestrzeni publicznej oraz dostępu do zinformatyzowanych rejestrów oraz zasobów kultury i sztuki.

Z punktu widzenia przedsiębiorcy wdrożenie wymienionych przez BCC propozycji oznacza:

  • przewidywalność – jasne kierunki i plany Rządu w zakresie inwestycji w technologie ICT
  • jedno miejsce koordynacji i synchronizacji działań w obszarze nowoczesnych technologii
  • zwiększenie konkurencyjności polskich przedsiębiorstw

Jeżeli Polska ma wykorzystać swój potencjał gospodarczy oraz szansę, jaką daje gospodarka oparta na wiedzy, niezbędne jest bardzo aktywne stanowisko polityczne, wspierające długoterminowo politykę w zakresie budowy społeczeństwa informacyjnego oraz sprawna koordynacja tego procesu. W przeciwnym razie, w dalszym ciągu będziemy pozycjonowani w „ogonie” Europy, a dzieląca nas w tym zakresie przepaść do czołówki europejskich państw będzie stale się powiększać. Internet już dziś odgrywa znaczącą rolę w życiu mieszkańców naszego kraju. Jeśli jeszcze w tej dekadzie wszyscy Polacy znajdą się on-line, będziemy wśród najlepszych. Nie możemy zmarnować tej szansy.

Krzysztof Szubert
Przewodniczący Komisji BCC ds. Informatyki, Telekomunikacji i Społeczeństwa Informacyjnego