Powiatowy Bank Spółdzielczy w Zamościu przejmuje Bank Spółdzielczy w Dołhobyczowie. Jest zgoda KNF

Powiatowy Bank Spółdzielczy w Zamościu przejmuje Bank Spółdzielczy w Dołhobyczowie. Jest zgoda KNF
Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) - Logo (źródło: KNF)
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Komisja Nadzoru Finansowego podjęła jednogłośnie decyzję o przejęciu Banku Spółdzielczego w Dołhobyczowie (bank przejmowany) przez Powiatowy Bank Spółdzielczy w Zamościu (bank przejmujący), za zgodą banku przejmującego. Decyzja KNF została podjęta w związku z niespełnianiem przez Bank Spółdzielczy w Dołhobyczowie minimalnych wymogów w zakresie funduszy własnych określonych przepisami prawa oraz brakiem realnych możliwości przeprowadzenia samodzielnej sanacji, podała KNF.
#KNF podjęła jednogłośnie decyzję o przejęciu Banku Spółdzielczego w Dołhobyczowie przez Powiatowy Bank Spółdzielczy w Zamościu #BankiSpółdzielcze @uknf

„W związku z tym, że działania banku zmierzające do połączenia się z innym, silniejszym ekonomicznie i kapitałowo bankiem spółdzielczym okazały się nieskuteczne, konieczne było podjęcie przez KNF decyzji o przejęciu Banku Spółdzielczego w Dołhobyczowie za zgodą banku przejmującego. Przejęcie Banku Spółdzielczego w Dołhobyczowie przez Powiatowy Bank Spółdzielczy w Zamościu nie wpłynie negatywnie na stabilność banku przejmującego oraz zapewni bezpieczeństwo depozytów gromadzonych w banku przejmowanym” – czytamy w komunikacie. 

Czytaj także: BFG rozpoczął przymusową restrukturyzację Podkarpackiego Banku Spółdzielczego >>>

Komisja podała, że działania poprzedzające podjęcie decyzji zostały uzgodnione z bankiem przejmującym i skoordynowane z Systemem Ochrony Zrzeszenia BPS (System Ochrony), którego bank przejmujący jest uczestnikiem. 

„Funkcjonowanie banków spółdzielczych w ramach Systemu Ochrony wpływa na wzrost bezpieczeństwa działania banków będących jego uczestnikami, zarówno poprzez stały monitoring bieżącej sytuacji banków, jak również stworzone mechanizmy pomocy i wzajemnego wsparcia dla jego uczestników” – przypomniała KNF.

Proces przejęcia wsparty i w pełni zabezpieczony pomocą finansową ze strony Systemu Ochrony

Proces przejęcia Banku Spółdzielczego w Dołhobyczowie przez Powiatowy Bank Spółdzielczy w Zamościu został wsparty i w pełni zabezpieczony pomocą finansową ze strony Systemu Ochrony, podkreślono.

„Zgodnie z określonymi w decyzji KNF z dnia 21 stycznia 2020 r. warunkami połączenia: z dniem 22 stycznia 2020 r.: zarząd Banku Spółdzielczego w Dołhobyczowie ulega rozwiązaniu, a kompetencje innych jego organów, z zastrzeżeniem art. 147 ust. 3 ustawy Prawo bankowe, zostają zawieszone; Powiatowy Bank Spółdzielczy w Zamościu obejmuje zarząd majątkiem Banku Spółdzielczego w Dołhobyczowie,  wygasają prokury i pełnomocnictwa udzielone przez Bank Spółdzielczy w Dołhobyczowie; z dniem 1 czerwca 2020 r. Powiatowy Bank Spółdzielczy w Zamościu wchodzi we wszystkie prawa i obowiązki Banku Spółdzielczego w Dołhobyczowie” – podsumowano. 

Źródło: ISBnews