Bankom spółdzielczym jest potrzebny jednolity system informatyczny

Bankom spółdzielczym jest potrzebny jednolity system informatyczny
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Bankowość spółdzielcza jest ważną częścią sektora finansowego w Polsce, ma duży potencjał rozwojowy, ale jednocześnie obarczona jest wieloma problemami o charakterze strukturalnym - powiedział w rozmowie z portalem aleBank wiceprezes zarządu NBP Jacek Bartkiewicz.

Po pierwsze sektor bankowości spółdzielczej jest ważną częścią sektora finansowego w Polsce, ma cały czas potencjał uważamy, ale ma jakby to powiedzieć, też duże problemy strukturalne przed sobą.

Aby poprawić wskaźniki efektywności w porównaniu do danych dla całego sektora bankowego środowisko bankowości spółdzielczej powinno przede wszystkim bardziej zespołowo funkcjonować czego przejawem mogłoby być wprowadzenie jednolitego systemu informatycznego. Jest to istotna kwestia z uwagi na niekorzystną strukturę kosztów. Jak zwraca uwagę nasz rozmówca udział sektora spółdzielczego w rynku depozytów bankowych sięga blisko 10 procent, podczas gdy udział w zatrudnieniu jest dwukrotnie wyższy i oscyluje na poziomie 20 procent. W przypadku liczby placówek bankowość spółdzielcza dysponuje 40 procentowym udziałem w rynku. W dodatku pojawia się presja na wzrost wynagrodzeń w sektorze co utrudnia kontrolę kosztów. Rozwiązaniem dla tego typu problemów mógłby być właśnie wspólny system informatyczny wraz ze wzrostem wagi udziału kanałów zdalnych w kontakcie z klientami sektora.