Poprawa nastrojów wśród polskich przedsiębiorców w październiku, szczególnie w dużych i średnich firmach

Poprawa nastrojów wśród polskich przedsiębiorców w październiku, szczególnie w dużych i średnich firmach
Fot. stock.adobe.com/adirael
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Miesięczny Indeks Koniunktury (MIK), badający nastroje polskich przedsiębiorstw, wzrósł do 111,9 pkt w październiku ze 109,6 pkt we wrześniu, podał Polski Instytut Ekonomiczny (PIE). Wskaźnik został opracowany we współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK). W październiku poprawa nastrojów jest najbardziej widoczna w dużych (wzrost o 11,4 pkt) i średnich firmach (wzrost o 9,8 pkt).

„Miesięczny Indeks Koniunktury wzrósł w październiku o 2,3 pkt do poziomu 111,9 pkt. To piąty – od początku roku – odczyt MIK powyżej poziomu neutralnego. Od czerwca większość przedsiębiorców pozytywnie ocenia koniunkturę w polskiej gospodarce, co bezpośrednio wynika z możliwości funkcjonowania w warunkach gospodarczych bez ścisłych restrykcji” – czytamy w komunikacie.

W małych przedsiębiorstwach nastroje bez zmian

W małych przedsiębiorstwach nastroje są zbliżone do tych z poprzedniego miesiąca, zaś w mikrofirmach obserwujemy zauważalne pogorszenie nastrojów (spadek o 10,6 pkt), podano również.

O wyższym wyniku MIK w dziesiątym odczycie w największym stopniu zadecydowały: pozytywne zmiany w wartości sprzedaży (+4,8 pkt), liczbie nowych zamówień (+3,7 pkt) oraz w samoocenie płynności finansowej (+9,3 pkt), podano także.

„W październikowym odczycie komponenty MIK – poza inwestycjami – osiągnęły poziom powyżej odczytu neutralnego. Najwyższe wartości wskaźnika dotyczyły płynności finansowej (148,1) oraz zatrudnienia (108,1) i wynagrodzeń (112,8). Należy jednak zauważyć, że MIK dla zatrudnienia spadł o 4,5 pkt, a dla wynagrodzeń wzrósł o 0,6 pkt m/m. Jedynym komponentem pozostającym poniżej odczytu neutralnego – zarówno w tym miesiącu, jak i w poprzednich – były inwestycje. Jednak wartość wskaźnika dla inwestycji sukcesywnie wzrasta od maja, a w odczycie październikowym osiągnęła poziom 97,7 pkt, czyli o 0,6 pkt więcej niż we wrześniu i aż o 48,6 pkt więcej niż w maju” – czytamy dalej.

Najwyższy poziom w przypadku wskaźnika dotyczącego płynności finansowej przedsiębiorstw

Najwyższy poziom obserwowany jest w przypadku wskaźnika dotyczącego płynności finansowej przedsiębiorstw.

„Wskaźnik ten od czerwca stale wzrasta, w ostatnim pomiarze wzrósł o 9,3 pkt m/m. W porównaniu z wrześniem, pogorszenie wyników dotyczyło tylko zatrudnienia, pozostałe komponenty MIK wzrosły i oprócz inwestycji, pozostają powyżej poziomu neutralnego” – podano w materiale.

Czytaj także: GUS: we wrześniu wskaźniki koniunktury na poziomie zbliżonym do sierpniowego >>>

„Wyniki indeksu diagnostycznego i prognostycznego wskazują, że zarówno obecna koniunktura, jak i przyszła, są postrzegane powyżej poziomu neutralnego. Indeks diagnostyczny w październiku wzrósł o 2,6 pkt m/m, natomiast indeks prognostyczny w porównaniu z poprzednim miesiącem nie zmienił się” – czytamy dalej.

MIK powstaje na podstawie pomiarów w 7 kluczowych obszarach działalności przedsiębiorstw: wartość sprzedaży, nowe zamówienia, zatrudnienie, wynagrodzenia, moce produkcyjne, wydatki inwestycyjne, sytuacja finansowa na reprezentatywnej próbie 500 przedsiębiorstw w czterech kategoriach wielkościowych i pięciu branżowych. Poziomy MIK przyjmują wartości z przedziału <0;200>, a punkt odniesienia wskaźnika stanowi odczyt 100, który jest poziomem neutralnym.

Źródło: ISBnews