Ponad 1500 samorządowców wzięło udział w cyklu konferencji kwartalnika EDS

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

europejski.doradca.samorzadowy.04.180xW środę 27 stycznia br. konferencją w warszawskim hotelu Gromada zakończył się cykl konferencji pt. "Planowanie i realizacja inwestycji z udziałem Funduszy europejskich dla ożywienia gospodarczego Polski - praktyczne rekomendacje dla Beneficjentów w czasie spowolnienia gospodarczego". Konferencje były zorganizowane przez kwartalnik "EDS - Europejski Doradca Samorządowy" pod patronatem Ministerstwa Finansów, Związku Banków Polskich, Unii Metropolii Polskich, Unii Miasteczek Polskich, Związku Gmin Wiejskich RP oraz Związku Województw RP.

W ciągu czterech miesięcy prelegenci odwiedzili wszystkie 16 województw (w Warszawie konferencja odbywała się dwa razy – na początku cyklu konferencji skierowana dla osób samorządowych VIP, na końcu cyklu – dla jednostek samorządu terytorialnego z terenu województwa mazowieckiego). Niezwykle spektakularne zakończenie w Warszawie zawdzięczamy nie tylko licznemu udziałowi uczestników (na naszej stronie zarejestrowało się ponad 150 osób), ale także udziałowi znakomitych gości: byłej wiceminister finansów prof. Elżbiety Chojny-Duch (obecnie członkini Rady Polityki Pieniężnej), marszałka województwa mazowieckiego Adama Struzika oraz prezesa Związku Banków Polskich, pana Krzysztofa Pietraszkiewicza.

Podczas konferencji próbowaliśmy odpowiedzieć na pytanie: W jaki sposób można ograniczyć niekorzystne zjawiska w samorządzie związane ze spowolnieniem gospodarczym?

Finansowanie inwestycji poprzez większe wykorzystanie Funduszy Unijnych może być właśnie takim sposobem. Fundusze mogą stanowić interesującą alternatywę dla finansowania centralnego, ograniczonego przez kryzys. Ale warto także zadbać o ograniczającą ryzyko biznesowe informację gospodarczą. Raporty o kondycji finansowej firm, z którymi współpracują samorządy będące na przykład domeną Biura Informacji Kredytowej (tzw. raporty BIK4Company) oraz odpowiednie narzędzia informatyczne umożliwiające skuteczne odzyskiwanie należności (PC Dłużnik) powinny w znacznym stopniu zminimalizować ryzyko związania się z nierzetelnym lub przeżywającym trudności partnerem.

Niezwykle pomocny w gospodarce nieruchomościami może okazać się System AMRON (Związku Banków Polskich) dostarczający aktualnych i weryfikowanych na bieżąco informacji o rynku. To baza danych o nieruchomościach z terenu całego kraju. Zawiera szczegółowe informacje dotyczące cech nieruchomości, ich położenia oraz cen transakcyjnych z aktów notarialnych, wartości z wycen, ofert lub innych wiarygodnych źródeł. Wyposażona jest w narzędzia statystyczne i analityczne umożliwiające analizę rynku.

Dla podmiotów publicznych, które dla branży stają się coraz poważniejszym partnerem, został stworzony tzw. leasing komunalny, który uwzględnia ich specyfikę działania. Może on być bardzo atrakcyjną alternatywą dla finansowania inwestycji poprzez kredyt. Odpowiednie rozwiązania proponują firmy zrzeszone w Związku Polskiego Leasingu. To tylko niektóre ze sposobów, o których mówiliśmy podczas cyklu konferencji (więcej wystąpień znajdziecie Państwo w numerach 3 i 4/2009 kwartalnika „EDS – Europejski Doradca Samorządowy”).

Tematyka wystąpień wzbudziła ogromne zainteresowanie środowisk samorządowych. W naszych konferencjach uczestniczyło w sumie około 1.500 przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego i zakładów komunalnych. Z tego ogromną większość stanowiły osoby piastujące najwyższe stanowiska – członkowie zarządu, burmistrzowie, wójtowie. Możemy powiedzieć z pełną odpowiedzialnością, że cykl konferencji był jedną z największych, jeśli nie największą imprezą w kraju, skupiającą środowiska samorządowe.

Udało nam się zbudować ogromną platformę porozumienia ze środowiskami samorządowymi. Duża w tym zasługa naszych patronów, sponsorów i prelegentów.