Polskie MŚP umiarkowanie optymistycznie patrzą w przyszłość

Polskie MŚP umiarkowanie optymistycznie patrzą w przyszłość
Fot. stock.adobe.com/ldprod
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Polskie mikro-, małe i średnie firmy uznały 2018 rok za wyjątkowo udany - wynika z dziewiątej odsłony raportu Banku Pekao S.A. na temat sytuacji tych przedsiębiorstw. Firmy umiarkowanie optymistycznie patrzą też w przyszłość. Na tym tle bardziej ostrożne są firmy z Mazowsza, a wskaźnik koniunktury dla mazowieckich firm plasuje się nieznacznie poniżej krajowej średniej.

Polskie mikro-, małe i średnie firmy uznały 2018 rok za wyjątkowo udany - wynika z dziewiątej odsłony raportu @BankPekaoSA #BankPekao #firmy

Mazowsze to z punktu widzenia gospodarki jeden z najważniejszych regionów w kraju. Spośród prawie 7500 firm ankietowanych na potrzeby Raportu o Sytuacji Mikro, Małych i Średnich Firm Banku Pekao – 821 (blisko 11 proc.) jest zarejestrowanych na Mazowszu. W województwie zarejestrowanych jest 777 tys. mikrofirm, 26 tys. małych firm małych i ponad 5 tys. firm średnich.

Głównym miernikiem nastrojów przedsiębiorców, badanym w raporcie Banku Pekao, jest ogólny wskaźnik koniunktury firm, który stanowi średnią ocen ostatnich i kolejnych 12 miesięcy. Mierzony jest w skali od 50 do 150 punktów. Dla Mazowsza spadł on w ocenie firm o 2 punkty i wyniósł nieco ponad 99 wobec krajowej średniej na poziomie 100,4 punktu. Warto jednak dodać, że ogólnokrajowy wskaźnik był powyżej neutralnego poziomu dopiero po raz drugi w historii raportu – wskazując na bardzo dobry 2018 rok i dość pozytywne oceny kolejnych miesięcy.

Gorsze nastroje przedsiębiorców z Mazowsza 

Wśród przedsiębiorców z Mazowsza nastroje w porównaniu z poprzednim badaniem nieco się pogorszyły – wartość większości wskaźników spadła i znajduje się poniżej średniej krajowej. Znaczna ich część jest też poniżej neutralnego poziomu 100 punktów.

Największy spadek zaliczyła ocena sytuacji gospodarczej – o 5 punktów – do 95 (średnia krajowa 97). Podobny spadek zaliczyła ocena sytuacji branży (ze 100 na 96 wobec średniej krajowej 98).

Także wskaźniki, których ocena jest neutralna (100) lub umiarkowanie pozytywna (powyżej 100), obniżyły się rok do roku i w większości znajdują się poniżej średniej krajowej. Należą do nich: ocena sytuacji firmy (-3 punkty w porównaniu z 2017 rokiem do 101, wobec średniej krajowej 103), oceny przychodów (-3 punkty do 100, średnia 103) i oceny wyniku finansowego (-3 punkty do 100, średnia 102).

Jedynym wskaźnikiem, który nie uległ zmianie na Mazowszu, jest ocena długości oczekiwania na zapłatę za towary/usługi, która jest jednak umiarkowanie negatywna i wciąż wynosi 98, co jest wartością równą średniej krajowej. W porównaniu z rokiem 2017 wzrosła wartość wskaźnika oceny dostępności zewnętrznego finansowania dla firmy, która wynosi obecnie 101 (100 w 2017) i jest równa średniej krajowej.

Z kolei ocena zatrudnienia, mimo spadku (ze 103 na 102), jest jedynym wskaźnikiem na Mazowszu powyżej średniej krajowej (101). Najwyższe wyniki w odniesieniu do minionych jak i kolejnych 12 miesięcy odnotowywano najczęściej w podregionach ciechanowskim i mieście Warszawa.

– Mazowsze odnotowało nieznacznie niższe niż średnia w kraju wskaźniki poszczególnych aspektów działalności wśród przedsiębiorców, jednak wciąż pozostają one na relatywnie wysokim poziomie. Choć przedsiębiorcy zdają sobie zapewne sprawę z nieco niższego w tym roku tempa wzrostu gospodarczego, to nie rezygnują z rozwoju. A my, stawiając mocno na sektor MŚP, będziemy mogli skutecznie i sprawnie ich w tym rozwoju wesprzeć  – komentuje Jakub Fulara, dyrektor biura funduszy UE i programów publicznych Banku Pekao.

Mazowieckie firmy w zdecydowanej większości finansowały i planują dalej finansować działalność ze źródeł własnych (odpowiednio 81 proc. i 71 proc.). W kwestii firm inwestujących w 2018 roku średnia mazowiecka znajduje się poniżej średniej krajowej (36 proc. wobec 45 proc.), przy czym najczęściej inwestowały firmy z regionu ciechanowskiego (w 2018 roku inwestycje przeprowadziło 55 proc. z nich). W minionym roku najwięcej firm na Mazowszu inwestowało w wyposażenie – 65 proc. ogółem. Z kolei w odniesieniu do planów na kolejne 12 miesięcy zdecydowanie wybija się region warszawski zachodni, gdzie aż 68 proc. firm planuje zainwestować w środki transportu.

Eksport mazowieckich firm

Tematem specjalnym tegorocznego raportu Banku Pekao S.A. jest ekspansja zagraniczna firm sektora MŚP. W 12 miesiącach poprzedzających badanie eksportem na Mazowszu zajmowało się 11 proc. firm (średnia krajowa 13 proc.). Najwięcej w podregionie miasta Warszawa – 17 proc. W kolejnym roku eksport planuje 14 proc. mazowieckich przedsiębiorców. Aż 71 proc. firm eksportujących z Mazowsza planuje znaleźć nowych kontrahentów za granicą (wobec 51 proc. w całej Polsce).

Źródło: Bank Pekao SA