Polski związek pracodawców w gronie decydujących o Europejskim Zielonym Ładzie

Polski związek pracodawców w gronie decydujących o Europejskim Zielonym Ładzie
Źródło: BSP
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Związek Pracodawców Business & Science Poland został jednym z pięćdziesięciu podmiotów przyjętych przez Komisję Europejską do Platformy ds. Zrównoważonego Finansowania.

#ZielonyŁad: Inwestycje mające na celu złagodzenie zmian klimatycznych i osiągnięcie celów UE w zakresie klimatu i energii wyznaczonych na 2030 r. wyniosą około 260 mld euro rocznie #GreenDeal @BSP_Brussels @EU_Commission

Komisja Europejska ogłosiła 5 października 2020 r.  wyniki naboru do organu doradczego składającego się z ekspertów z sektora prywatnego oraz publicznego.

BSP jako jedyna polska organizacja znalazł się w wąskiej grupie organizacji, wyłonionych spośród ponad 500 zgłoszeń z całej Unii Europejskiej.

– Wybór BSP do tego wąskiego grona to potwierdzenie pozycji, jaką mamy w  Brukseli  po zaledwie roku działalności.

To też dowód na słuszność naszej strategii, opartej na współpracy wielu podmiotów z różnych branż gospodarki, co pozwala nam na unikalne spojrzenie na trwający w Brukseli proces legislacyjny – mówi Piotr Dytko, Prezes Zarządu Business & Science Poland.

– Europejski Zielony Ład uda się zrealizować szybciej, jeśli założenia transformacji będą uwzględniać polskie realia i rozwiązania. Dzięki obecności BSP w Platformie będziemy ściśle współpracować z Komisją Europejską i mieć możliwość przekazywania rozwiązań opracowanych przez  nas  i  członków  naszego  Związku. 

Zapraszamy  wszystkie  podmioty  zainteresowane współpracą do rozmowy i działania – dodaje Piotr Dytko.

Czytaj także: Europejski Zielony Ład w dobie pandemii: ponad 2 mln nowych miejsc pracy

Zielona lista klasyfikacji działalności gospodarczej

Przyjęte przez Unię w czerwcu Rozporządzenie (UE)2020/852 w sprawie  ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje ustanawia tzw. zieloną listę czyli pierwszy na świecie system klasyfikacji działalności gospodarczej zgodnej z zasadami zrównoważonego rozwoju.

To jeden  z  kluczowych aktów prawnych, który ma za zadanie przekierowanie  aktywności inwestorów oraz decyzji inwestycyjnych przedsiębiorstw na wspieranie technologii przedsięwzięć przyczyniających się osiągnięciu celów Europejskiego Zielonego Ładu.

Wyłonieni dziś członkowie Platformy będą mieć unikalny i zasadniczy wpływ na stworzenie technicznych kryteriów kwalifikacji. Sprostanie wyzwaniom klimatycznym i środowiskowym w Unii Europejskiej i na świecie wymaga ogromnych nakładów w wielu sektorach gospodarki, zarówno ze strony sektora publicznego, jak i prywatnego.

Unijne Rozporządzenie o Taksonomii

Według szacunków Komisji Europejskiej, inwestycje mające na celu złagodzenie zmian klimatycznych i osiągnięcie celów UE w zakresie klimatu i energii wyznaczonych na 2030 r. wyniosą około 260 mld euro rocznie.

W celu pozyskania rynków finansowych do realizacji Zielonego Ładu oraz  wpłynięcia  na  strategiczne  decyzje  inwestycyjne  przedsiębiorstw działających na Wspólnym Rynku, Unia przyjęła Rozporządzenie o Taksonomii. 

– Przyjęte rozporządzenie to kamień milowy w naszej zielonej agendzie. Tworzymy w ten sposób pierwszy  na  świecie  system  klasyfikacji  działalności  gospodarczej  zgodny z zasadami zrównoważonego rozwoju, co zapewni impuls  dla  zrównoważonych inwestycji – mówił Valdis Dombrovskis, wiceprzewodniczący wykonawczy Komisji odpowiedzialny za stabilność finansową, usługi finansowe i unię rynków kapitałowych.

– Formalnie dokument ustanawia też platformę ds. zrównoważonego finansowania. Będzie ona odgrywać kluczową rolę w opracowywaniu systematyki UE i naszej    strategii  zrównoważonego finansowania w nadchodzących latach – dodał Valdis Dombrovskis.

Dokument nakreśla ogólne ramy, które pozwolą na stopniowy rozwój unijnego systemu klasyfikacji zrównoważonych środowiskowo działalność gospodarczych. Rozporządzenie nie przedstawia wyczerpującej listy, natomiast tworzy „wspólny  język dla podmiotów inwestujących w  projekty i rodzaje działalności gospodarczej,  które  wywierają  znaczący pozytywny wpływ na klimat i środowisko”.

Czytaj także: Taksonomia zrównoważonego finansowania i standard zielonych obligacji

Zadania Platformy ds. Zrównoważonego Finansowania

Jednym z pierwszych zadań powołanej do życia Platformy  będzie pomoc KE w   przygotowaniu przepisów wykonawczych, które określą techniczne kryteria kwalifikacji inwestycji jako „zielone”.

Powstający unijny system przepisów o zrównoważonym finansowaniu będzie obowiązkowy dla państw członkowskich Unii Europejskiej, uczestników rynku finansowego oferujących produkty finansowe oraz spółek finansowych i niefinansowych, objęte raportowaniem niefinansowym (Dyrektywa w sprawie sprawozdawczości niefinansowej (NFRD).

Pierwsze raporty spółek i ujawnianie informacji przez inwestorów z wykorzystaniem taksonomii będą wymagane od początku 2022 r.

Przedstawiciel PKN Orlen w Brukseli reprezentantem BSP

Wśród wybranych przez Komisję Europejską członków Platformy znajdą się reprezentanci zainteresowanych stron,   organizacje reprezentujące podmioty prywatne i  promujące społeczeństwo obywatelskie oraz reprezentanci środowisk naukowych.

Reprezentantem BSP w Platformie będzie przedstawiciel PKN Orlen w Brukseli, który stoi na czele wewnętrznej grupy roboczej BSP ds. zrównoważonego finansowania.

Business & Science Poland to związek pracodawców, którego celem jest reprezentowanie interesów polskiej gospodarki w środowisku unijnym. Dzięki rozbudowanej sieci kontaktów i doskonałemu rozumieniu mechanizmów unijnego procesu legislacyjnego BSP oferuje swoim członkom profesjonalne narzędzia wpływania na decyzje podejmowane w Brukseli.

Business & Science Poland zrzesza czołowe polskie firmy, które dzięki współpracy są w stanie realnie wpływać na unijny proces legislacyjny i wspólnie dbać o polską gospodarkę.

Czytaj także: Koalicja Klimatyczna o unijnych planach zielonej transformacji

Źródło: Związek Pracodawców Business & Science Poland / BSP