Polski Ład: rząd przyjął projekt dotyczący przekazania samorządom 8 mld zł subwencji w tym roku

Polski Ład: rząd przyjął projekt dotyczący przekazania samorządom 8 mld zł subwencji w tym roku
Źródło: https://web.archive.org/web/20200304230552/https://www.gov.pl/web/nauka/sebastian-skuza, CC BY 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=87685240
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (JST) oraz niektórych innych ustaw, zakładający przekazanie JST 8 mld zł jeszcze w tym roku oraz możliwość przejściowego nierównoważenia budżetów samorządów (musiałyby być równoważone w okresie czterech lat), poinformował wiceminister finansów Sebastian Skuza.

„Dziś został przyjęty pakiet ustaw związany z Polskim Ładem i jedną z nich jest projekt ustawy związany z jednostkami samorządu terytorialnego. Jest skorelowany z ustawami podatkowymi, gdyż JST mają swoje udziały w podatkach dochodowych. […]  Rozwiązania doraźne polegałyby na przekazaniu jeszcze  w tym roku dodatkowej subwencji w wysokości 8 mld zł dla JST Byłyby to środki dzielone algorytmicznie na podstawie kryteriów ustawowych” – powiedział Skuza podczas konferencji prasowej.

Kwota byłaby dzielona wedle planowanych przez same JST dochodów z PIT i CIT na rok 2022

Kwota byłaby dzielona wedle planowanych przez same JST dochodów z PIT i CIT na rok 2022 z zachowaniem kwoty minimalnej i minimalnej oraz korektą o wskaźnik bogactwa.

Jednocześnie projekt zakłada możliwość przejściowego niezrównoważenia budżetu samorządowego z obowiązkiem jego równoważenia w okresie 4-letnim.

Celem projektu jest  zapewnienie – jak powiedział wiceminister – znacznej przewidywalności JST.

„Dochody z tytułu udziału w CIT i PIT byłyby przekazywane JST na podstawie algorytmu, który uwzględniałby przewidywane wpływy z tytułu podatków PIT i CIT i przekazywanych w 12 równych, miesięcznych ratach” – powiedział Skuza.

Planowane jest też wprowadzenie subwencji rozwojowej

Planowane jest też wprowadzenie subwencji rozwojowej, która stanowiłaby część subwencji ogólnej. Jak podkreślił wiceminister, mogłaby być wykorzystywana do finansowania wydatków bieżących i mógłby być nią równoważony budżet bieżący JST. Z subwencją związany ma być mechanizm gwarancyjny; byłaby uzależniona od liczby mieszkańców danej JST, ale byłyby też elementy zachęt. Część subwencji miałaby być przydzielana na podstawie aktywności inwestycyjnej JST w odniesieniu do kwoty inwestycji na jednego mieszkańca czy przyrostu procentowego inwestycji r/r.

Z tą subwencją związany byłby mechanizm stabilizacyjny. Kwota (udziału w PIT i CIT) prognozowana przez samorządy byłaby indeksowana wskaźnikiem nominalnej inflacji i byłaby odniesieniem do kolejnego roku. Gdyby się okazało, ze prognozowane przez budżet państwa dochody JST z tytułu CIT i PIT byłyby niższe od kwoty referencyjnej, to strona rządowa zobowiązana byłaby uwzględnić tę lukę w subwencji rozwojowej.  

Zakładana minimalna subwencja rozwojowa to 3 mld zł.

Źródło: ISBnews