Polski Ład – przedsiębiorcy wybiorą ryczałt

Polski Ład – przedsiębiorcy wybiorą ryczałt
Fot. stock.adobe.com / BillionPhotos.com
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Jak wynika z badań inFakt 88% przedsiębiorców spodziewa się zwiększenia obciążeń publicznoprawnych w Polskim Ładzie. Wśród tych, którzy są zdecydowani na zmianę sposobu rozliczania z fiskusem, dominuje chęć przejścia na ryczałt ewidencjonowany.

Aż 86% właścicieli jednoosobowych działalności gospodarczych przewiduje, że zmiany podatkowe i dotyczące składek ZUS wprowadzone przez Polski Ład będą dla nich niekorzystne. Przedsiębiorcy są też przekonani, że dotknie ich podwyżka świadczeń – wskazało tak 88% z nich.

Dolegliwy wzrost składki zdrowotnej

Już teraz 31% ankietowanych przez inFakt przedsiębiorców wie, że będzie chciało zmienić formę opodatkowania w związku z Polskim Ładem. Główną motywacją do takiej zmiany jest wysokość składki zdrowotnej po zmianach (64% wskazań).

Co ważne, będą musieli dokonać wyboru do 20 dnia miesiąca miesiąc po miesiącu, w którym osiągną pierwszy przychód. W związku z tym pierwszym terminem jest 20 lutego.

Natomiast ponad połowa (54%) badanych jeszcze nie wie co zrobi i będzie poszukiwała wsparcia u swoich księgowych.

Wśród tych, którzy są zdecydowani na zmianę sposobu rozliczania z fiskusem, dominuje chęć przejścia na ryczałt ewidencjonowany. Taką wolę wyraziło 80% z nich. W tym gronie 77% obecnie rozlicza się liniowo, a 21 % według zasad ogólnych.

Dlaczego niektórzy przedsiębiorcy lubią ryczałt?

Warto podkreślić, że obniżki będą ostatecznie dotyczyły tylko dwóch stawek ryczałtu. Zmiana z 17% na 14% przewidziana jest dla branży budowlanej, zawodów medycznych oraz zawodów technicznych. Natomiast dla branży IT stawka 15% zmieni się na 12%. Od 1 stycznia 2022 r. stawek ryczałtu będzie łącznie dziewięć, od 17% do 2%.

Ryczałt jest popularny wśród przedsiębiorców osiągających wysokie obroty i zarazem ponoszących stosunkowo niskie koszty

Ryczałt stanowi uproszczoną formę opodatkowania, której wybór pozwala prowadzić ewidencje przychodów zamiast pełnej księgowości bądź księgi przychodów i rozchodów. Podstawą do wyliczenia podatku są wyłącznie osiągnięte w danym roku obroty – nie ma natomiast możliwości uwzględniania kosztów uzyskania przychodów.

Ryczałt jest popularny zwłaszcza wśród przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą, a także osiągających wysokie obroty i zarazem ponoszących stosunkowo niskie koszty.

Leasing samochodu dla ryczałtowca relatywnie korzystny

Polski Ład wprowadził istotną zmianę dotyczący leasingu m.in samochodów.

Od stycznia 2022 roku wykup przedmiotu z leasingu operacyjnego będzie nadal możliwy do majątku prywatnego, ale z nowymi skutkami podatkowymi.  Nie będzie można już sprzedać wykupionej rzeczy po upływie pół roku bez zapłaty PIT.

Obowiązek zapłaty podatku przy sprzedaży będzie dotyczył środków trwałych użytkowanych wcześniej na podstawie umów leasingu i wykupionych przez przedsiębiorcę, i przekazanych do majątku prywatnego, jeżeli przed sprzedażą nie upłynęło 6 lat.

Ich sprzedaż będzie więc stanowiła przychód z działalności gospodarczej, który podlega opodatkowaniu zgodnie z wybranymi przez podatnika zasadami.

Z pewnością ryczałtowiec będzie w lepszej sytuacji niż przedsiębiorca na podatku liniowym, który będzie musiał opodatkować dochód ze sprzedaży stawką 19%

W przypadku przedsiębiorców opodatkowanych ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, stawka podatku ze sprzedaży przedmiotów wynosi 3% przychodów.

Dodatkowo Polski Ład wprowadza dla ryczałtowców trzy poziomy przychodów, z którymi wiąże się wysokość składki zdrowotnej.

Jeśli przychód ze sprzedaży nie spowoduje, że podatnik wpadnie w wyższy próg dotyczący opłacania składki zdrowotnej, to z pewnością ryczałtowiec będzie w lepszej sytuacji niż przedsiębiorca na podatku liniowym, który będzie musiał opodatkować dochód ze sprzedaży stawką 19%. 

Ryczałtowiec korzystający z samochodu w leasingu nie odliczy żadnych wydatków związanych z leasingiem od podstawy opodatkowania. Będzie mógł odliczać jedynie VAT – 50% bez konieczności spełniania dodatkowych wymogów.

Decyzje przedsiębiorców będą dotkliwe dla samorządów

Eksperci inFakt zauważają, że decyzje przedsiębiorców o przejściu na ryczałt ewidencjonowany wpłyną negatywnie na przychody samorządów terytorialnych.

Wynika to z tego, że z ryczałtu ewidencjonowanego nie wpływa do kasy samorządowej ani jedna złotówka. Tymczasem wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych rozliczających się na zasadach ogólnych lub podatkiem liniowym stanowiły do tej pory około 50 procent dochodów Jednostek Samorządu Terytorialnego.

Źródło: aleBank.pl, InFakt, Europejski Fundusz Leasingowy / EFL