Polski Ład: kolejne zmiany podatkowe; prezydent podpisał nowelę

Polski Ład: kolejne zmiany podatkowe; prezydent podpisał nowelę
Fot. stock.adobe.com / Tomasz Warszewski
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu niepełnosprawnych, która umożliwia zmniejszenie zaliczki o 1/12 kwoty zmniejszającej podatek również wówczas, gdy oświadczenie PIT-2 jest składane w trakcie roku podatkowego, poinformowała Kancelaria Prezydenta.

„Zgodnie z treścią uzasadnienia do projektu przedłożonej ustawy, zaproponowane zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych mają na celu zapewnienie, że płatnik będzie zobowiązany stosować zmniejszenie zaliczki o 1/12 kwoty zmniejszającej podatek również wówczas, gdy oświadczenie PIT-2 jest składane w trakcie roku podatkowego, a nie tylko przed pierwszą wypłatą wynagrodzenia w danym roku podatkowym” – czytamy w komunikacie.

Mechanizm przedłużenia terminów pobrania i wpłaty zaliczki na podatek dochodowy

W wyniku wprowadzonych zmian oświadczenie PIT-2 będzie mógł również przedłożyć emeryt lub rencista, który złożył do organu rentowego wniosek o niestosowanie kwoty wolnej. Drugim zasadniczym celem nowelizacji w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych jest uregulowanie w płaszczyźnie ustawowej mechanizmu przedłużenia terminów pobrania i wpłaty zaliczki na podatek dochodowy.

Czytaj także: Ważne zmiany w Polskim Ładzie: podstawy wyliczenia składki zdrowotnej i podatku PIT będą zbieżne >>>

Mechanizm ten odpowiada mechanizmowi wdrożonemu do systemu prawnego w drodze rozporządzenia ministra finansów z dnia 7 stycznia 2022 r. w sprawie przedłużenia terminów poboru i przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, podano także.

Celem zmian w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest zapewnienie środków dla zakładowych funduszy rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz zakładowych funduszy aktywności, tworzonych przez zakłady pracy chronionej oraz zakłady aktywności zawodowej.

Podstawowym terminem wejścia w życie ustawy jest dzień następujący po dniu ogłoszenia.

Źródło: ISBnews