Polski Ład: budowa domów do 70 m2 bez zezwolenia, gwarancji BGK dla kredytów mieszkaniowych; rząd przyjął projekty ustaw

Polski Ład: budowa domów do 70 m2 bez zezwolenia, gwarancji BGK dla kredytów mieszkaniowych; rząd przyjął projekty ustaw
Fot. stock.adobe.com / dianaduda
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Rząd przyjął projekt, umożliwiający wznoszenie budynków mieszkalnych o powierzchni do 70 m2 w oparciu o procedurę zgłoszenia, przy czym łączna maksymalna powierzchnia użytkowa dla takich budynków nie może przekraczać 90 m2, poinformował premier Mateusz Morawiecki.

Projekt nowelizacji Prawa budowlanego oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w tym zakresie był zapowiadany w „Polskim Ładzie”.

„Procedura […] będzie bardzo uproszczona, tak jak zapowiadaliśmy, bez konieczności posiadania książki budowy, zatrudniania kierownika budowy, tylko na zgłoszenie, bez konieczności pozyskania zezwolenia tam, gdzie jest plan zagospodarowania przestrzennego, a tam, gdzie go nie ma – bardzo szybka, uproszczona procedura do 21 dni na uzyskanie warunków zabudowy” – powiedział Morawiecki podczas konferencji prasowej.

Obiekty te z założenia mają być niewielkie i o prostej konstrukcji. Jednocześnie jednak dopuszcza się, aby były one dwukondygnacyjne, a za kondygnację uważa się także poddasze z pomieszczeniami mieszkalnymi.

Projekt zakłada także zmianę w zakresie dopuszczalnej powierzchni zabudowy wolno stojących parterowych budynków rekreacyjnych do okresowego wypoczynku z obecnych 35 m2 do 70 m2. W tym przypadku rozpiętość elementów konstrukcyjnych w takich obiektach ma wynosić nie więcej niż 6 m, a wysięg wsporników ma być ograniczony do 2 m.

Gwarancje BGK do 100 tys. zł

Rząd przyjął projekt, zakładający udzielanie przez Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) gwarancji dla kredytów mieszkaniowych, maksymalnie do 100 tys. zł, wynika z wypowiedzi premiera Mateusza Morawieckiego. W przypadku pojawienia się w rodzinie drugiego i kolejnego dziecka, część tej kwoty gwarantowanej byłaby pokrywana przez państwo.

Projekt był zapowiadany w ramach „Polskiego Ładu”.

„Rząd przyjął projekt ustawy o gwarantowaniu wkładu własnego dla tych młodych ludzi, którzy chcą kupić mieszkanie, zaciągnąć kredyt, zaciągnąć zobowiązanie. […] Wtedy Skarb Państwa efektywnie zabezpiecza, czyli gwarantuje ten wkład własny dla małżeństw, a w przypadku urodzenia drugiego, trzeciego i kolejnych dzieci dodatkowo jeszcze zobowiązuje się spłacić do 100 tys. zł ten własny wkład – 20 tys. zł w przypadku pojawienia się drugiego dziecka, 60 tys. zł w przypadku pojawienia się trzeciego dziecka” – powiedział Morawiecki podczas konferencji prasowej.

Po urodzeniu się drugiego dziecka w rodzinie BGK spłaci jednorazowo 20 tys. zł, w przypadku urodzenia się trzeciego dziecka – 60 tys. zł

Jak wynika z informacji Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (KPRM), projekt ustawy o gwarantowanym kredycie mieszkaniowym oraz o spłatach tego kredytu dokonywanych w związku z powiększeniem gospodarstwa domowego zakłada, że BGK będzie udzielał gwarancji do 20% kwoty kredytu mieszkaniowego, nie więcej niż 100 tys. zł, przez okres minimum 15 lat. Po urodzeniu się drugiego dziecka w rodzinie BGK spłaci jednorazowo 20 tys. zł, w przypadku urodzenia się trzeciego dziecka – 60 tys. zł.

Jednocześnie w projekcie zaproponowano wprowadzenie maksymalnego limitu ceny (w tym wkładu budowlanego (w przeliczeniu na 1 m2 powierzchni użytkowej finansowanego mieszkania oraz upoważnienie dla Rady Ministrów pozwalającą obniżyć, w rozporządzeniu, wysokość współczynników, wpływających na ustawowe limity cenowe.  

Źródło: PAP BIZNES