Polska wśród trzech krajów z najniższym bezrobociem w UE

Polska wśród trzech krajów z najniższym bezrobociem w UE
Fot. stock.adobe.com/Andrii Yalanskyi
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Wyrównana sezonowo stopa bezrobocia w Polsce wyniosła 3% w listopadzie 2021 r. wobec 3% w poprzednim miesiącu, podał unijny urząd statystyczny Eurostat.

Niższy wskaźnik niż Polska zanotowały: Czechy (2,2%), Holandia (2,7%).

Liczba bezrobotnych w Polsce wyniosła 512 tys. w listopadzie wobec 515 tys. miesiąc wcześniej.

Czytaj także: Stopa bezrobocia w grudniu 2021 roku wyniosła 5,4 procent >>>

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), stopa bezrobocia mierzona jako odsetek bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wobec całości cywilnej ludności aktywnej zawodowo, na koniec listopada 2021 r. wyniosła 5,4%, czyli spadła o 0,1 pkt proc. wobec poprzedniego miesiąca.

Stopa bezrobocia w strefie euro spadła do 7,2% w listopadzie

Warszawa, 10.01.2022 (ISBnews) – Wyrównana sezonowo stopa bezrobocia w strefie euro wyniosła 7,2% w listopadzie 2021 r. wobec 7,3% w poprzednim miesiącu, podał unijny urząd statystyczny Eurostat.

Konsensus rynkowy wynosił 7,2%.

W całej Unii Europejskiej (UE) wskaźnik ten wyniósł 6,5% w listopadzie wobec 6,7% miesiąc wcześniej.

Eurostat mierzy zharmonizowaną stopę bezrobocia jako procent osób w wieku 15-74 lata pozostających bez pracy, zdolnych podjąć zatrudnienie w ciągu najbliższych dwóch tygodni, którzy aktywnie poszukiwali pracy w ciągu ostatnich tygodni w odniesieniu do wszystkich osób aktywnych zawodowo w danym kraju.

Źródło: ISBnews