Polska staje się największym rynkiem pracy dla imigrantów spoza Unii Europejskiej?

Polska staje się największym rynkiem pracy dla imigrantów spoza Unii Europejskiej?
Fot. stock.adobe.com ronstik
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
W roku 2020 najwięcej pierwszych zezwoleń na pobyt w UE udzielonych obywatelom spoza Unii wydała Polska. Było to 26% wszystkich zezwoleń wydanych w Unii Europejskiej, pisze Witold Gadomski.

W 2020 r. w Unii Europejskiej wydano około 2,2 mln pierwszych zezwoleń na pobyt obywatelom spoza UE. Liczba ta spadła o 24% (czyli -706 000) w porównaniu z 2019 r., co jest pierwszym spadkiem trendu wzrostowego obserwowanego w latach 2013-2020. Informacje te pochodzą z danych dotyczących pierwszych zezwoleń na pobyt opublikowanych przez Eurostat.

Spadek liczby pierwszych zezwoleń na pobyt był spowodowany głównie pandemią COVID-19 i związanymi z nią ograniczeniami podróżniczymi i administracyjnymi nałożonymi przez władze poszczególnych państw.  

Zezwoleń na pobyt ze względów edukacyjnych w 2020 r. wydano o 38% mniej (-153 tys.) w porównaniu z 2019 r. Nastąpił również spadek zezwoleń na pobyt ze względów zawodowych o 25% (-294 tys.), z powodów rodzinnych o 23%  (-189 tys.) i z innych powodów, w tym z ochrony międzynarodowej o 13% (-72 tys.).

Liderem wzrostów Litwa

Jedynym krajem, który w 2020 roku wydał więcej pierwszych zezwoleń na pobyt stały obywatelom spoza UE była Litwa, gdzie zanotowano 22500 zezwoleń, w porównaniu z 21400 w roku 2019.

40% zezwoleń na pobyt w krajach Unii Europejskiej związane było z zatrudnieniem, przyczyny rodzinne stanowiły 28%, szkolnictwo 11%, a inne powody, w tym ochrona międzynarodowa, 21%.

Najwięcej pierwszych zezwoleń na pobyt udzielonych w UE obywatelom spoza UE wydała Polska (598 047, czyli 26% wszystkich zezwoleń wydanych w UE), a następnie Niemcy (313 tys. i Hiszpania (312 tys.).

Najwięcej zezwoleń Polska wydała obywatelom Ukrainy – 488 858, a następnie: Białorusi – 509 23, Rosji – 11326, Gruzji – 4 906, Turcji – 4 707, Indii – 4 449, Mołdawii – 3 620, Kazachstanu – 2 356, Wietnamu – 1 959, Indonezji – 1 770, Chin – 1 761, Azerbejdżanu – 1741,  Filipin – 1 696.

Imigranci z Ukrainy dominują na rynku pracy

Polska wydała najwięcej pierwszych zezwoleń na pobyt związanych z zatrudnieniem – 502 300, co stanowiło 22% wszystkich pierwszych zezwoleń na ten cel wydanych w UE.

Najwięcej zezwoleń na popyt związany z edukacją wydała Francja – 72 700. Krajami UE o największej liczbie zezwoleń wydanych z powodów rodzinnych w 2020 r. były Niemcy – 130 700, Hiszpania 119 500  i Francja 80 200. Niemcy były również pierwszym krajem w UE wydającym zezwolenia na pobyt z innych powodów – 153 000.

601 200 Ukraińców otrzymało pierwsze zezwolenia na pobyt w krajach UE w 2020 roku, co czyni z nich największą grupę obywatelską wśród wszystkich odbiorców zezwoleń.

Kolejni byli obywatele Maroka (123 400 zezwoleń, z czego 56% wydano w Hiszpanii) i Indii (79 270, z czego 14% wydano w Niemczech). Obywatele tych krajów stanowili ponad jedną trzecią (36%) wszystkich pierwszych zezwoleń na pobyt wydanych w 2020 roku.

Zatrudnienie było głównym powodem wydania zezwoleń Ukraińcom (86% wszystkich pierwszych zezwoleń na pobyt) i Białorusinom (60%). Względy rodzinne były dominującym powodem przyznawania zezwoleń Marokańczykom (53%), a edukacja Chińczykom (36%).

Źródło: aleBank.pl