Polska mekką dla imigrantów?

Polska mekką dla imigrantów?
Fot. stock.adobe.com/Kurhan
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Kwestia przyjęcia przez Polskę kilku tysięcy imigrantów, przebywających w obozach w Grecji i we Włoszech była jednym z najważniejszych tematów politycznych w 2015 roku i miała duży wpływ na wynik wyborów. Tymczasem bez rozgłosu i bez społecznej debaty do Polski w ostatnich latach przyjechało kilkaset tysięcy zagranicznych pracowników.

#WitoldGadomski: Wbrew antyimigranckiej retoryce rząd rozluźnił wymogi konieczne do podejmowania przez cudzoziemców pracy w Polsce

Ilu dokładnie pracuje w Polsce cudzoziemców, nie wiadomo, gdyż część jest zatrudniona nielegalnie. Coraz więcej imigrantów otrzymuje jednak zezwolenie na legalną pracę, gdyż rząd, wbrew antyimigranckiej retoryce rozluźnił wymogi konieczne do podejmowania przez cudzoziemców pracy w Polsce.

Zezwolenia na pracę nie potrzebują obywatele krajów UE, o ile mają zezwolenie na pobyt stały lub status rezydenta długoterminowego.

Tylko niektórzy potrzebują zezwoleń na pracę

Nie potrzebują także obywatele Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji i Ukrainy, przez okres nie przekraczający 6 miesięcy, a w ciągu kolejnych 12 miesięcy mogą wciąż legalnie pracować na podstawie oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcowi.

W przypadku obywateli innych krajów lub zamiaru pracy w Polsce przez dłuższy okres cudzoziemcy muszą posiadać  zezwolenie. Wnioskodawcą jest potencjalny pracodawca. Zezwolenia wydawane są przez  wojewodów.

Najwięcej Ukraińców i… Nepalczyków

Według GUS w  2018 r. wydano 328,8 tys. zezwoleń na pracę dla cudzoziemców. Było to o 93,1 tys. więcej niż w 2017 r. oraz o 263,0 tys. więcej niż w 2015 r.  77,2 % zezwoleń zostało wydanych mężczyznom. W większości byli to obywatele Ukrainy (72,5%), ale poza nimi zezwolenia wydano obywatelom 124 krajów oraz dwu 2 bezpaństwowcom.

Największy udział Ukraińców w rynku pracy dla cudzoziemców jest w województwie lubuskim – ponad 85 %. W województwach wschodnich – lubelskim i podlaskim ponad 40 % zagranicznych pracowników to Białorusini.

Ale w całym kraju drugą, co do wielkości nacją otrzymującą zezwolenia na pracę byli obywatele Nepalu – 6,1% udziału w ogólnej ich liczbie. W województwie opolskim stanowią aż 12,8 % zagranicznych pracowników. W 2018 r. spory odsetek zezwoleń trafił także do obywateli Indii i Bangladeszu (po 2,5%).

Potrzebni robotnicy

Pracodawcy, którzy uzyskiwali zezwolenia na pracę cudzoziemców prowadzili działalność gospodarczą głównie w sekcjach: administrowanie i działalność wspierająca (24,4% ), budownictwo (22,8%), przetwórstwo przemysłowe (21,4%)  transport i gospodarka magazynowa (15,9%).

Najliczniejszą grupę wśród pracowników zagranicznych stanowili robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy (35,7%). 29,4 % to pracownicy, wykonujący proste prace, 21,1 % operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń.

Źródło: aleBank.pl