Polska mało wydaje na badania i rozwój

Polska mało wydaje na badania i rozwój
Fot. stock.adobe.com/NicoElNino
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Polska jest wśród krajów, w których środki budżetowe na badania i rozwój są niskie, pisze Witold Gadomski powołując się na dane Eurostatu.

W 2021 r. łączne środki budżetowe na badania i rozwój (government budget allocations for R&D czyli GBARD) w całej UE wyniosły 109 250 mln euro, co odpowiada 0,8% PKB. Oznacza to wzrost o 6% w porównaniu z 2020 r. , gdy wydatki te wyniosły 102 791 mln euro oraz o 35% w porównaniu z 2011 r. (81 139 mln euro).

Badania i rozwój mają kluczowe znaczenie dla wielu polityk na szczeblu europejskim i krajowym, których celem jest zwiększenie konkurencyjności gospodarek UE i dobrobytu jej obywateli.

Liderami Luksemburg, Dania i Niemcy

W przeliczeniu na mieszkańca wydatki budżetowe na badania i rozwój wyniosły w 2021 roku w Unii Europejskiej 244 euro, co oznaczało wzrost o 33% w porównaniu z 2011 r., gdy wydatki te wyniosły 184 euro. Najwyższe wydatki na mieszkańca w roku 2021 zanotowano w Luksemburgu (689 euro), w Danii (530 euro) i w Niemczech (471 euro).

Najniższe wydatki z budżetu na badania i rozwój na osobę były w Rumunii (19 euro), Bułgarii (24 euro), Łotwie (45 euro) i na Węgrzech (60 euro).

Niska pozycja Polski

Polska jest wśród krajów, w których środki budżetowe na badania i rozwój są niskie. W 2020 roku wyniosły 60,4 euro na mieszkańca, a w roku 2021 61,8 euro.

Także w relacji do PKB GBARD w Polsce jest na niskim poziomie. W roku 2021 wyniósł 0,41%, przy średnim poziomie w UE 0,75%. Najwyższy udział mają Niemcy (1,1%), Dania (0,92%), Grecja (0,89%) oraz Finlandia i Austria (0,88%). Najniższe Rumunia (0,15%), Irlandia (0,23%), Malta (0,24%) i Bułgaria (0,25%).

Dane za  okres 2011 – 2021 pokazują wzrost wydatków budżetowych na badania i rozwój niemal we wszystkich krajach Unii Europejskiej.

GBARD potroił się na Łotwie (z 29,6 mln do 84,3 mln) i wzrósł ponad dwukrotnie w Grecji (z 648,5 mln euro do 1 623,4 mln euro), na Malcie (z 14,4 mln euro do 35,3 mln euro) i w Luksemburgu (z 208,8 mln euro do 437,4 mln euro).

W Polsce i na Węgrzech wydatki budżetowe na badania i rozwój wzrosły w latach 2011-2021 niemal dwukrotnie. W Polsce z 1175,1 mln euro do 2337,1 mln euro,  na Węgrzech z 296,2 mln euro do 582,2 mln euro. W Bułgarii wzrosły o 72,7 %, w Estonii o 71,3 %, w Niemczech o 64,9%.

Zmniejszenie się wydatków budżetowych na badania i rozwój w ciągu dziesięciu lat zanotowano w Portugalii (spadek o 0,1% z 780,0 do 779,0 euro), i w Hiszpania (-0,4% z 7 252,3 euro do 7 220,2 euro).

GBARD w relacji do PKB wzrósł w Unii Europejskiej w latach 2011-2021 z 0,72 %  do 0,75 % PKB. Najwyższy wzrost zanotowano w Grecji (o 0,57 pkt proc.), w Niemczech (o 0,22 pkt proc.) i w Luksemburgu (o 0,13 pkt proc.). Spadek relacji GBARD do PKB  wystąpił w latach 2011-2021 w 14 państwach członkowskich UE. Największe spadki odnotowano w Irlandii (o 0,23 pkt proc.), w Finlandii (o 0,17 pkt proc.) i w Rumunii (o 0,12 pkt proc.).

W Polsce udział środków budżetowych przeznaczonych na badania i rozwój w relacji do PKB wzrósł z 0,31% w roku 2011 do 0,41% w roku 2021.  

Środki budżetu na badania i rozwój na mieszkańca w euro

Unia Europejska229,8244,3
Belgia295,2297,9
Bułgaria20,924,1
Czechy134,6136,5
Dania519,2530,0
Niemcy446,9470,9
Estonia140,8162,2
Irlandia174,6189,5
Grecja136,5152,0
Hiszpania147,1152,3
Francja235,4261,0
Chorwacja96,9103,0
Włochy184,8194,2
Cypr132,0103,3
Łotwa41,544,6
Litwa58,462,5
Luksemburg608,4689,1
Węgry74,759,8
Malta65,868,5
Holandia348,3389,4
Austria369,3398,7
Polska60,461,8
Portugalia72,075,6
Rumunia20,519,0
Słowenia116,2127,7
Słowacja70,371,6
Finlandia413,8400,6
Szwecja355,2405,4
 
Norwegia684,1707,2
Szwajcaria788,6786,5

Źródło: Eurostat

Źródło: aleBank.pl