Polska Bezgotówkowa wspiera nie tylko instalację terminali płatniczych w administracji publicznej, ale także obsługę płatności online

Polska Bezgotówkowa wspiera nie tylko instalację terminali płatniczych w administracji publicznej, ale także obsługę płatności online
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Do tej pory Fundacja Polska Bezgotówkowa wspierała te jednostki samorządu terytorialnego i administracji publicznej, które zdecydowały się na zainstalowanie terminali płatniczych. Teraz Fundacja rozszerzyła swój Program o płatności online dla instytucji z sektora publicznego.

Fundacja Polska Bezgotówkowa poszerzyła zakres wsparcia o obsługę płatności online dla urzędów centralnych, samorządów, sądów i publicznej służby zdrowia.

Instytucje, które dotychczas nie obsługiwały płatności online, mogą skorzystać ze wsparcia do końca 2025 r.

Koszty związane z wdrożeniem oraz rozliczaniem transakcji zostaną zrefundowane w ramach Programu Polska Bezgotówkowa.

Jak mówi Grażyna Ciurzyńska prezes Fundacji Polska Bezgotówkowa Polacy w trosce o własne bezpieczeństwo chętniej płacą kartą i częściej robią zakupy w sieci.

-Z widoczną zmianą trendów mamy również do czynienia w obszarze publicznym. Sprzyja temu bardzo dobrze przygotowana infrastruktura sieciowa w Polsce i skokowo rosnąca liczba dostępnych usług cyfrowych w ramach e-administracji. Potrzeby obywateli nie są nam obce, stąd decyzja o rozszerzeniu naszego Programu o płatności online dla instytucji z sektora publicznego – powiedziała Grażyna Ciurzyńska. 

Kto może skorzystać ze wsparcia Fundacji

Fundacja Polska Bezgotówkowa została powołana w celu podejmowania działań w zakresie rozwoju płatności bezgotówkowych w Polsce, w szczególności poprzez rozbudowę sieci akceptacji instrumentów płatniczych, upowszechniania i promocji obrotu bezgotówkowego, a także działania na rzecz budowy innowacji technologicznych w płatnościach.

Do Programu Polska Bezgotówkowa mogą zgłaszać się małe, średnie i mikropodmioty, które chcą rozpocząć przyjmowanie płatności bezgotówkowych, a w okresie ostatnich 12 miesięcy w swoim punkcie handlowo-usługowym nie akceptowały płatności bezgotówkowych.

Uczestnicy Programu otrzymają wsparcie ze strony Fundacji polegające na pokryciu kosztów związanych z otrzymaniem terminala do akceptacji kart oraz kosztów obsługi płatności bezgotówkowych przez 12 miesięcy.

Program Polska Bezgotówkowa obejmuje także urzędy i inne instytucje sektora publicznego oraz o inne podmioty przyjmujące płatności, a niebędące przedsiębiorcami.

Tym samym obejmuje on swoim działaniem także takie instytucje, jak urzędy gminne, sądy, uczelnie wyższe, instytucje kultury, sztuki i sportu, parki narodowe oraz szpitale i przychodnie, przedsiębiorstwa komunalne, a także fundacje czy stowarzyszenia.

Źródło: aleBank.pl, Fundacja Polska Bezgotówkowa / FPB