Polska Bezgotówkowa: już ponad ćwierć miliona terminali zainstalowanych w ramach Programu

Polska Bezgotówkowa: już ponad ćwierć miliona terminali zainstalowanych w ramach Programu
Fot. stock.adobe.com/bizoo_n
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Fundacja Polska Bezgotówkowa poinformowała, że pod koniec stycznia 2020 roku liczba terminali do obsługi płatności bezgotówkowych zainstalowanych w ramach Programu Polska Bezgotówkowa na terenie całego kraju przekroczyła 250 tys. Aż 65% z nich znajduje się w ośrodkach poniżej 100 tys. mieszkańców, dzięki czemu osoby zamieszkujące wsie i mniejsze miasteczka zyskują większą swobodę wyboru środka płatności.
Pod koniec stycznia liczba terminali do obsługi płatności bezgotówkowych zainstalowanych w ramach Programu #PolskaBezgotówkowa na terenie całego kraju przekroczyła 250 tys. #TerminalePłatnicze #POS @bezgotowkowa

– Bardzo się cieszymy, że Program Polska Bezgotówkowa rozwija się tak prężnie i trafia także do tych regionów Polski, które w największym stopniu potrzebują zmiany cywilizacyjnej przynoszonej przez płatności bezgotówkowe – powiedział dr Mieczysław Groszek, prezes Fundacji Polska Bezgotówkowa. Wpływa to pozytywnie na rozwój lokalnych przedsiębiorstw i punktów handlowo-usługowych, które szczególnie w mniejszych miejscowościach pełnią rolę centrum lokalnej aktywności.

Do regionów, w których odsetek terminali zainstalowanych w ramach Programu Polska Bezgotówkowa jest najwyższy, należą województwa: mazowieckie (15,19%), śląskie (11,55%), wielkopolskie (9,49%) i małopolskie (9,32%), natomiast do tych z najniższą liczbą zaliczają się województwa świętokrzyskie (2,86%), podlaskie (2,84%), opolskie (2,76%) i lubuskie (2,48%). Terminale zainstalowane w ramach Programu Polska Bezgotówkowa zrealizowały dotychczas ponad 187,5 mln transakcji, za łączną kwotę blisko 10 mld złotych.

Czytaj także: Polska Bezgotówkowa – radykalna zmiana rynku płatności w Polsce >>>

– Nadal jednak widzimy potrzebę zwiększenia dotarcia do przedsiębiorców, którzy prowadzą lokale handlowo-usługowe w mniejszych miejscowościach i miasteczkach, aby pokazać im jaką wartość dla ich biznesu będzie niosła instalacja terminala płatniczego.

W rozmowach z przedstawicielami różnych branż, którzy na taki krok się zdecydowali, wyraźnie wybrzmiewa zadowolenie, że dzięki otwarciu się przez nich na płatności bezgotówkowe ich klienci mogą wybrać, czy wolą zapłacić kartą, czy gotówką – powiedział dr Paweł Widawski, wiceprezes Fundacji Polska Bezgotówkowa.

Czytaj także: Polska Bezgotówkowa: dlaczego banki spółdzielcze są zainteresowane programem Fundacji?

Według najnowszych statystyk zaprezentowanych przez Narodowy Bank Polski pod koniec grudnia 2019 roku liczba terminali POS w Polsce w III kwartale minionego roku wyniosła już ponad 867 tys.
i nieustannie rośnie. Ponadto, od marca 2019 roku praktycznie wszystkie zainstalowane terminale umożliwiają płatności zbliżeniowe.

W rozmowie przed kamerą aleBank.pl Mieczysław Groszek stwierdził, że do końca 2020 roku Fundacja planuje zainstalować 120 tysięcy terminali płatniczych.

Będzie to liczba mniejsza niż w roku poprzednim, zainstalowano wtedy w ramach programu 150 tysięcy tego typu urządzeń. Powodem paradoksalnie jest sukces programu bowiem w jego wyniku rynek już w znacznym stopniu został nasycony terminalami płatniczymi.

Celem nowe firmy i białe plamy

Przytoczył dane, z których wynika, że pod względem liczby terminali przypadających na tysiąc mieszkańców w ciągu dwóch lat działania Fundacji Polska przesunęła z końcowych pozycji w Europie do średniej unijnej. Obecnie w UE na tysiąc mieszkańców przypadają 24 terminale, a w Polsce już 23. Jego zdaniem wkrótce w Polsce będzie więcej terminali na tysiąc mieszkańców niż średnio w Unii Europejskiej.

 Jak podkreśla Mieczysław Groszek obecnie głównym celem fundacji jest dotarcie do właścicieli powstających nowych firm oraz dalsze zapełnianie terminalami tzw. białych plam. Są jeszcze rejony Polski gdzie nasycenie urządzeniami płatniczymi odbiega od średniej krajowej, i są branże, w których niewielu przedsiębiorców posiada terminale płatnicze.

Na pytanie jak ewentualne wprowadzenie w Polsce przepisów nakazujących przyjmowanie w obrocie gospodarczym wszystkich płatności zarówno w formie gotówkowej jak i bezgotówkowej wpłynie na sytuację przedsiębiorców prezes Mieczysław Groszek wyraził przekonanie, że przedsiębiorcy, którzy nie mają jeszcze terminali, a nowe przepisy zobowiązywałyby ich do przyjmowania płatności bezgotówkowych będą mogli liczyć na wsparcie Fundacji.

Dla kogo program Polska Bezgotówkowa ?

Do Programu Polska Bezgotówkowa mogą zgłaszać się małe, średnie i mikropodmioty, które chcą rozpocząć przyjmowanie płatności bezgotówkowych, a w okresie ostatnich 12 miesięcy w swoim punkcie handlowo-usługowym nie akceptowały płatności bezgotówkowych. Do udziału w Programie uprawnione są podmioty, które posiadają maksymalnie 5 placówek detalicznych.

Uczestnicy Programu otrzymają wsparcie ze strony Fundacji polegające na pokryciu kosztów związanych z otrzymaniem terminala do akceptacji kart oraz kosztów obsługi płatności bezgotówkowych przez 12 miesięcy.

Od 1 września 2018 roku Program Polska Bezgotówkowa został rozszerzony o urzędy i inne instytucje sektora publicznego oraz o inne podmioty przyjmujące płatności, a niebędące przedsiębiorcami.

Tym samym obejmuje on swoim działaniem także takie instytucje, jak urzędy gminne, sądy, uczelnie wyższe, instytucje kultury, sztuki i sportu, parki narodowe oraz szpitale i przychodnie, przedsiębiorstwa komunalne, a także fundacje czy stowarzyszenia.

Źródło: Fundacja Polska Bezgotówkowa / FPB, aleBank.pl