Polska bankowość za pan brat z najnowszymi technologiami

Polska bankowość za pan brat z najnowszymi technologiami
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Rozmowy o przyszłości wyzwaniach wobec których stoi sektor bankowy w Polsce zdominowały drugi dzień Europejskiego Kongresu Finansowego w Sopocie. Branża stoi przed szeregiem wyzwań, których źródło stanowi z jednej strony polityka regulacyjna Unii Europejskiej, coraz szerszy katalog uprawnień klientów, wymogi banków centralnych, ale także dynamiczny rozwój nowych technologii, który obok dostępnych funkcjonalności otwiera ekspozycję na nierozpoznane dotąd ryzyka.

W debatach zorganizowanych we wtorek 6 czerwca w ramach VII edycji Europejskiego Kongresu Finansowego uczestniczyli m.in. prezesi wiodących banków w Polsce, a także  zaproszeni eksperci związani z bankowością, innowacjami w sferze technologii i  dbałością o bezpieczeństwo w świecie finansów.

Przedstawiciele sektora bankowego odnosili się trudnych, stanowiących wyzwanie dla branży tematów. Wśród nich wystarczy wspomnieć nowe regulacje, niskie stopy procentowe, czy rosnące wymagania kapitałowe wobec instytucji finansowych.

Podczas sesji z udziałem reprezentującej partnera – EY –  Iwony Kozyry,  zatytułowanej „Mapa wyzwań przed sektorem bankowym” a moderowanej przez Jana Krzysztofa Bieleckiego, zaproszeni prezesi banków skupili się m.in. na tym, co przyniosą prognozowane  podwyżki stóp procentowych w naszym kraju.

Wskazując na społeczną wagę dostępności do kredytów hipotecznych, Zbigniew Jagiełło, prezes PKO BP, stwierdził, że wzrost stóp procentowych (a więc i kosztów kredytów) będzie dużym wyzwaniem tak dla banków jak i samych interesariuszy.

Z kolei Cezary Stypułkowski, prezes mBanku, wskazał na ciągłą niepewność związaną z kwestią kredytów frankowych i ewentualnych rozwiązań, które zostaną zaproponowane kredytobiorcom.

Wiceprezes Zarządu Pekao Grzegorz Piwowar postawił pytanie o zakres i skalę zmian, jakie do polskiej bankowości w perspektywie najbliższych lat wniosą nowe technologie.

Prezes ING Banku Śląskiego Brunon Bartkiewicz podkreślił, że waga dialogu z klientem i budowanie wielostronnie zrównoważonych relacji pozwolą umocnić zaufanie stanowiące niezbędny fundament bankowego biznesu.

Paneliści byli zgodni co do tego że Polska jest postrzegana jako dowód na to, że innowacje w branży finansowej można wprowadzać szybko, a klienci aprobują nowe propozycje i udogodnienia w dostępie do własnych środków. Świadczy o tym m.in. wyjątkowo szybki w skali globalnej rozwój bankowości mobilnej.