Polnord rozpoczyna publiczną ofertę obligacji o wartości do 50 mln zł

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

Wiodący na polskim rynku deweloper mieszkaniowy Polnord SA („Spółka”) rozpoczyna ofertę obligacji o wartości do 50 mln zł, w ramach ustanowionego programu emisji obligacji do kwoty 100 mln zł.  We wtorek, 2 czerwca 2015 r., Spółka opublikowała prospekt emisyjny w związku z planowaną ofertą 3-letnich obligacji korporacyjnych skierowanych głównie do inwestorów detalicznych.

Obligacje Polnordu charakteryzują się atrakcyjnym oprocentowaniem opartym o trzymiesięczny WIBOR powiększony o 3,5-procentową marżę. Przy obecnym poziomie WIBOR oznacza to oprocentowanie obligacji powyżej 5 procent w skali roku, a więc zdecydowanie wyższe niż w przypadku najlepiej oprocentowanych tradycyjnych lokat bankowych. Odsetki od obligacji będą wypłacane w okresach kwartalnych.

Środki z emisji obligacji będą przeznaczone na dalszy rozwój Spółki, w szczególności na zmianę struktury finansowania Grupy oraz zakup nowych gruntów.  W najbliższym czasie Spółka zamierza zakupić nieruchomości położone głównie w Warszawie, pod realizację nowych projektów deweloperskich. Zapisy na obligacje w ramach prowadzonej oferty publicznej rozpoczną się 8 czerwca, a zakończą 19 czerwca 2015 r. Przydział papierów przewidziano na 22 czerwca 2015 r., a planowany dzień emisji to 2 lipca 2015 roku. Obligacje są niezabezpieczone i denominowane w złotych.

Nasza strategia zakłada koncentrację na projektach mieszkaniowych. Tylko do końca 2015 roku planujemy rozpocząć 17 inwestycji,  z czego 10 to kolejne etapy projektów już prowadzonych, a 7 zupełnie nowe projekty w atrakcyjnych lokalizacjach w Warszawie, Trójmieście, Szczecinie, Olsztynie i Wrocławiu. Kapitał, który planujemy pozyskać od inwestorów zostanie więc dobrze spożytkowany” – powiedział Piotr Wesołowski, Prezes Zarządu Polnord SA.

Mamy jasno zdefiniowany cel sprzedawania 1,5 tysiąca mieszkań rocznie, co daje nam pozycję w ścisłej czołówce wśród krajowych deweloperów. Naszym wyróżnikiem jest koncentracja na wysoko marżowych projektach oraz prawie 40 lat doświadczenia, a co za tym idzie dogłębna znajomość lokalnych rynków” – podkreślił Prezes Wesołowski.

W 2014 roku Polnord zawarł umowy sprzedaży 1.252 mieszkań. W I kwartale 2015 r. sprzedał 346 lokali.  Projekty planowane do uruchomienia do końca 2015 roku stwarzają potencjał do rozszerzenia oferty Polnordu o 2.197 lokali o łącznej powierzchni użytkowej mieszkań wynoszącej ponad 115 tys. m2. Polnord najwięcej projektów realizuje w obrębie aglomeracji warszawskiej i trójmiejskiej, czyli na bardzo chłonnych i dynamicznie rozwijających się rynkach.

Grupa Polnord skutecznie zmniejsza poziom zadłużenia. W 2014 roku wykonała plan zmniejszenia długu netto do poziomu 425 mln zł. Plan na 2015 rok to spadek zadłużenia o kolejne 50 mln zł.

Organizatorem i oferującym emisji obligacji jest Dom Maklerski mBanku S.A. i mBank S.A., doradcą prawnym Allen & Overy, A. Pędzich sp. k.

Źródło: Polnord SA.