Polish Cloud Academy ponad podziałami rynkowymi

Polish Cloud Academy ponad podziałami rynkowymi
Fot. stock.adobe.com/Sikov
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
W dziedzinie technologii chmurowej, podobnie jak w obszarze cyberbezpieczeństwa, nie powinniśmy ze sobą konkurować. Chmura powoduje, że technologia staje się szeroko dostępnym dobrem, w oparciu o które możemy budować wartość biznesową zgodnie z naszymi pomysłami – te słowa Karola Mazurka, dyrektora zarządzającego w firmie Accenture, posłużyć mogą za najtrafniejsze podsumowanie inicjatywy Polish Cloud. Uruchomiony właśnie projekt Polish Cloud Academy ma kluczowe znacznie dla budowy kompetencji cyfrowych polskich bankowców.

#AdamDzwonkowski: W ramach Akademii chcielibyśmy edukować od góry do dołu, poczynając od członków zarządu, a kończąc na szeregowych pracownikach, nie tylko z departamentów IT #FTB #ZBP @GoogleCloud_PL

Jeszcze do niedawna cloud computing pozostawał jednym z nielicznych obszarów, w którym polska bankowość znacząco odstawała od standardów, wyznaczanych przez liderów cyfryzacji.

Kluczowy komunikat KNF

Spory udział w tym swoistym zapóźnieniu rodzimego rynku finansowego miało nieprecyzyjne otoczenie regulacyjne i zbyt ostrożne podejście nadzoru finansowego do przenoszenia danych do chmury, dostarczanej przez zewnętrznego dostawcę. Ostatnie miesiące przyniosły poważną zmianę również i w tym obszarze.

Chodzi tu przede wszystkim o opublikowany w styczniu br. komunikat UKNF, odnoszący się do kluczowych kwestii w zakresie stosowania tej technologii przez podmioty nadzorowane.

Dokument ten zbliżył w swej treści Polskę do rozwiązań proponowanych przez europejskie organy nadzoru, w tym w szczególności do standardów w dziedzinie szacowania ryzyka, kształtu umów zawieranych z dostawcami usług czy też do regulacji dotyczących lokalizacji hubów danych. To uzupełnienie i uszczegółowienie wspomnianych zaleceń dotyczących outsourcingu, trzeba je brać pod uwagę przy określaniu możliwości, a potem faktycznym wdrożeniu rozwiązań cloudowych – zauważył Piotr Kochański, partner zarządzający i twórca kancelarii Kochański & Partners.

Chmura to nowy poziom rynku finansowego

Także i przedstawiciele branży IT wskazują, jak kluczowe znaczenie dla upowszechniania cloud computingu miała niedawna zmiana podejścia KNF.

Łukasz Buczko, reprezentant Google Poland twierdzi, iż styczniowy komunikat, razem z takimi wydarzeniami jak utworzenie Chmury Krajowej czy niedawne decyzje czołowych dostawców technologii chmurowych odnośnie budowy ośrodków przetwarzania danych w Polsce stanowią nowy rozdział w historii polskiej bankowości.

 – Mam nadzieję, że ten etap przeniesie Polską bankowość i jej klientów na wyższy poziom jeśli chodzi o jakość usług, jak również jeśli chodzi o idealnie dopasowaną ofertę do potrzeb klientów poprzez zastosowanie różnych wyspecjalizowanych usług czy to analitycznych czy sztucznej inteligencji, których używanie w środowiskach on premise nie miałoby ekonomicznego sensu lub wręcz byłoby niemożliwe – podkreślił Łukasz Buczko.

Także i Paweł Jakubik, członek zarządu Microsoft i przewodniczący Forum Technologii Bankowych nie ma wątpliwości, że sektor finansowy w wyniku transformacji chmurowej zyska całkiem nowe możliwości.

Moim zdaniem chmura dla banków jest także odpowiedzią, jak szybciej uzyskiwać przewagę i zwiększać przychody w trudnych okolicznościach. Pamiętajmy że chmura zmniejsza i  skraca tak zwany time-to-market nowych usług – dodał Paweł Jakubik.

Bez edukacji pracowników nie będzie przełomu

Zmiany prawne, jak również i dostęp do najnowocześniejszych technologii, mogą się jednak okazać dalece niewystarczające, by polski sektor finansowy w pełni wykorzystał możliwości, jakie daje cloud computing.

Aby na tym polu odnieść pełny sukces, co zdaniem reprezentanta Google jest konieczne, by móc rywalizować z fintechami, niezbędne jest właściwe przygotowanie polskich kadr bankowych. A z tym na chwilę obecną nie jest najlepiej. – Poziom wykorzystania chmury w polskiej gospodarce jest mniej więcej równy poziomowi wiedzy, którą mamy na temat chmury – zaznaczył Piotr Kochański.

I właśnie dlatego jednym z istotniejszych elementów wielkiego przedsięwzięcia, jakie bez wątpienia stanowi utworzenie pod auspicjami ZBP Polish Cloud, jest projekt Polish Cloud Academy, dedykowany budowie kompetencji chmurowych rodzimych bankowców.

Przedstawiciel kancelarii Kochański & Partners podkreślił, że jest to największy w Europie Środkowej, neutralny technologicznie projekt szkoleniowy dla banków w dziedzinie cloud computingu.

W ramach Akademii chcielibyśmy edukować od góry do dołu, poczynając od członków zarządu, a może i rad nadzorczych, a kończąc na szeregowych pracownikach, nie tylko tych z departamentów IT – zauważył Adam Dzwonkowski, reprezentant Microsoft i przewodniczący Polish Cloud Academy.

Projekt, który jednoczy konkurujących graczy

O kluczowym znaczeniu edukacji dla upowszechniania chmury na polskim rynku przekonany jest też Marcin Karczmarczyk, dyrektor zarządzający w Chmurze Krajowej.

To nowe podejście do dostarczania usług wymaga odpowiednio wykształconych i świadomych kadr. Dlatego jako chmura krajowa od samego początku angażujemy się w działalność upowszechniającą wykorzystywanie nowych technologii, w szczególności właśnie technologii chmurowych. Dzielimy się na każdym etapie wiedzą i naszym doświadczeniem, stąd też naszą obecność przy tej inicjatywie, którą będziemy też wspierać merytorycznie – zauważył reprezentant Chmury Krajowej.

Wskazał on, że organizacja ta będzie prowadzić w ramach Polish Cloud Academy kilka seminariów poświęconych temu, jak korzystać z usług chmurowych. Podobnie optymistyczne perspektywy dostrzegają pozostali uczestnicy.

Wierzymy że ta inicjatywa przyczyni się do upowszechnienia wykorzystania usług chmurowych. Dotyczy to w szczególności sektora finansowego który, jak wszyscy wiemy, czeka na to, żeby można było w pełni wykorzystywać te usługi, w pełni bezpiecznie, w pełni świadomie, w pełni efektywnie i w pełni zgodnie z regulacjami, które dotyczą tego sektora – zauważył Marcin Karczmarczyk.

Dodatkową wartością dodaną projektu jest bez wątpienia skłonienie bankowców, jak i dostawców usług IT, do współpracy ponad podziałami. – I Polish Cloud, i Polish Cloud Academy z jednej strony jednoczy środowisko bankowców, a z drugiej firmy IT, które na co dzień konkurują. To wyjątkowe przedsięwzięcie, mam nadzieję że to wzór dla sektorów regulowanych nie tylko w Polsce -wskazał Karol Mazurek.

Źródło: aleBank.pl