Polenergia miała 245,76 mln zł zysku netto, 111,5 mln zł EBITDA w II kw. 2021 r.

Polenergia miała 245,76 mln zł zysku netto, 111,5 mln zł EBITDA w II kw. 2021 r.
Źródło: Polenergia
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Polenergia odnotowała 245,76 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2021 r. wobec 14,6 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 88,5 mln zł wobec 28,9 mln zł zysku rok wcześniej. Skorygowany zysk EBITDA wyniósł 111,5 mln zł wobec 53,6 mln zł rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 575,35 mln zł w II kw. 2021 r. wobec 363,02 mln zł rok wcześniej.

W I-II kw. 2021 r. spółka miała 280 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 64,49 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 1 212,26 mln zł w porównaniu z 822 mln zł rok wcześniej.

Skorygowana EBITDA w I półroczu wyniosła 187,2 mln zł, wobec 147,7 mln zł rok wcześniej.

Przychody ze sprzedaży wyższe o 390,3 mln zł

„Przychody ze sprzedaży Grupy Polenergia w pierwszym półroczu 2021 roku były wyższe o 390,3 mln zł, co jest spowodowane głównie wyższymi przychodami w segmencie obrotu i sprzedaży (o 439,2 mln zł), skompensowanymi częściowo przez niższe przychody w segmencie gazu i czystych paliw (o 16,3 mln zł) i w segmencie lądowych farm wiatrowych (o 28,6 mln zł). Skorygowany wynik EBITDA w omawianym okresie wyniósł 187,2 mln zł i był wyższy o 39,4 mln zł w stosunku do wyniku w analogicznym okresie roku poprzedniego. Przyczynił się do tego głównie wyższy wynik w segmencie gazu i czystych paliw (wzrost o 55,4 mln zł) oraz w segmencie obrotu i sprzedaży (wzrost o 18,4 mln zł) w związku realizacją procesu optymalizacji pracy Elektrociepłowni Nowa Sarzyna” – czytamy w sprawozdaniu zarządu.

Wyższy wynik skompensowany został częściowo przez niższy wynik segmentu lądowych farm wiatrowych (spadek o 32,6 mln zł) spowodowany niższym poziomem produkcji wynikającym z niższej wietrzności, podano również.

Czytaj także: Przychody Polenergii w górę o 39 proc., firma wprowadza nowe usługi >>>

W pierwszym półroczu 2021 roku segment lądowych farm wiatrowych zanotował niższy o 32,6 mln zł wynik EBITDA w porównaniu do wyniku z roku ubiegłego, a w samym drugim kwartale spadek wyniku EBITDA wyniósł 1,2 mln zł.

Wynik EBITDA segmentu fotowoltaiki w pierwszym półroczu był niższy o 0,4 mln zł od wyniku w pierwszym półroczu 2020 roku w związku ze wzrostem kosztów związanych z rozwojem kolejnych projektów PV w Grupie. W drugim kwartale 2021 roku był niższy o 0,3 mln zł od wyniku w drugim kwartale 2020 roku w związku ze wzrostem kosztów związanych z rozwojem kolejnych projektów PV w Grupie.

W pierwszym półroczu 2021 roku wynik EBITDA segmentu gazu i czystych paliw zanotował wzrost o 55,4 mln zł w porównaniu do wyniku w analogicznym okresie roku ubiegłego, a w samym drugim kwartale wzrost wyniósł 44,8 mln zł.

Segment obrotu i sprzedaży

Segment obrotu i sprzedaży zanotował wzrost wyniku EBITDA o 18,4 mln zł w porównaniu do wyniku z ubiegłego roku, a w samym drugim kwartale wzrost wyniósł 15,2 mln zł.

EBITDA segmentu dystrybucji była wyższa o 0,1 mln zł w stosunku do wyniku osiągniętego w analogicznym okresie roku ubiegłego, a w samym drugim kwartale była wyższa o 0,6 mln zł.

Wynik w segmencie niealokowanych w pierwszym półroczu był niższy o 1,4 mln zł, a w samym drugim kwartale 2021 roku był niższy o 1,3 mln zł w porównaniu do wyniku w analogicznym okresie roku 2020, wymieniono.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-II kw. 2021 r. wyniósł 198,85 mln zł wobec 14,97 mln zł zysku rok wcześniej.

Polenergia – notowana na GPW – jest pionowo zintegrowanym podmiotem specjalizującym się w realizacji projektów począwszy od wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł konwencjonalnych i odnawialnych, przez dystrybucję energii elektrycznej oraz gazu, po sprzedaż i obrót energią i świadectwami pochodzenia.

Źródło: ISBnews