Podwyżka cen energii elektrycznej w 2022 roku: do URE trafiły wnioski ws. taryf; o ile wzrosną nasze rachunki za prąd?

Podwyżka cen energii elektrycznej w 2022 roku: do URE trafiły wnioski ws. taryf; o ile wzrosną nasze rachunki za prąd?
Fot. stock.adobe.com/Pio Si
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Urząd Regulacji Energetyki otrzymał wnioski taryfowe dotyczące cen energii dla gospodarstw domowych na przyszły rok od wszystkich czterech sprzedawców z urzędu oraz wnioski dotyczące stawek opłat dystrybucyjnych od pięciu największych OSD - poinformował URE na Twitterze.

„Do Regulatora wpłynęły wnioski od pięciu największych OSD i czterech tzw. sprzedawców z urzędu. Tym samym Prezes URE rozpoczął postępowania taryfowe dotyczące cen energii dla odbiorców w gospodarstwach domowych i stawek opłat dystrybucyjnych na 2022 rok” – napisano. 

PIE: ceny energii elektrycznej dla gospodarstw domowych w 2022 r. wzrosną o 12 proc.

Ceny energii elektrycznej dla gospodarstw domowych w 2022 r. wzrosną o 12 proc. – prognozują analitycy Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Autorzy raportu zaznaczają, że największa niepewność towarzyszy zmianom cen gazu.

Nasza prognoza zakłada, że ceny energii elektrycznej dla gospodarstw domowych wzrosną w 2022 r. o 12 proc. Wysokość podwyżek zależna będzie od decyzji prezesa URE.

„Decyzja podejmowana jest na bazie kosztów generowania energii oraz jej dystrybucji. Największe wzrosty cen związane są z opłatami za emisje CO2 oraz pośrednio wzrostem kosztu węgla. Komentarze prasowe wskazują, że firmy energetyczne chcą wnioskować o podniesienie taryf o 20-30 proc.” – napisano.

Czytaj także: Około 1,5 mld zł na dopłaty do cen energii >>>

„Finalny wzrost rachunków będzie niższy – podwyżki sięgną 12 proc. Decyzja URE prawdopodobnie zamknie się w przedziale 10-15 proc. Obecnie znamy już efekt podniesienia opłaty mocowej – przy przeciętnym zużyciu podwyższy ona rachunek o około 1,5 proc. Dołoży to dodatkowe 0,1 pkt. do inflacji” – dodano.

Największa niepewność towarzyszy zmianom cen gazu

Autorzy raportu zaznaczają, że największa niepewność towarzyszy zmianom cen gazu – prognozy PIE wskazują na kwartalne podwyżki o 6-7 proc.

„Duży wzrost kosztów wiązać się będzie z wahaniami cen gazu na rynkach towarowych – od początku roku wzrosły o 460 proc. (…) Założenie o stopniowym charakterze podwyżek podyktowane jest prawdopodobnym przyjęciem regulacji, które będą zapobiegać skokowym zmianom. Po wdrożeniu zmian, podobnych wzrostów cen doświadczymy także w 2023 r.” – napisano.

„Należy pamiętać, że w 2024 r. dyrektywa UE zakończy regulowanie rynku dla gospodarstw domowych. Jednak wzrost cen gazu ziemnego dla przedsiębiorstw będzie wyższy, co przełoży się m.in. na wyższe ceny żywności dla konsumentów” – dodano.

Czytaj także: Podwyżki cen energii: KE proponuje częściowe płacenie rachunków osób szczególnie dotkniętych kryzysem >>>

Na początku 2022 r. duże podwyżki związane będą również z cenami w ciepłownictwie

„Dotychczasowe decyzje taryfowe podnoszą ceny o 10-35 proc. Powody wzrostu kosztów są analogiczne jak w przypadku energetyki, a dodatkowo sektor ciepłowniczy od lat boryka się z niską rentownością. Ostatni raport URE z 2019 r. wskazuje ujemny wynik (-3 proc.), a w 2021 r. zanotowano znaczny wzrost kosztów w tym sektorze” – napisano.

„Należy zwrócić uwagę, że podwyżki taryf w tej branży nie występują synchronicznie – decyzje wydawane są dla ponad 400 podmiotów. Dlatego też w nadchodzących miesiącach ceny w ciepłownictwie mogą wywoływać zaskoczenie przy szacowaniu bieżącej inflacji” – dodano.

Źródło: PAP BIZNES