Podmioty niefinansowe: Rośnie konkurencja dla banków

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

W kwietniu br. w Amsterdamie odbyła się kolejna edycja konferencji Eurofi, która jest ważnym spotkaniem przedstawicieli sektora finansowego i regulatorów z całego świata. W jej trakcie omawiane są najważniejsze wyzwania, przed jakimi stoją banki i inne instytucje finansowe.

Mariusz Zygierewicz

Od kilku już spotkań coraz więcej uwagi uczestnicy obrad przywiązują największą uwagę wcale nie do nowych regulacji dla banków, ale do problemu rosnącej konkurencji dla tych podmiotów ze strony niebankowych instytucji technologicznych, określanych w skrócie mianem fintech.

Mariusz Zygierewicz

Dyrektor Zespołu Ekonomiczno-Regulacyjnego ZBP, uczestniczy w corocznych pracach redagujących kształt kolejnych edycji Forum Liderów Banków Spółdzielczych, bierze udział w pracach nad zmianami regulacji dla sektora bankowego, w tym ustawy Prawo bankowe, ustawy o bankach spółdzielczych i bankach zrzeszających, ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym. Uczestniczy w pracach Europejskiej Federacji Bankowej w zakresie norm ostrożnościowych oraz rozwiązań podatkowych

Biorąc pod uwagę aktualność tematu oraz doroczne obrady Forum Technologii Banków Spółdzielczych, podzielę się kilkoma spostrzeżeniami z konferencji. Mają one bardziej charakter biznesowo-ekonomiczny, mniej czysto technologiczny.

Powszechnie zwracano uwagę, że sektor finansowy stoi dziś wobec wielu wyzwań wynikających z licznych radykalnych zmian zachodzących w otoczeniu bankowym. Jedną z najważniejszych spośród nich jest bez wątpienia następujący szybko postęp technologiczny. Technologia z pewnością przyczynia się do zmiany sposobu dystrybucji usług finansowych i efektywności działania sektora bankowego, ale także powoduje zasadnicze zmiany w modelach biznesowych instytucji finansowych.

Zmiany na rynku

Bankowcy wskazują, że trwająca epoka digitalizacyjnej rewolucji zniszczyła lub znacznie osłabiła już wiele rodzajów tradycyjnych biznesów w gospodarce. Takie ryzyko może także pojawić się w sektorze bankowym. Trzeba zatem podejmować działania, aby zawczasu przeciwdziałać powstaniu negatywnych konsekwencji informatyzacji w sektorze finansowym.

Rozwój technologii informatycznej ma bardzo silny wpływ na zachowanie konsumentów i na oczekiwania klientów w zakresie świadczonych im usług bankowych. Postęp w zakresie oferowanych usług może być pobudzany przez popyt na nie, ale też przez same banki proponujące nowe kanały dostarczania usług finansowych.

Konkurowanie w tych nowych warunkach jest tym bardziej dużym wyzwaniem, że pojawiają się nowi konkurenci spoza tradycyjnego ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI