Poczta Polska: listy polecone prosto do skrzynki, przesyłki kurierskie bez pokwitowania

Poczta Polska: listy polecone prosto  do skrzynki, przesyłki kurierskie bez pokwitowania
Źródło: Poczta Polska
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
W związku ze zmianą zapisów w Prawie pocztowym, Poczta Polska wprowadza nowe, jeszcze bezpieczniejsze wytyczne dotyczące doręczania przesyłek listowych poleconych oraz paczek pocztowych i przesyłek kurierskich. Natomiast przesyłki dla osób objętych zakazem wychodzenia z domu są przechowywane w placówkach pocztowych do czasu zakończenia przymusowej izolacji ich adresatów. Wyjątkiem są przekazy pieniężne, które pocztowcy doręczają nawet pod adresy objęte kwarantanną.

#PocztaPolska: Dzięki wprowadzonym zmianom adresaci otrzymają większość przesyłek w sposób bezdotykowy #Koronawirus #bezpiecznapoczta @PocztaPolska

Od 21 kwietnia listy polecone mogą być doręczane do skrzynki pocztowej adresata, natomiast dla przesyłek kurierskich zawieszono obowiązek uzyskania pokwitowania odbioru.

Wprowadzone zmiany nie dotyczą przesyłek wysłanych  przez sądy, prokuraturę i inne organy ścigania oraz komornika sądowego, a także  wysyłanych do tych instytucji.

 – Nowe rozwiązania mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa pracowników oraz klientów i stanowią odpowiedź Spółki na oczekiwania społeczne.

Dzięki wprowadzonym zmianom adresaci otrzymają większość przesyłek w sposób bezdotykowy- mówi Andrzej Bodziony, wiceprezes Zarządu Poczty Polskiej.

Nie trzeba składać wniosku

Epidemia koronawirusa wymusiła zmiany w świadczeniu niektórych usług.

W następstwie tych zmian, w stanach nadzwyczajnych lub w przypadku wystąpienia stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego listy polecone bez potwierdzenia odbioru i bez Elektronicznego Potwierdzenia Odbioru  (EPO) mogą być doręczane do skrzynki pocztowej adresata bez konieczności składania przez niego specjalnego wniosku.

Paczki i przesyłki kurierskie będą doręczane bez pokwitowania. 

Procedury obsługi przesyłek osób przebywających na kwarantannie

W ramach działań mających na celu zwiększenie bezpieczeństwa pracowników oraz klientów, Poczta Polska zdecydowała o zastosowaniu specjalnych procedur wobec osób, które z uwagi na ryzyko zakażenia koronawirusem są objęte kwarantanną.

Poczta, podobnie jak inne instytucje, posiada dostęp do aktualnej bazy adresów oraz numery telefonów (bez danych osobowych abonenta) tych osób. Korespondencja kierowana do nich jest bezpłatnie przechowywana w placówkach.

Rozwiązanie to oznacza wyjątkowe wstrzymanie biegu terminu awizacji. Poczta doręczy przesyłkę dopiero po zakończeniu kwarantanny przez adresata. Dotychczas w placówkach przechowuje się ponad 30 tys. takich przesyłek.

Operator pocztowy wprowadził także szczególne procedury w przypadku wypłat rent i emerytur dla osób objętych kwarantanną.

Świadczenia pieniężne są komisyjnie przygotowane do wypłaty w placówce pocztowej i wkładane do tzw. bezpiecznych kopert, które następnie są doręczane pod wskazany adres przy zastosowaniu odpowiednich zasad bezpieczeństwa.

Dotychczas doręczono blisko 2800 przekazów pieniężnych w taki bezpieczny sposób.

Źródło: Poczta Polska