Platige Image SA: strategia rozwoju na lata 2021‒ 2025 zakłada model hybrydowy, projekty serwisowe i własne

Platige Image SA: strategia rozwoju na lata 2021‒ 2025 zakłada model hybrydowy, projekty serwisowe i własne
Źródło: Platige Image
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Strategia rozwoju Platige Image S.A. na lata 2021‒2025 zakłada ewolucję modelu biznesowego Spółki do modelu hybrydowego łączącego działalność w dotychczasowych obszarach usług serwisowych, z rozwojem projektów własnych (IP) w zakresie produkcji gier komputerowych (game development) oraz seriali i filmów (film development) z wykorzystaniem istniejących struktur produkcyjnych oraz uzupełnieniem brakujących kompetencji ‒ czytamy w komunikacie Spółki.

Strategia rozwoju Platige Image S.A. na lata 2021‒2025 zakłada ewolucję modelu biznesowego Spółki do modelu hybrydowego, łączącego działalność w dotychczasowych obszarach usług serwisowych, z rozwojem projektów własnych (IP) w zakresie produkcji gier komputerowych (game development) oraz seriali i filmów (film development) z wykorzystaniem istniejących struktur produkcyjnych oraz uzupełnieniem brakujących kompetencji ‒ czytamy w komunikacie Spółki.

Strategia jest odpowiedzią na obserwowany w ostatnim czasie dynamiczny rozwój obszaru gier oraz zmieniające się trendy na rynku produkcji filmowej i serialowej, w tym w szczególności na zmiany wywołane pandemią COVID-19, zarówno w obszarze wewnętrznym (zarządzanie projektami, model pracy), jak też zewnętrznym (zmiany otoczenia rynkowego, trendów popytowych, technologii), w zestawieniu z posiadanymi przez Spółkę zasobami i kompetencjami oraz możliwościami ich efektywnego wykorzystania w nowych warunkach gospodarczych.

Czytaj także: Pandemia nie zatrzymuje pracy polskich firm na rynku gier komputerowych

Usługi serwisowe: animacja 3D

W obszarze usług serwisowych kluczową sferą rozwoju będzie animacja 3D. Strategia zakłada dalszy rozwój usług animacyjnych dla szybko rosnącego sektora game development (cinematiki i kontent „in game”), a także pozyskiwanie zleceń produkcyjnych w zakresie projektów serialowych zarówno dla sektora game development, jak i na potrzeby platform streamingowych.

Planowany jest także dalszy rozwój usług tworzenia efektów specjalnych (VFX) na potrzeby filmów i seriali.

Spółka planuje rozwój usług serwisowych w zakresie tzw. wirtualnej produkcji (virtual set) ‒ obsługę projektów filmowych i reklamowych w zakresie dostarczania kontentu oraz obsługi planów zdjęciowych z wykorzystaniem ekranów LED.

W obszarze usług serwisowych kluczową sferą rozwoju będzie animacja 3D

Kontynuowana i rozwijana będzie także działalność w zakresie usług produkcji i postprodukcji reklamowej oraz usług na rzecz sektora broadcast, organizacji eventów oraz sektora entertainment.

Jednym z głównych filarów ma być rozwój technologiczny i wykorzystanie najnowszych dostępnych technologii w produkcji contentu.

Projekty własne: gry, filmy i seriale

W obszarze projektów własnych (rozwój własnych IP) Spółka planuje rozwój w dwóch obszarach – produkcji gier komputerowych (game development) oaz produkcji filmów i seriali (film development)

W obszarze game development Spółka planuje wykorzystać posiadane kompetencje w zakresie tworzenia grafiki komputerowej dla branży game development, rozbudowując je istotnie o kompetencje w zakresie produkcji i sprzedaży gier.

Projekty w obszarze film development dotyczyć będą filmów i seriali animowanych oraz live action

Przewiduje się produkcję gier w różnych możliwych modelach m.in.: pozyskanie zespołów deweloperskich i tworzenie spółek celowych, zawiązanie spółek celowych z innymi deweloperami, produkcją gier in house, koprodukcja gier z innymi deweloperami i odpowiedzialność za wizualną stronę gry.

Projekty w obszarze film development dotyczyć będą filmów i seriali animowanych oraz live action. Wdrożony zostanie model pracy z budową portfela pomysłów własnych o charakterze IP, pozyskiwania pomysłów zewnętrznych, oceną ich komercyjnego potencjału, możliwości finansowania i optymalnej kosztowo produkcji.

Strategia: wykorzystanie najmocniejszych kompetencji

‒ Strategia na najbliższe 5 lat zakłada wykorzystanie najmocniejszych kompetencji Platige do dalszego rozwoju poprzez realizację zarówno projektów serwisowych, jak i własnych.

W najbliższej przyszłości zamierzamy postawić większy nacisk na ich rozwój, który będzie możliwy dzięki wykorzystaniu naszego doświadczenia, połączonego z rozwiniętymi kompetencjami kreatywnymi i wciąż rozwijanym zapleczem technologicznym ‒ wyjaśnia Karol Żbikowski, CEO Platige Image.

Strategia na najbliższe 5 lat zakłada wykorzystanie najmocniejszych kompetencji Platige

‒ Autorskie projekty są nieodłącznym elementem DNA Platige od początku istnienia studia.

W najbliższej przyszłości zamierzamy postawić większy nacisk na rozwój projektów własnych, który będzie możliwy dzięki wykorzystaniu naszego doświadczenia, połączonego z rozwiniętymi kompetencjami kreatywnymi i wciąż rozwijanym zapleczem technologicznym ‒ komentuje Piotr Sikora, wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej.

Źródło: Platige Image